Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Pris for å koble seg til denne veien: 953.200 kroner

Gebyrstrid: Bykaia Lagerutleie fikk sjokk da de fikk tilknytningsgebyret for vei fra Longyearbyen lokalstyre. FOTO: Anders Fjellestad

Pris for å koble seg til denne veien: 953.200 kroner

Bykaia Lagerutleie og Avinor nekter å godta Longyearbyen lokalstyres tilknytningsgebyrer for vei og vann. Nå skal Kommunaldepartementet vurdere om gebyrene er lovlige.

Tekst:

Publisert:

Tilknytningsgebyrene til Longyearbyen lokalstyre (LL) havner nå på regjeringens bord. Saken startet i 2011, da Bykaia Lagerutleie AS bygget to lagerhaller i Sjøområdet. Da hallene var på plass, krevde LL til sammen 953.200 kroner i tilknytningsgebyr for vei.

Selskapets eiere Olav Vik Solheim og Johan Sletten ble forskrekket over gebyrene og klaget til justisminister Grete Faremo i desember 2011. Nå murrer også Avinor over et tilknytningsgebyr for vann og avløp ved den nye helikopterhangaren ved flyplassen. Gebyret anslås å komme på 1,7 millioner kroner.


Slitsomt

Bykaia Lagerutleie venter fremdeles på en avklaring, 18 måneder etter at de sendte gebyrklagen.

– Det har kostet oss veldig mye arbeid. Det har vært slitsomt, og en blir irritert, sier Olav Vik Solheim.

Han mener det er helt urimelig å betale nærmere én million kroner for å få lov til å koble seg til det eksisterende veinettet. Selskapet har betalt hele gebyret, men håper at klagesaken fører fram.

– Vi kan godt betale noe for dette, men ikke nesten en million kroner. Jeg har bygget en større hall hjemme i Fusa, og der betalte jeg ikke noe for å koble meg til veien, sier Solheim.


Nok en klage

Da justisministeren fikk klagen fra Solheim og Sletten, sendte hun saken videre til Polaravdelingen. Etter å ha sett på klagen, besluttet Polaravdelingen å sende veigebyret til lovlighetskontroll (se faktaboks). Årsaken var at: «Ovennevnte gebyrer var så høye i seg selv, og parameterne som var lagt til grunn for beregning av gebyrene kunne tyde på at disse ikke reflekterte LLs faktiske kostnader i denne saken», konkluderte Polaravdelingen i et brev i fjor.

Lovlighetskontrollen har imidlertid latt vente på seg. Det skyldes delvis en ny strid om et LL-gebyr. Denne gang dreier det seg om tilkobling for vann og avløp for den nye helikopterhangaren som bygges ved Svalbard lufthavn. Gebyret er ennå ikke bestemt, men Avinor anslår vanngebyret til å bli 1,7 millioner kroner. Så fort gebyret kommer, vil selskapet klage på det.


Inhabil

Vanligvis er det Justisdeparte­mentet som behandler slike klage­saker, men her er Kommunal- og ­regionaldepartementet utpekt som klage­instans. Grunnen er at Justisdepartementet betaler for utbyggingen av helikopterhangaren, og derfor har en økonomisk interesse av å få redusert vanngebyret. Utfallet av Bykaia Lagerutleies sak kan dessuten få virkning for Avinors klagesak.

Av habilitetshensyn kom departementets lov­avdeling fram til at saken bør vurderes av et annet departement. ­21. juni i år besluttet Kongen i statsråd at lovlighetskontrollen av Solheim og Slettens veigebyr skal avgjøres av Kommunal- og regionaldepartementet. Samme departement skal også avgjøre Avinors eventuelle gebyrklage.


Ler av gebyret

I dag beregner LL tilknytningsavgift for vei og vann basert på en egen sats for næringsbygg. Denne satsen ganges med byggets grunnflate og volum, i tillegg beregnes det fiktive etasjer for hver tredje høydemeter ved høye bygg. I 2013 er satsen 244 kroner per kvadratmeter for vann og 262 kroner for vei. Satsen er vedtatt av politikerne i lokalstyret.

Avinor mener det er feil å beregne avgiften med dagens metode.

– Vi avventer resultatet av lovlighetskontrollen i den andre saken. Utfallet i den saken, avgjør hva vi gjør. Vi kommer til å diskutere saken med vår oppdragsgiver, Justisdepartementet, sier Morten Ulsnes, lufthavnsjef ved Svalbard lufthavn.

Olav Vik Solheim er glad for at de har fått selskap av Avinor i gebyrsaken.

– Jeg synes det er på sin plass at dette blir en stor sak. Alle jeg har snakket med, ler når de får høre om gebyret. Det er bra at Avinor også kanskje vil gjøre noe med saken, vi synes gebyrsatsene er noen rare greier, sier Solheim.


Annen praksis

Administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre, Lars Ole Saugnes, sier deres gebyrer er vedtatt og godkjent av politikerne i lokalstyret. Han viser til at Longyearbyen også har en annen praksis enn kommuner på fastlandet.

– Ved en tilsvarende sak på fastlandet, ville utbygger ha inngått en utbyggingsavtale med kommunen. I en slik avtale kan kommunen stille en rekke krav, blant annet at utbygger må bygge vei i henhold til kommunens standarder. En slik avtalepraksis finnes ikke i Longyearbyen. I stedet ilegger vi utbyggeren et tilknytningsgebyr, sier Saugnes.

Han kjenner ikke detaljene omkring Bykaia Lagerutleies gebyrer og ønsker ikke å kommentere den på­gående klagesaken.

– Vi sitter i ro og forholder oss til departementets behandling, sier administrasjonssjefen.

Kommunal- og regional­departementet opplyser at de vil behandle veigebyret så raskt som mulig etter ferien. Når avgjørelsen faller, avhenger av sakens kompleksitet.

Siste nytt i Nyheter

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!