Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Overkjører bygge-nei

Denne tomta er stridens kjerne. Tomtefesteren vil bygge rekkehus her, men politikerne vil ha tomta som friområde. FOTO: Anders Fjellestad/ Faksimiler

Overkjører bygge-nei

I over fire år har Bård Gundersen kjempet for å få bygge på festetomten sin i Vei 222. Nå får han støtte av Sysselmannen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.09.2012 kl 13:30

Byggesaken har rullet og gått siden mai 2008, da Bård Gundersen søkte om å få bygge et toetasjers rekkehus med tre boenheter på tomta han fester i Vei 222. Etter en rekke runder i Longyearbyen lokalstyre og Miljø- og næringsutvalget (MNU), fikk ikke Gundersen bygge som han søkte om. I sommer klaget han saken inn for Sysselmannen, som nå har gitt tomtefesteren medhold.

– Dette er helt som forventet. Både politikerne og administrasjonen visste egentlig at de fattet et vedtak på spinkelt grunnlag, sier Gundersen.


– Sabotasje

I oktober 2008 sa MNU nei til byggeprosjektet. De ønsket at tomta skulle være friområde, og ba administrasjonen lage en delplan for området. Plan- og utviklingsavdelingen glemte bort saken, og tidsfristen på ett år ble overskredet. Som en mellomløsning vedtok et misfornøyd MNU i januar 2010 at Gundersen fikk bygge – men da kun én etasje. Det til tross for at byggesøknaden er i tråd med både gjeldende arealplan og plan- og bygningsloven.

Sysselmannen mener lovverket ikke gir MNU rom for å nedlegge et byggeforbud, heller ikke å begrense utbyggingen til kun én etasje. Tidligere denne måneden, opphevet derfor Sysselmannen det nærmere tre år gamle vedtaket.

Nå skal den betente saken opp for utvalget for femte gang. Gundersen er ikke nådig i sin dom over politikerne:

– Dette har vært trenering og sabotasje fra lokalpolitikerne. Her løper det store saksomkostninger, sier Gundersen.


– Slaget er tapt

Sysselmannen har bedt om at saken avgjøres så raskt som mulig. Plan- og utviklingssjef i Longyearbyen lokalstyre, Vigdis Hole, sier avdelingen jobber med saken nå.

– Den vil komme til politisk behandling 22. oktober, sier hun.

– Hva kommer dere til å anbefale overfor utvalget?

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette så lenge vi jobber med saken. Vår innstilling vil være klar en uke før møtet, sier Hole.

Uansett innstilling, tar tomtefesteren det for gitt at han får bygge i to etasjer.

– Politikerne bør innse at slaget er tapt, og jeg håper at de nå gir seg, sier Gundersen.

– Hvor mye har denne saken kostet deg?

– Jeg ønsker ikke å tallfeste dette, men det ruller ut kroner i alle sammenhenger. Dessuten svinger byggemarkedet. En tomt kan være gull verdt ett år, og langt mindre verdt året etter, sier han.


Avviser sabotasje

Odd-Gunnar Brøto Braathen (Ap) ledet både det forrige og det nåværende MNU.

– Sysselmannen har gitt klageren medhold, så må vi akseptere det og ta saken opp til ny vurdering og se på opplysningene som blir forelagt oss, sier Braathen.

Han mener det er naturlig å vurdere saken opp mot bolig­situasjonen i Longyearbyen:

– Det er mangel på boligtomter i byen, så vi må gå veldig nøye gjennom denne saken og være kritiske til oss selv. Men noe utfall kan jeg ikke komme med nå, sier MNU-lederen.

– Gundersen mener politikerne har trenert og sabotert denne saken. Er det noe i det?

– Nei, den uttalelsen får Bård Gundersen stå for selv. Det eier ikke rot i virkeligheten, vi har ikke trenert saken. Vi kom fram til vår beslutning ut fra en helhetsvurdering, og det står vi for, sier Braathen.

Høyres Trond E. Johansen avviser også at de har sabotert saken:

– Slett ikke. Vi gikk mot søknaden, fordi vi ikke ønsker noen fortetting av bebyggelsen. Vi ønsker at dette skal være friareal, og jeg vil fremdeles ikke gå inn for at søkeren får byggetillatelse, sier Johansen.

Se bildet større

Bård Gundersen har kjempet i over fire år for å få bygge på tomta han fester. Nå har Sysselmannen gitt ham medhold. FOTO: Kjersti Elverum Kvile (arkiv)

Faktaboks

Dette er saken

Mai 2008: Gundersen søker om å få bygge rekkehus i to etasjer i Vei 222.

Oktober 2008: Miljø- og næringsutvalget (MNU) behandler søkanden og nedlegger enstemmig et byggeforbud på tomta. MNU ber administrasjonen lage en delplan for området. Administrasjonen glemmer dette.

Desember 2009: Utbygger ber om at saken ferdigbehandles.

Januar 2010: MNU tillater bygging på tomta, men kun i en etasje for ikke å bryte med nabobyggene.

Februar 2010: Gundersen klager på utvalgets vedtak.

April 2010: MNU får saken på bordet igjen. De vil ikke realitetsbehandle klagen og ber administrasjonen forhandle med Gundersen om å finne en alternativ tomt.

April 2012: Det ble aldri oppnådd enighet om tomtebytte, og Gundersen ber om at klagen realitetsbehandles.

Juni 2012: MNU behandler klagen og opprettholder sitt vedtak av januar 2010. Klagesaken oversendes Sysselmannen.

September 2012: Sysselmannen gir Gundersen medhold og opphever MNU sitt vedtak.

Siste nytt i Nyheter

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

 
Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Skred over Gruve 7-veien

Veien skal kontrolleres for skredfare før den åpnes igjen.

– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!