Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ny lov fra 1. juli

Regelverket som regulerer miljøvern på Svalbard er blitt oppdatert. FOTO: Anders Fjellestad

Ny lov fra 1. juli

Den reviderte svalbardmiljøloven er i dag sanksjonert av Kongen i statsråd. Endringene i loven trår i kraft 1. juli.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.04.2012 kl 12:08

– Den reviderte svalbardmiljøloven er blitt et enda bedre verktøy for å beskytte naturen på Svalbard. Endringene er i hovedsak justeringer i bestemmelsene etter at loven har vært i bruk i ti år. Vi har nå fått et oppdatert regelverk for å ivareta svalbardnaturen, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding.

Loven er et viktig redskap for å ivareta det sårbare naturmiljøet på Svalbard. Endringene som nå er vedtatt, sikrer at loven er i samsvar med utviklingen på miljøområdet.

Svalbardmiljøloven er ifølge Miljøverndepartementet (MD) det viktigste virkemiddelet for å nå Stortingets mål om å ta vare på Svalbards særegne villmarksnatur. Stortinget har bestemt at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder, og at miljøvernhensyn skal veie tyngst i konflikt mellom miljøvern og andre interesser.

Lovjusteringer

Forslaget til endringer i loven inneholder en rekke justeringer for å presisere gjeldende rett. En endring er at det blir et lovfestet krav til sikkerhet i forbindelse med isbjørn, og at det innføres et overtredelsesgebyr for visse brudd på loven.

Fra 2015 blir det forbud mot tungolje i verneområdene på Svalbard. MD foreslår å innføre en forskriftshjemmel i loven til å fastsette forbud mot bruk og transport av tungolje i territorialfarvannet rundt hele Svalbard.?

– Lovendringen gjør at vi nå kan forby tungolje på hele Svalbard. Økt skipstrafikk gjør at vi trenger et oppdatert lovverk som kan sette strenge regler for dette også utenfor verneområdene, sier Solhjell.

 
 

Siste nytt i Nyheter

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!