Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Nye gravregler

Longyearbyen har to kirkegårder. En i Longyeardalen og en like ved hestestallen ved flyplassen. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Nye gravregler

Det har vært usikkert hvem som har ansvaret for Longyearbyens kirkegårder. Nå vil Justisdepartementet utarbeide en ny forskrift.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

– Vi fikk spørsmål om det var Sysselmannen eller Lokalstyret som hadde ansvaret for kirkegårdene. Siden dette var uavklart ville vi utarbeide nye regler. Dette er noe vi må få klarhet i. Det er viktig med orden og verdighet i slike sammenhenger, sier ekspedisjonssjef i Polaravdelingen, Kjerstin Askholt.
Justisdepartementet foreslår at Lokalstyret skal ha det økonomiske ansvaret for vedlikeholdet av kirkegårdene. Lokalstyret får da ansvar i tråd med kommunene på fastlandet. Departementet påpeker at forskriftsforslaget krever regelmessig vedlikehold av kirkegårdene.

Er kulturminne
– Det er veldig bra at en går gjennom forskriftene. En av hovedføringene er jo at det skal være en aktiv gravplass, sier sokneprest ved Svalbard kirke, Leif Magne Helgesen.
Han syns også det er positivt at Lokalstyret får ansvaret for vedlikeholdet av kirkegårdene.
– Den ved flyplassen er ikke blitt tatt vare på, og den i byen blir stort sett tatt hånd om av folk i byen, sier han.
Menneskegraver blir regnet som kulturminner uansett alder. Den ene kirkegården i Longyearbyen er ikke åpen for nye gravlegginger, og blir ifølge forslaget til forskrift Sysselmannens fulle ansvar. Justisdepartementet vil imidlertid innføre et unntak fra denne regelen ved å pålegge Lokalstyret ansvaret for vedlikeholdet. Ansvaret for kirkegården som kulturminne vil fortsatt ligge hos Sysselmannen, mens Svalbard kirke vil ha det øverste administrative ansvaret for kirkegårdene.
«Denne tredelte løsningen er valgt fordi det legges mer vekt på at kirkegården skal fungere som gravplass og mindre vekt på at stedet også er kulturminne», står det i forslaget.

Regulerer askespredning
Den nye forskriften skal også omfatte askespredning, som ikke har vært forskriftsregulert tidligere.
«Sysselmannen på Svalbard kan etter søknad gi tillatelse til askespredning på øygruppen. Slik askespredning kan ikke finne sted i bebygde strøk eller dersom det for øvrig ville være til sjenanse. Sysselmannen kan sette vilkår for askespredingen», står det i forskriftsforslaget.
De som ønsker askespredning kan ikke kreve kirkelig deltakelse. Det kan ikke oppføres minnesmerke på kirkegården eller på stedet for spredningen.
Forslaget er nå til høring med høringsfrist 1. september.

Siste nytt i Nyheter

Husrekke kan bli ekstra sikring

De tretten boenhetene som fremdeles er evakuert kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

 
Skred over Gruve 7-veien

Veien skal kontrolleres for skredfare før den åpnes igjen.

– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

Informasjonsmøte i kveld

Det blir informasjonsmøte for alle i kulturhuset klokken 20 i kveld. Der vil det bli gitt en statusoppdatering på situasjonen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!