Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

På tokt for å utrydde hundekjeksen

Natur- og artsforvalter Eigil Movik har gått til aksjon mot en uønsket inntrenger i Barentsburg. Hundekjeks har ingen plass på Svalbard. FOTO: Christopher Engås

På tokt for å utrydde hundekjeksen

Ved grisefjøset i Barentsburg har den plagsomme planten hundekjeks slått rot. Det vil ikke Sysselmannen ha noe av.

Tekst:

Publisert:

– Problemet med planten er at den kan spre seg videre og fortrenge andre arter som lever her naturlig, og forrykke balansen i økosystemet, sier natur- og artsforvalter hos Sysselmannen, Eigil Movik.

Sammen med feltinspektørene Anders Voss Thingnes og Lasse Kristiansen dro han til Barentsburg i forrige uke for å fjerne forekomsten som har vokst fram ved grisefjøset der de siste årene.

Frykter for fuglefjell

Hundekjeks er en aggressiv og svært konkurransedyktig plante som man har store problemer med på fastlandet. Når den først har etablert seg i et område er det vanskelig å bli kvitt den.

Det er svært vanskelig å si om introduserte arter vil få en avgjørende betydning for økosystemet. Ofte går det 50 år før man ser konsekvensene av introduserte arter. Men Sysselmannen vil ikke vente på noen konsekvenser.

– På Svalbard er det føre var-prinsippet som gjelder. Den største frykten er at hundekjeks skal bli spredd til fuglefjell med gjess. Den trives i næringsrike vestvendte skråninger, og det finnes det mange av i området, sier Movik.

På fastlandet trives arten svært godt ved fuglefjell.

Truer planter og dyr

Sysselmannen mener at hundekjeks, hvis den fikk fotfeste i fuglefjell, vil være en direkte trussel både mot planter og dyr.

«Hundekjeks vil i motsetning til stedegen vegetasjon kunne gi skjul for fjellreven som dermed lettere kan snike seg innpå fuglene. Videre kan hundekjeks være en mulig trussel mot noen av de andre planteartene på Svalbard som Norge har forpliktet seg til å ivareta gjennom internasjonale avtaler. Det er 15 fuglefjell på Svalbard som er vernet som naturreservat. Disse vil ikke lenger fremstå som uberørrt natur dersom hundekjeks etablerer seg», skriver Sysselmannen i sin begrunnelse for å gå til aksjon mot forekomsten i Barentsburg.

Norske myndigheter tror arten kan ha kommet seg til Barentsburg sammen med grise­for, mens russerne tror den er blitt fraktet med høy i den tiden de drev med storfehold. Uansett skal den fjernes.

Også andre fremmede


Russerne viste bare velvilje til tiltaket, og stilte opp med hjelp til «utrydderne». Et større område i nærheten av fjøsene i Barentsburg ble ryddet for planten, og andre områder ble sjekket for forekomster.

Men det dukket også opp andre arter som ikke er stedegen for Svalbard. Anders Voss Thingnes kom over høymole, en kjent plage for bønder i store deler av fastlandsnorge.

– Som med hundekjeks vet vi ikke konsekvensen av at denne planten slår rot her. Jeg vet for eksempel ikke om den klarer å frø seg videre, sier Voss Thingnes, som er biolog.

Det ble også funnet forekomster av solleie som heller ikke er en stedegen plante.

– Det kan hende vi må ta flere turer for å fjerne uønskede plantearter. Men akkurat denne gangen er det hundekjeks vi har sett på, sier Movik.

Se bildet større

Bak grisefjøset i Barentsburg har det i ganske lang tid vært hundekjeks. Feltinspektør Anders Voss Thingnes foran restene ava en fjorårsplante som har vært formidabel. I hånda holder han høymole, som er en kjent plageånd på fastlandet. FOTO: Christopher Engås

Se bildet større

Også soleie trives tilsynelatende godt bak grisefjøset, selv om blomsten er langt fra sitt naturlige habitat. FOTO: Christopher Engås

Se bildet større

Feltinspektørene Lasse Kristiansen (f.v.), Anders Voss Thingnes og natur- og artsforvalter Eigil Movik fra Sysselmannen. FOTO: Christopher Engås

Se bildet større

Oleg Kara fra gruveredningskorpset i Barentsburg bisto med å samle opp hundekjeksen. FOTO: Christopher Engås

Faktaboks

›› Hundekjeks

Hundekjeks (anthriscus sylvestris) er en toårig plante som kan bli opptil 1,5 meter høy når den blomstrer det andre året.

Hundekjeks forekommer så å si over hele Europa og ellers i det nordlige Asia, Nord-Afrika og Nord-Amerika.

I de seinere årene synes det som om arten har fått markant økt utbredelse og opptrer som et brysomt ugras i gammel eng, beiter, frukthager og langs hekker.

Kilde: Urtekildens planteleksikon

Siste nytt i Nyheter

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

 
Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Løsning for lånekrøll

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en lånesikringsordning, for å gi bedrifter mulighet til å få byggelån på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!