Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Nok et nei ble ja

Et tysk reiseselskap får fly i lavere høyde over Svalbard på vei til Nordpolen. Her fra selskapets Nordpolen-flygning i 2010. FOTO: Thomas Bujack/nordlandseite.de

Nok et nei ble ja

For tredje gang på ett år har Direktoratet for Naturforvaltning omgjort et flyavslag fra Sysselmannen.

Det tyske turselskapet Air­Events, skal fly turister fra Berlin til Nordpolen 27. april i år. På vei nordover vil selskapet fly over Svalbard i 17.000 fots høyde, slik at passasjerene kan studere øygruppa fra lufta. Det er for lavt, mente Sysselmannen og avslo søknaden i september i fjor. Etaten mener overflygningen er i strid med forbudet mot sightseeing-flygninger i motorferdselsforskriften for Svalbard.


Nei ble ja

Tyske AirEvents reagerte kraftig på avslaget, og klaget saken inn for Direktoratet for naturforvaltning (DN) i oktober. Nå er omsider avgjørelsen fra direktoratet klar: Sysselmannens avslag omgjøres, og tyskerne kan fly over Svalbard i 17. 000 fots høyde.

DN skriver at det ikke finnes noen fastsatte grenser for minstehøyder over Svalbard, utover regelen om at ingen må fly nærmere enn én nautisk mil fra kjente konsentrasjoner av pattedyr og fugl. En nautisk mil tilsvarer 5.900 fot.

Direktoratet støtter Syssel­mannen i at flygningen er sightseeing, og dermed rammes av forbudet i forskriften. Men der stopper enigheten:

«Direktoratet legger til grunn at det er lite sannsynlig at flyvning med fly i en slik høyde vil kunne gi forstyrrelse på naturmiljøet på Svalbard», skriver DN og fortsetter:

«Det må også legges til grunn at flyvning såpass høyt ligger i yttergrensene for hva som kan ha vært intensjonen med forbudet mot sightseeing».


«Freude» i Tyskland

DN poengterer også at flyet ikke skal lande på Svalbard, men kun «fly relativt høyt» over øygruppa. Direktoratet gir derfor AirEvents en dispensasjon fra forbudet, og opphever Sysselmannens avslag. Vedtaket er endelig.

AirEvents er naturlig nok glade for avgjørelsen, og mener den preges av sunn fornuft i stedet for en «ortodoks tolkning» av regelverket.

«Avgjørelsen taler for Norge som en meget fornuftig og sterk forvalter av Svalbard som Europas del av Arktis. På et slikt grunnlag hadde vi selvfølgelig også godtatt et nei, men vi er glade for at de faktiske forholdene ble erkjent, og at det forstås at en slik overflygning ikke har potensial til å forstyrre eller skade noen på øygruppen», skriver Manuel Kliese, daglig leder i AirEvents, i en epost til Svalbardposten.

Dette er det fjerde flyavslaget fra Sysselmannen som DN har fått på sitt bord det siste året. I tre av sakene er avslagene til Sysselmannen omgjort. Både DN og Sysselmannen har tidligere uttalt at dagens fly-regelverk er vanskelig å tolke, og har derfor bedt om et tydeligere regleverk. Miljøverndepartementet vurderer nå om forskriften skal endres.

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!