Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Prinsipper til diskusjon

Debattleder Lars Kullerud (t.v.), Fredrik Juell Theisen i Miljøverndepartementet, Terje Aunevik i Pole Position, Nils Harley Boisen i WWF og Gunnar Sand i akademiet. FOTO: Birger Amundsen

Prinsipper til diskusjon

Kunnskapsbasert forvaltning kontra føre var-prinsippet, var tema under et tredagers symposium på Unis. Det skapte ingen stor entusiasme blant de få som møtte fram.

Tekst:

Publisert:

Bakgrunnen for arrangementet var den langvarige prosessen med en forvaltningsplan for verneområdene i Øst-Svalbard. Et arbeid som startet i 2007, og som munnet ut i et forslag som i dag ligger hos Miljøverndepartementet.

Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP), sammen med en rekke andre aktører, engasjerte seg sterkt i prosessen. Akademiet var kritisk til arbeidet med forvaltningsplanen, og mente at forarbeidene var faglig svake.

Generalsekretær Thor Larsen i NVP gjør det klart at diskusjonen rundt forvaltningsplanen for Øst-Svalbard er et avsluttet kapittel, og at det som har vært viktig under symposiet mer har vært prinsippet rundt kunnskapsbasert forvaltning og føre var-prinsippet.

Symposiet ble ledet av Thor Larsen og akademiets president, Willy Østreng.

Store Norske leksikon definerer føre var-prinsippet som «prinsipp som innebærer at man ikke skal sette i gang med inngrep i natur og miljø uten å vite hvilke konsekvenser inngrepene medfører», og videre at ved anvendelse av føre var-prinsippet vil hensynet til natur og miljø i praksis gå foran andre hensyn.


Paneldebatt

Siste del av symposiet var satt av til en paneldebatt hvor prinsippene skulle luftes. Før debatten holdt hver av deltakerne en kort innledning. Første mann ut var fagdirektør Fredrik Juell Theisen i Miljøverndepartementet. Theisen sa at det ikke er noen motsetning mellom føre var-prinsippet og kunnskapsbasert forvaltning, men tvert imot at føre var-prinsippet kan være nøkkelen til en vellykket forvaltning.

Miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen, som har ledet arbeidet med forvaltningsplanen for Øst-Svalbard, gjorde det klart at hun ikke kunne delta i paneldebatten. Heller ikke hun så noen motsetning mellom føre var og kunnskapsbasert forvaltning.


Lav temperatur

Terje Aunevik i Pole Postition Spitsbergen representerte det lokale næringslivet i debatten, og etterlyste samarbeid mellom forskning, næringsliv og forvaltning. Aunevik mente det var for mye pessimisme i forvaltningen, og at tendensen i norsk svalbardpolitikk var å sammenligne med Ludvig i Flåklypa Grand Prix: Pessimistisk, saktmodig og trives best i utkantsstrøk.

Aunevik minnet de 30 som var møtt fram at Øst-Svalbard prosessen egentlig startet i 2004. Han var kritisk til prosessen rundt forvaltningsplanen, og mer enn antydet at resultatet var gitt på forhånd.

Deretter fulgte Nils Harley Boisen i WWF og tidligere Unis-direktør Gunnar Sand. Sand var en av de mange som engasjerte seg under arbeidet med forvaltningsplanen for Øst-Svalbard, og som også var kritisk til prosessen.

I tillegg til drøftingen av prinsipper, ble det gjennomført en rekke foredrag i løpet av symposiet.

Nøkkelord

Se bildet større

Willy Østreng (t.v.) og Thor S. Larsen i Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning arrangerte symposiet. FOTO: Birger Amundsen

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet er leteaksjonen nå avsluttet.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

 
Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!