Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Politisk misnøye med trafikkplan

Hver sommer er det rene folkefesten av cruiseturister. Her fra strekningen mellom Unis og Bykaia. Politikerne vil likevel ikke prioritere en gang- og sykkelvei her. FOTO: Anders Fjellestad

Politisk misnøye med trafikkplan

Politikerne er ikke fornøyde med prioriteringene i forslaget til ny trafikksikkerhetsplan.

Tekst:

Publisert:

Da Miljø- og næringsutvalget behandlet planen mandag, var politikerne misfornøyde med prioriteringene. Enstemmig valgte utvalget å ikke anbefale den overfor lokalstyret. I stedet skal utvalget gjennomgå planen på nytt i forkant av lokalstyremøtet 25. september.


Ser ikke behov

Forslaget til trafikksikkerhetsplan 2012-2015 er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av ansatte i Longyearbyen lokalstyre, Bydrift, Oppvekstforetaket og Sysselmannen.

I planen foreslår gruppa blant annet å prioritere et sammenhengende gang- og sykkelveinett fra Bykaia via Unis og opp til skolen, samt sikre skoleveiene ytterligere.

– Jeg ser ikke behovet for en gang- og sykkelvei fra Bykaia til Unis, sa Høyres Trond E. Johansen.

Arbeiderpartiets Kari Schrøder Hansen var derimot positiv til en gangvei fra Bykaia til Unis.

– Vi har en saueflokk av turister på denne strekningen hele sommeren, og det ser jeg på som veldig problematisk. Jeg vil ha en plan der også denne strekningen er inne, selv om jeg innser at vi ikke har råd til dette nå, sa Hansen.


Kostnadsfrykt

Særlig var det bekymring for økte investerings- og driftskostnader som gjorde at politikerne rynket på nesa.

– Jeg ser for meg at flere av punktene i planen vil kreve stort vedlikehold som gjør at vi binder opp enda mer penger i budsjettet, sa Lene Villumsen i Tverrpolitisk fellesliste.

Utvalgsleder Odd-Gunnar Brøto Braathen (Ap) oppsummerte planen slik:

– Vi kan si at vi er lite fornøyde med planen, og heller ønsker oss andre prioriteringer. Her er mye smør på flesk, sa han.

Se bildet større

Politikerne er enige i at skoleveiene må sikres ytterligere. FOTO: Anders Fjellestad

Siste nytt i Nyheter

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!