Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Økning av nye miljøgifter

Samtidig som nivået av gamle miljøgifter synker hos isbjørn på Svalbard øker verdien av nye miljøgifter. Det kommer fram i en rapport fra overvåkingsgruppen for Barentshavet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

– Det er resultatet av reguleringene som kom på 1980- og 1990-tallet som gjør at miljøgifter som PCB, blant annet, er på vei ned. Samtidig ser vi at nye miljøgifter som bromerte flammehemmere og fluorforbindelser øker i isbjørn og andre arter i Arktis, sier forsker Geir Wing Gabrielsen, leder av miljøgiftprogrammet i Norsk Polarinstitutt (NP) i Tromsø.
I rapporten fra overvåkingsgruppen for Barentshavet, utarbeidet av Havforskningsinstituttet i samarbeid med NP og en rekke andre forskningsinstitusjoner, er det listet opp en rekke stoffer som overvåkes:
«Artene det måles på er nøkkelarter i økosystemet og/eller arter som er viktige indikatorer for å illustrere transporten av forurensende stoffer i næringskjeden.»

Øverst i næringskjeden
Wing Gabrielsen ser det som positivt at det knapt finnes spor av miljøgifter i svalbardrein og rype, som begge beiter på vegetasjon på land. Problemet oppstår for dyr som står øverst i næringskjeden, og som er knyttet til det marine miljø. Særlig toppredatorer som isbjørn, polarrev, polarmåke, svartbak, storjo og ismåke.

Perfekt varsler
Rapporten skriver om isbjørn: «I svalbardområdet er isbjørn en perfekt art for å varsle om trender i organisk bundet forurensing, både i tid og over område, siden isbjørnen har stor utbredelse og innehar en viktig rolle som toppredator i det marine næringsnettet.»
– Gamle stoffer erstattes av nye stoffer, som viser seg å være like giftige. Er dette en evig kamp?
– Ja, på mange måter. Arktiske dyr er utsatt for en cocktail av stoffer, som lagres i fett. Når dyrene har mindre tilgang på næring og tærer på fettreserven kommer giftstoffene ut i blodet. Dette er noe vi er veldig opptatt av, hvordan stoffene påvirker ungene, for eksempel. Vår forskning retter seg inn mot å dokumentere effekten av dette, sier Geir Wing Gabrielsen.
Ifølge rapporten fra overvåkingsgruppen er det mistanke om at fremmede stoffer i isbjørn har effekter på evnen til å bekjempe infeksjoner og til å reprodusere: «Nyere studier bekrefter disse mistankene.»

Ringsel
Rapporten påpeker en markant nedgang i miljøgifter i ringselen: «Nedgangen reflekterer med stor sannsynlighet at utslippene av toxafen og PCB har gått ned i områdene som bidrar med tilførsel av disse stoffene til Barentshavet.»
Toxafen er et plantevernmiddel som er forbudt i mange land men fremdeles i bruk i andre land.
– Ringselen er en sentral art i økosystemet. Nivået av giftstoffer i dyret ligger ti ganger lavere enn på sel i Østersjøen. Det er få lokale kilder til forurensing. De stoffene vi finner i miljøet kommer ikke derfra men fra kilder langt unna. De kommer særlig om vinteren og våren, og registreres på Zeppelin-stasjonen i Ny-Ålesund, sier Wing Gabrielsen.
Også i polarlomvi er det registrert reduksjon av giftstoffer. Ifølge rapporten pågår det ikke systematisk overvåking av arten, men prøver er tatt på fugler i Kongsfjorden og Bjørnøya, samt egg: «De miljøgiftnivå som er funnet i egg fra polarlomvi ligger for alle stoffer som er vurdert under grenseverdi for effekter.»

Siste nytt i Nyheter

Spansk åpning

Bluesen er offisielt i gang.

Mørketiden er inne

Nå har sola tatt farvel med Longyearbyen, og kommer ikke over horisonten før 16. februar.

Tråler arrestert for ulovlig fiske

Færøysk tråler tatt inn til Longyearbyen i natt.

Stengt vei til frosten kommer

Så lenge det er regn og ustabile masser, blir Vei 300 mellom Huset og Museumsveien stengt.

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!