Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Penger til renseanlegg

Utslippet fra Energiverket er lite synlig, men inneholder svoveldioksid, nitrogendioksid og støv. Etter 2014 vil dette ikke lenger bli sluppet ut i luften. FOTO: Birger Amundsen

Penger til renseanlegg

Regjeringen foreslår å bevilge 14,6 millioner kroner til rensing av avgassen fra Energiverket.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.10.2011 kl 10:00

– Vi har valgt å prioritere saken i forslaget til statsbudsjett for neste år. Det er viktig at det kullfyrte kraftverket tilfredsstiller alle miljøkrav. Derfor ønsker regjeringen at bygging av renseanlegget kommer i gang, sier justisminister Knut Storberget (Ap) til Svalbardposten.

Renseanlegget er beregnet å koste 73,1 millioner kroner, og vil rense avgassen fra kraftproduksjonen for svoveldioksid, nitrogenoksid og støv. Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) har pålagt Bydrift å ha et renseanlegg på plass innen 1. juli neste år. Longyearbyen lokalstyre har varslet at de vil søke om utsettelse til 2013.

Viktigste sak

Justisministeren sier at renseanlegget er den viktigste saken for Svalbard i statsbudsjettet, og at regjeringen med det viser at den er villig til å satse videre på Longyearbyen.

Bevilgningen på 14,6 millioner kroner er første trinn, slik at arbeidet med renseanlegget kan komme i gang. Det vil skje i løpet av neste sommer, etter at prosjektet har vært ute på en anbudsrunde.

Renseanlegget til 73 millioner kroner vil bli bygd på østsiden av Energiverket, og stå klart høsten 2014.

Ja til kulldrift

I en pressemelding i tilknytning til statsbudsjettet skriver Justisdepartementet at «fortsatt kulldrift er viktig for opprettholdelse av Longyearbyen som et familiesamfunn.»

– Vi skrev om kulldriften i stortingsmeldingen om Svalbard, at den skal fortsette. Det står jeg fortsatt ved. Når det gjelder en ny kullgruve i Lunckefjellet, er søknaden ennå ikke ferdigbehandlet, sier justisministeren, som også er svalbardminister.

Andre saker

Budsjettrammen på svalbardbudsjettet for 2012 er 293,5 millioner kroner. Det er 26,6 millioner kroner økning sammenlignet med vedtatte budsjett for i år.

Utover kompensasjon for prisstigning på 6,9 millioner kroner, er det blant annet foreslått en rammeoverføring fra Miljøverndepartementet på 2 millioner kroner. Det er penger som går med til å styrke Sysselmannen.

Mer om statsbusjettet i papirutgaven av Svalbardposten

Siste nytt i Nyheter

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!