Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ny runde med verneområdene

 

Ny runde med verneområdene

Miljøverndepartementet ber Sysselmannen vurdere all ferdsel i naturreservatene øst på øygruppa, ikke bare cruisetrafikken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.07.2010 kl 12:00

Miljøverndepartementet (MD) velger å gå bort fra Direk­toratet for naturforvaltning (DN) sitt forslag om bare å tillate ilandstigning 16 steder øst på øygruppa for cruiseturister.

De gir i stedet Sysselmannen i oppgave å utarbeide en helhetlig forvaltningsplan med nye forskrifter som tar for seg alle typer ferdsel i området.

Ble hørt

– Vi er blitt hørt. Men hvordan arbeidet skal legges opp og hva det betyr får vi se nærmere på, sier sysselmann Odd Olsen Ingerø.

Sysselmannen var mot forslaget om ilandstigning på 16 lokaliteter, fordi de mener det er et for drastisk grep som ikke er godt begrunnet. De mente også at forslaget ville utløse betydelige konflikter og heller ikke ville gi forskningen de urørte referanseområdene det er behov for.

Helhetlig gjennomgang

I 2007 ga MD direktoratet i oppdrag å utarbeide et forslag til endring av vernebestemmelsene for Nordaust- og Søraust-Svalbard naturreservat. Bakgrunnen var at stadig flere cruiseskip drar østover og tar med gjestene sine i land på ulike steder.

DN koblet inn tre faginstanser i forarbeidet; Sysselmannen, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren.

I februar i år, etter en lang prosess med flere høringsrunder, sendte DN sin anbefaling til MD. De foreslo at turister fra cruisefartøy bare skal kunne gå i land på 16 steder i de to store naturreservatene på østsiden.

Miljøverndepartementet ønsker nå en bredere gjennomgang.

– Det ser ut til å være behov for å regulere alle typer ferdsel. En helhetlig tilnærming vil sikre naturreservatene som store og uberørte områder best, skriver avdelingsdirektør Tore Ising i MD i en epost til Svalbardposten.

Deles inn i soner

Forrige uke sendte MD et oppdragsbrev til Sysselmannen. Der skriver de at naturreservater skal vernes på strengeste måte: «Verneformålet og utviklingen når det gjelder aktivitet og ferdsel i reservatene tilsier at det vil være behov for strengere restriksjoner i deler av reservatene enn det som følger av dagens verneforskrifter.»

– Vi mener verneområdene bør deles inn i soner, skriver Ising .

Inndelingen i soner skal gjøres på bakgrunn av sårbarhet, verneverdi og verdi som referanseområde, og skal utformes slik at det fremmer sjøsikkerheten og reduserer risikoen for miljøskade.

Referanseområde

Hovedårsaken til at MD ønsker strengere vern, er å sikre naturreservatene på Øst-Svalbard som «uberørte referanseområder for forskning».

Departementet ønsker å sikre at store, sammenhengende områder ikke blir påvirket av menneskelig aktivitet.

Allerede i fjor fikk Sysselmannen i oppdrag å utarbeide forvaltningsplaner for verne­områdene på Svalbard, men fikk beskjed om å vente på vedtaket i saken om begrensinger for cruiseskip.

Må lage

Sysselmannen skal levere en fremdriftsplan for arbeidene innen 30. september.

Etter det vil departementet gi en frist for når forslagene til forvaltningsplan og forskriftsendringer skal sendes til DN som skal gjennomføre den faglige godkjenningen. Miljø­verndepartementet vil så fremme forslag om forskriftsendringer til Kongen i statsråd.

Les mer i dagens utgave av Svalbardposten!

 

Siste nytt i Nyheter

Elleville scener for hundreåringen

Et imponerende show, en porsjon nakenhet og god trening for lattermusklene da Longyearbyen gratulerte Store Norske med 100-årsdagen i går.

Mistet broren i gruva

Frank Robert og Bent Jakobsen mistet broren Geir Arne Jakobsen i en gruveulykke i 1991. Torsdag avduket de minnesmerket.

Verdig og rørende markering

Brødrene Bent og Frank Robert Jakobsen mintes sin bror Geir Arne og de 123 omkomne da de avduket minnesteinen i ettermiddag.

Ble hørt av politikerne

Ungdomsrådet føler de har blitt hørt etter at sentrumsplanen er lagt fram. Nå ønsker de ny flerbrukshall.

Vil overvåke nøye i vinter

NVE starter opp den lokale skredvarslingen for vinteren når snøen kommer.

Får endelig ro til barndomsboken

Tone Nødtvedt har dratt fra mann, datter, katt og hus i Bergen for å skrive om å vokse opp i Longyearbyen på 1950-tallet.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!