Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Prinsipper til diskusjon

Debattleder Lars Kullerud (t.v.), Fredrik Juell Theisen i Miljøverndepartementet, Terje Aunevik i Pole Position, Nils Harley Boisen i WWF og Gunnar Sand i akademiet. FOTO: Birger Amundsen

Prinsipper til diskusjon

Kunnskapsbasert forvaltning kontra føre var-prinsippet, var tema under et tredagers symposium på Unis. Det skapte ingen stor entusiasme blant de få som møtte fram.

Bakgrunnen for arrangementet var den langvarige prosessen med en forvaltningsplan for verneområdene i Øst-Svalbard. Et arbeid som startet i 2007, og som munnet ut i et forslag som i dag ligger hos Miljøverndepartementet.

Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP), sammen med en rekke andre aktører, engasjerte seg sterkt i prosessen. Akademiet var kritisk til arbeidet med forvaltningsplanen, og mente at forarbeidene var faglig svake.

Generalsekretær Thor Larsen i NVP gjør det klart at diskusjonen rundt forvaltningsplanen for Øst-Svalbard er et avsluttet kapittel, og at det som har vært viktig under symposiet mer har vært prinsippet rundt kunnskapsbasert forvaltning og føre var-prinsippet.

Symposiet ble ledet av Thor Larsen og akademiets president, Willy Østreng.

Store Norske leksikon definerer føre var-prinsippet som «prinsipp som innebærer at man ikke skal sette i gang med inngrep i natur og miljø uten å vite hvilke konsekvenser inngrepene medfører», og videre at ved anvendelse av føre var-prinsippet vil hensynet til natur og miljø i praksis gå foran andre hensyn.


Paneldebatt

Siste del av symposiet var satt av til en paneldebatt hvor prinsippene skulle luftes. Før debatten holdt hver av deltakerne en kort innledning. Første mann ut var fagdirektør Fredrik Juell Theisen i Miljøverndepartementet. Theisen sa at det ikke er noen motsetning mellom føre var-prinsippet og kunnskapsbasert forvaltning, men tvert imot at føre var-prinsippet kan være nøkkelen til en vellykket forvaltning.

Miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen, som har ledet arbeidet med forvaltningsplanen for Øst-Svalbard, gjorde det klart at hun ikke kunne delta i paneldebatten. Heller ikke hun så noen motsetning mellom føre var og kunnskapsbasert forvaltning.


Lav temperatur

Terje Aunevik i Pole Postition Spitsbergen representerte det lokale næringslivet i debatten, og etterlyste samarbeid mellom forskning, næringsliv og forvaltning. Aunevik mente det var for mye pessimisme i forvaltningen, og at tendensen i norsk svalbardpolitikk var å sammenligne med Ludvig i Flåklypa Grand Prix: Pessimistisk, saktmodig og trives best i utkantsstrøk.

Aunevik minnet de 30 som var møtt fram at Øst-Svalbard prosessen egentlig startet i 2004. Han var kritisk til prosessen rundt forvaltningsplanen, og mer enn antydet at resultatet var gitt på forhånd.

Deretter fulgte Nils Harley Boisen i WWF og tidligere Unis-direktør Gunnar Sand. Sand var en av de mange som engasjerte seg under arbeidet med forvaltningsplanen for Øst-Svalbard, og som også var kritisk til prosessen.

I tillegg til drøftingen av prinsipper, ble det gjennomført en rekke foredrag i løpet av symposiet.

Nøkkelord

Se bildet større

Willy Østreng (t.v.) og Thor S. Larsen i Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning arrangerte symposiet. FOTO: Birger Amundsen

Siste nytt i Nyheter

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!