Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ny runde med verneområdene

 

Ny runde med verneområdene

Miljøverndepartementet ber Sysselmannen vurdere all ferdsel i naturreservatene øst på øygruppa, ikke bare cruisetrafikken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.07.2010 kl 12:00

Miljøverndepartementet (MD) velger å gå bort fra Direk­toratet for naturforvaltning (DN) sitt forslag om bare å tillate ilandstigning 16 steder øst på øygruppa for cruiseturister.

De gir i stedet Sysselmannen i oppgave å utarbeide en helhetlig forvaltningsplan med nye forskrifter som tar for seg alle typer ferdsel i området.

Ble hørt

– Vi er blitt hørt. Men hvordan arbeidet skal legges opp og hva det betyr får vi se nærmere på, sier sysselmann Odd Olsen Ingerø.

Sysselmannen var mot forslaget om ilandstigning på 16 lokaliteter, fordi de mener det er et for drastisk grep som ikke er godt begrunnet. De mente også at forslaget ville utløse betydelige konflikter og heller ikke ville gi forskningen de urørte referanseområdene det er behov for.

Helhetlig gjennomgang

I 2007 ga MD direktoratet i oppdrag å utarbeide et forslag til endring av vernebestemmelsene for Nordaust- og Søraust-Svalbard naturreservat. Bakgrunnen var at stadig flere cruiseskip drar østover og tar med gjestene sine i land på ulike steder.

DN koblet inn tre faginstanser i forarbeidet; Sysselmannen, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren.

I februar i år, etter en lang prosess med flere høringsrunder, sendte DN sin anbefaling til MD. De foreslo at turister fra cruisefartøy bare skal kunne gå i land på 16 steder i de to store naturreservatene på østsiden.

Miljøverndepartementet ønsker nå en bredere gjennomgang.

– Det ser ut til å være behov for å regulere alle typer ferdsel. En helhetlig tilnærming vil sikre naturreservatene som store og uberørte områder best, skriver avdelingsdirektør Tore Ising i MD i en epost til Svalbardposten.

Deles inn i soner

Forrige uke sendte MD et oppdragsbrev til Sysselmannen. Der skriver de at naturreservater skal vernes på strengeste måte: «Verneformålet og utviklingen når det gjelder aktivitet og ferdsel i reservatene tilsier at det vil være behov for strengere restriksjoner i deler av reservatene enn det som følger av dagens verneforskrifter.»

– Vi mener verneområdene bør deles inn i soner, skriver Ising .

Inndelingen i soner skal gjøres på bakgrunn av sårbarhet, verneverdi og verdi som referanseområde, og skal utformes slik at det fremmer sjøsikkerheten og reduserer risikoen for miljøskade.

Referanseområde

Hovedårsaken til at MD ønsker strengere vern, er å sikre naturreservatene på Øst-Svalbard som «uberørte referanseområder for forskning».

Departementet ønsker å sikre at store, sammenhengende områder ikke blir påvirket av menneskelig aktivitet.

Allerede i fjor fikk Sysselmannen i oppdrag å utarbeide forvaltningsplaner for verne­områdene på Svalbard, men fikk beskjed om å vente på vedtaket i saken om begrensinger for cruiseskip.

Må lage

Sysselmannen skal levere en fremdriftsplan for arbeidene innen 30. september.

Etter det vil departementet gi en frist for når forslagene til forvaltningsplan og forskriftsendringer skal sendes til DN som skal gjennomføre den faglige godkjenningen. Miljø­verndepartementet vil så fremme forslag om forskriftsendringer til Kongen i statsråd.

Les mer i dagens utgave av Svalbardposten!

 

Siste nytt i Nyheter

Ny art i Ny-Ålesund

Kronemanet, som skaper problemer i mange norske fjorder, er for første gang oppdaget på Svalbard.

By-bjørnene eskortert mot Van Mijen

By-bjørnen og hennes to halvvoksne unger ble natt til søndag på nytt drevet bort med politi-assistanse.

En turist fikk bot. Tre andre turister trodde de så isbjørn. I begge tilfellene rykket politiet ut.

Stengte veier

Vei 300 mellom Huset og Museumsveien er stengt etter skred inntil skiløypa lørdag morgen. Samme ettermiddag ble også veien opp til Gruvelageret stengt.

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!