Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Pendlere får ikke skatte-disp

Lufttransport får ikke dispensasjon fra skattereglene. Alle skal behandles likt, skriver finansministeren. Her er SAR-maskinen i ferd med å lande ombord på «Polarsyssel». FOTO: Eirik Palm

Pendlere får ikke skatte-disp

Det er ikke aktuelt med særbehandling når skattereglene på Svalbard blir endret, fastslår finansministeren.

Tekst:

Publisert:

– Etter min vurdering er det ikke grunnlag for at Finansdepartementet fremmer forslag om ny behandling av denne saken i Stortinget, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) til Lufttransport og LT Tech, som har kontrakt med Justis- og beredskapsdepartementet og Sysselmannen om søk- og redningstjenester på Svalbard.

Forholder seg til svaret
Bakgrunnen er et brev fra selskapene hvor de peker på faren for at det kan bli vanskeligere å rekruttere piloter, redningsmenn og annet personell til basen i Longyearbyen. I dag er det flere som pendler mellom Svalbard og fastlandet. Arbeidstiden er regulert av forskrifter om arbeids- og hviletid fastsatt av norske myndigheter, og selskapene påpekte i brevet faren for at ansatte kan velge tilsvarende arbeid i fastlands-Norge med mindre pendletid.

– Vi forholder oss til det som er bestemt og innordner oss deretter. Foreløpig ser vi ikke noen fare, men vi har påpekt en risiko og at svalbardskatt trekker folk til Svalbard. Risikobildet vi har vurdret er tap av kompetanse som følge av at den høye kompetansen vår kan finne på å se seg om etter tilsvarende arbeid i fastlands-Norge, sier regiondirektør Hans-Arne Jenssen i Lufttransport.


LES OGSÅ: Frykter jobbflukt etter skatteendring

– Ikke grunnlag
Fra 1. januar må dermed alle som jobber på Svalbard, enten være bosatt her, eller oppholde seg på øygruppen i minst 30 dager sammenhengende for å oppnå svalbardskatt.
Årsaken til denne innstrammingen er å hindre at Longyearbyen skal utvikle seg til et pendlersamfunn, og i stedet skape mer robuste familiesamfunn. Da Stortinget i 2010 sluttet seg til forslaget om at pendlerordningen skal avvikles, ble det samtidig vedtatt en periode til utfasing, så arbeidsgivere og ansatte kunne forberede seg.

Nå er det mindre enn to måneder igjen til denne perioden er over, og Siv Jensen mener det ikke er noen endringer som tilsier andre konklusjoner.

– Det bør heller ikke legges opp til en særskilt løsning for personell som arbeider i turnus på Svalbard for søk- og redningstjenesten. Det ville innebære en forskjellsbehandling av ulike grupper som det etter min mening ikke er grunnlag for, skriver hun.

Skeptisk
Skatteordningen med 16,2 prosent er lukrativ. Da skattereglene på Svalbard ble vurdert, ble det vist til at en innstamming kunne føre til svekkede muligheter for rekruttering av arbeidskraft. En arbeidsgruppe som vurderte ulike sider av en skatteendring, konkluderte med at det ville være klart uheldig om Svalbard utvikler seg til et pendlersamfunn.

Problemet til Lufttransport er at mannskapet om bord på redningsmaskinene ikke har lov til å jobbe mer enn et visst antall timer i året, siden det går på bekostning av arbeids- og hviletidsbestemmelsene.

Flere arbeidsgivere i Longyearbyen og Svea har ansatte som pendler. AF Arctic, LNSS og Store Norske er de største. Hos sistnevnte er klubbleder Arild Olsen skeptisk. Han mener den nye ordningen er utdatert og tviler på at en innstramming vil gi flere familier i Longyearbyen.

– Å tvinge folk til å bruke fritida si her for at de skal få skattefordelen, og dermed nekte mange å ha en best mulig kontakt med familie og venner på fastlansdet, er ikke et positivt virkemiddel, sa han til Svalbardposten i begynnelsen av oktober.

Nøkkelord

Skatten etter årsskiftet

Disse har i dag rett til svalbardskatt:

1. Folk som har vært skattemessig bosatt på Svalbard. Det vil si flyttet til Svalbard og blitt boende i over ett år. Deretter oppholdt seg på Svalbard i minst 183 dager i året.

2. Folk som har oppholdt seg på Svalbard i minst 30 dager sammenhengende har fått svalbardskatt på det de har tjent under oppholdet. Opphold med kortere varighet har fått fastlandsskatt.

3. Folk som har gått i turnus med kortere svalbardopphold enn 30 dager, for eksempel skiftordninger på 14-14, med hele sitt arbeidsforhold på Svalbard. Dette var opprinnelig en dispensasjon innført for helikopter-personell i rednings- og beredskapsoppdrag, på grunn av spesielle krav til arbeidstid og sikkerhet. Ordningen ble også gjeldende for andre arbeidstakere i turnus, som tilbragte tiden sin på fastlandet. Kravet var at første opphold på Svalbard skulle overstige 30 dager.

• Det som skjer fra 1. januar er at dispensasjonen i punkt 3 faller bort. Resten av systemet består.

Siste nytt i Nyheter

Stengte veier

Vei 300 mellom Huset og Museumsveien er stengt etter ras i skiløypa i dag tidlig. I ettermiddag ble også veien opp til Gruvelageret stengt.

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Fredagens ordinære postfly har landet, men ekstraflyet er innstilt. Posten prøver på nytt lørdag.

Pakker ut høydepunktene

Nordnorsk Kunstmuseum til Longyearbyen med noen av sine største verker.

Banebrytende forskning

Helt ny teknologi blir tatt i bruk for å lære mer om livet i havet i polarnatten.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!