Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Om Arktis i Arktis

Svalbardposten må være opptatt av det nære og det globale, og av å utvikle seg. Vi har lagt bak oss et år med fokus på alle tema som berører Arktis, oss som bor her og de som bryr seg om regionen. FOTO: Christopher Engås

Redaksjonell selvangivelse:

Om Arktis i Arktis

I 2014 tok Svalbardposten steget ut og begynte med engelskspråklige nyhetssaker og reportasjer i tillegg til det norske innholdet. I tillegg ga vi for første gang ut magasinet Top of the World. Målet er å nå flest mulig med nyheter og informasjon om Svalbard.

Tekst:

Publisert:

Det finnes ingen aviser som følger dagliglivet på Svalbard dag for dag, uke for uke, bortsett fra Svalbardposten. Det finnes heller ingen aviser som dekker Høy-Arktis fra Høy-Arktis bortsett fra denne. Det gjør at de åpenbare “næh, er det mulig-sakene” ikke nødvendigvis får den samme plassen som de får i mediene på fastlandet. Rett og slett fordi vi lever midt oppi det.

Vi lar oss til stadighet overvelde av Svalbard og den fantastiske naturen her oppe, bevares, men vi lar oss ikke overraske på samme måte som mange av våre kolleger på papir, radio, nett og fjernsyn.

Slik må det også være, for i tillegg til å være riksavis (flesteparten av våre lesere bor på fastlandet) er Svalbardposten lokalavis for innbyggerne på Svalbard. De fleste av leserne våre har også inngående kunnskap og interesse for øygruppa.

Det kan være en krevende balansegang å gjøre alle til lags med kaffe og vafler i barnehagen via måling av DDT fra Misisippi gjort fra Zeppelin-stajonen i Ny-Ålesund til geopolitiske spørsmål, men det er altså vår oppgave og vi forsøker å løse den på best mulig måte.

Det redaksjonelle regn­skapet viser hovedtrekkene i vår dekning i 2014. Småsakene i den løpende dekningen er viktige og noe vi prioriterer svært høyt. Det samme gjelder historier fra dyktige bidragsytere, som med stor glede og innsikt ønsker å dele sine opplevelser og erfaringer med oss andre. Når vi likevel velger å trekke fram enkeltemner, er det på grunn av betydningen disse har for oss som lever her nord.

Her er noen av satsingene vi gjorde i 2014:

Store Norske

Store Norske er Svalbards viktigste virksomhet. Det har vi forsøkt å gjenspeile i dekningen på nett og papir, hvor vi har tilstrebet å være først ute med nyhetene, ikke minst når det gjelder den økonomiske utviklingen siden store endringer her vil få merkbar innvirkning på lokalsamfunnet. Det så vi også da kullselskapet sendte ut pressemelding hvor administrasjonen foreslo å kutte minst 100 stillinger. Dette ble fanget opp av riksmediene, men lenge før så vi utviklingen, og da kvartalsrapporten kom ble det bekreftet at kullselskapet går mot sitt største underskudd noensinne. Etter ni måneder var underskuddet på 225 millioner kroner, trolig ender det rundt 400 millioner i minus, og det får konsekvenser for alle. Dette har vært den prioriterte saken for oss i høst og en viktig del av samfunnsoppdraget.

Antall førstesideoppslag: 11

Antall henvisninger: 9

Antall saker: 61


Reiseliv
Reiselivsnæringen er en av tre grunnpillarer som skal sikre et robust familiesamfunn i Longyearbyen. Det er også en stor bidragsyter til sysselsettingen, og en næring med stort vekstpotensial. Reiselivsnæringen er samtidig historisk sett en stor bidragsyter til CO2-utslipp og slitasje på naturen, noe som i prinsippet er i konflikt med målet om vern av Arktis. Derfor følger vi også opp arbeidet med tiltak som skal sikre miljø og bærekraft.

Antall førstesideoppslag: 4

Antall henvisninger: 13

Antall saker: 50


Forskning
Forskere fra store deler av verden er til stede på Svalbard for å forske på miljøendringer. Det er også her klimaendringene er først merkbare, og kunnskapen som samles inn og systematiseres i først og fremst Ny-Ålesund og Longyearbyen er verdifulle for forståelen av konsekvensene for natur, miljø, mennesker og dyr. Forskerne sitter også med en unik kompetanse på blant annet isbjørn, noe som gjør at vi bruker dem hyppig i nyhetsdekningen. Forskning og undervisning er det tredje beinet, og en viktig årsak til den strategiske betydningen.

Antall førstesideoppslag:4

Antall henvisninger: 11

Antall saker: 72


Natur og miljø
Livet i Arktis er sårbart, og et overordnet mål er å ivareta miljø, natur og dyreliv. Samtidig gjør klimaendringene området mer tilgjengelig, og aldri før har veien hit vært kortere. Aktiviteten trekkes stadig lenger nord, og det krever overvåkning.
I året som har gått har vi brukt mye ressurser på å problematisere forsøplingen i havet, både mikroplast og fiskerisøppel, som utgjør store trusler mot dyrelivet på Svalbard. Svalbardposten satte dagsorden fordi vi mener dette er et alvorlig problem.

Antall førstesideoppslag: 4

Antall henvisninger: 8

Antall saker: 31


Folkeliv
Store og små, unge og gamle, har sin historie om Svalbard. En del av oppdraget vårt er å speile samfunnet, og vi forsøker å dekke begivenhetene på best mulig måte og utfra de ressursene vi rår over. Vi har også mange gode bidragsytere som hjelper oss om vi ikke når over alt.

Antall førstesideoppslag: 8

Antall henvisninger: 27

Antall saker: 136


Dagsorden
I strategiplanen ønsker vi å være dagsordensettende og oppmuntre til debatt. Gjennom året har vi satset spesielt på problematikken med havsøppel og mikroplast som blant annet utgjør en stor fare for dyrelivet. En annen storsatsing har vært utfordringene i Store Norske. I begge tilfellene har vi vært hyppig sitert. Ikke minst i siste tilfelle har det gjennom året vært en lang og pågående debatt i våre spalter og i nettavisen.


Nye plattformer
Vi har også jobbet iherdig for å finne nye markeder, og ga i 2014 ut det første nummeret av Top of the World, et engelskspråklig magasin for turister, tilreisende og andre som er opptatt av livet i Høy-Arktis. Magasinet ble trykket i et opplag på 15.000, og er i tillegg distribuert digitalt.

I tillegg lager vi fast engelskspråklige versjoner av nyhets- og featureartikler som vi mener kan være av interesse for engelskspråklige lesere.

Leservaner
Høsten 2014 gjennomførte vi en leserundersøkelse på Svalbard. Målgruppen var innbyggere over 18 år, og resultatet viser at omtrent 90 prosent av innbyggerne på Svalbard leser Svalbardposten ukentlig på papir eller som e-avis. Det betyr en svært høy treffsikkerhet for annonsører.

Svalbardposten er en liten redaksjon, men med fem dedikerte ansatte. I 2014 produserte vi 1.464 sider med innhold. Over finner du nøkkeltallene for avisen.

Svalbardposten 2014

Utgivelser:
Svalbardposten 50
Top of the World 1

Innhold:
Ledere/kommentarer: 52
Nyhetsartikler: 654
Notiser: 968
Feature:139
Kronikker:19
Leserinnlegg:53

Sidetall:
Redaksjonelle sider: 1.094
Annonsesider: 370
Gjennomsnittlig sidetall per utgave: 29,3
Totalt antall sider: 1.464

Annet:
Opplag: 2.561 (per 1. jan 2014)
Pressestøtte: Kr. 472.000,-
Eier: Stiftelsen Svalbardposten

Ledelse og styre:

Redaktør/daglig leder: Eirik Palm
Carl Einar Ianssen (styreleder)
Turid Telebond (nestleder)
Gustav Halsvik (medlem)
Line Nagell Ylvisåker (medlem)
Øyvind Snibsøer (varamedlem)
Liv Rose Flygel (varamedlem)
Terje Carlsen (varamedlem)
Wenche Sørensen (varamedlem)

Siste nytt i Nyheter

– Unngå alt skredterreng

Tett snøfokk og dårlig sikt tirsdag morgen.

Lovendring på trappene

I dag ba Stortinget regjeringen fremme forslag om at folkehøyskoleloven skal gjelde på Svalbard. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er positiv.

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet ble leteaksjonen avsluttet.

 

Lørdag var Sysselmannen i Bolterdalen for å kontrollere skutere og skuterkjøring.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!