Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Njet til isbjørntelling på russisk side

Matpause: Dette bildet av binne med diende unge ble tatt ved Ny-Ålesund i 2013. Forskerne aner ikke hvor mange isbjørn det er i Barentshavbestanden. FOTO: Hans Carlsson

Njet til isbjørntelling på russisk side

Havisen er betydelig redusert siden forrige norskrussiske isbjørntelling. I fjor ga Norge 10 millioner for å skaffe en ny og bedre oversikt, men forskerne får ikke slippe til på russisk side.

Tekst:

Publisert:

– Vi har ikke tillatelse, det ble klart i midten av denne uka, fortalte isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk polarinstitutt Svalbardposten forrige fredag.

Ingen tall
Det som skulle bli det første store norsk-russiske telletoktet av isbjørnbestanden i Barentshavet siden 2004 har har strandet. Da regjeringen i oktober i fjor presneterte forslaget til statsbudsjett var dette et av tiltakene som fikk stor oppmerksomhet, men nå ender det med en telling av isbjørn på norsk side. Russiske myndigheter har ikke gitt sin tillatelse. Desuten er fristen for å klare organiseringen av toktet, passert.

Vi får med andre ord ikke vite hvor mye isbjørn det er rundt Frans Josef Land.

Stor usikkerhet
Barentshavbestanden av isbjørn holder til på og rundt Svalbard og Frans Josef Land. Mens noen dyr er stasjonære, tilbakelegger andre isbjørner store områder på jakt etter mat, blant annet mellom de to øyrikene.

Den forrige store tellingen for elleve år siden konkluderte med at bestanden teller mellom 1.850 og 3.400 isbjørn. Statistisk sett er det 95 prosent sannsynlighet for at tallet ligger innenfor disse rammene, men spriket er stort, og gjør det vanskelig å si noe om hva klimaendringene gjør med bestanden av isbjørn.

Dessuten har havisen blitt betydelig redusert siden 2004, men det er ikke kjent hvordan dette har påvirket isbjørnbestanden.

Regjeringen satte i fjor av 10 millioner kroner til en ny telling på norsk og russisk side. Tellingen skulle skje i samarbeid med russiske forskere, og pågå i hele august. De to landene har undertegnet en villighetserklæring – Memorandum of understanding – om at bestanden skal telles, og det hele dekkes av Norge, som også stiller med skip og helikoptre.

Det beste ut av situasjonen
Isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk polarinstitutt er skuffet over at det ikke blir noen telling. Det gjør det også vanskeligere å fange opp større endringer.

– Det var jo dumt for oss.

– Er du skuffet?

– Ja, jeg er skuffet over at vi ikke fikk tillatelse. Men vi gjør det beste ut av situasjonen, så tar vi det derfra, sier Aars som ikke vil spekulere i hva som ligger bak.

– Vi har et godt forhold til de russiske forskerne. De som skulle være med, er minst like skuffet.

Han legger til at han er tilfreds med innsatsen Klima- og miljødepartementet for å presse på på russisk side.

Kommunikasjonsrådgiver Jo Randen sa tidligere denne måneden at de var i fortløpende kontakt med russiske myndigheter for å forsøke å finne en løsning.

Plan B
Dermed må forskerne og andre som er interessert i hvordan det går med isbjørnbestanden nøye seg med plan B: Det blir likevel gjennomført telling på norsk side, og med unntak av de russiske forskerne, skjer det med alt tilgjengelig materiell, som forskningsskipet «Lance», KV «Svalbard», helikoptre og «tellekorps». Årsaken er at alle involverte i det store forskningsprosjektet har måttet planlegge ut fra at det ville bli et samarbeid med nabolandet.

Trøsten blir, ifølge Norsk Polarinstitutt, at tellingen på norsk side blir desto mer presis.

– Vi vil også oppfordre russerne til å telle på sin side i nær framtid. Det vil ikke bli så bra som det ville blitt om vi gjorde alt nå, men det vil ha en brukbar verdi om vi kunne legge sammen, sier Jon Aars.

Pådriveransvar
Norges forslag om å liste isbjørn på Bonn-konvensjonen ble godt mottatt av medlemslandene på møtet i Ecuador november i fjor. Forslaget, som skal sikre isbjørnen mot truslet fra menneskelig aktivitet som forårsaker utslipp, forurensning og klimaendringer.

«I år har Norge satt av 10 millioner kroner til en ny bestandstelling», understreket Klima- og miljødepartementet i pressemeldingen i etterkant. «Norge vil ta på seg et pådriveransvar for det videre arbeidet med ivaretakelsen av isbjørnen etter Bonn-konvensjonen og vil samarbeide med partene under isbjørn-avtalen om veien videre», slo departementet fast.

– Viktig kunnskap
Svalbardposten har forsøkt å få kommentar fra Klima- og miljødepartementet, men uten hell.
Et av spørsmålene vi har stilt er hva departementet tror ligger bak. Det samme spørsmålet har Norsk Polarinstitutt fått, men Jon Aars ønsker altså ikke å spekulere i årsak.

WWF, er blant organisasjonene som har ment at det er helt nødvendig med en ny telling på norsk og russisk side å kunne forvalte isbjørnen på en god måte i 40 år til.

– Det finnes ikke kunnskapsgrunnlag for å si hvordan habitatsendringene har påvirket bestanden, men vi vet at antallet observerte binner med unger har falt kraftig. En oppdatert telling, som kan si noe om populasjonstrenden, vil tilføre naturforvaltningen i Arktis ekstremt viktig kunnskap, har WWFs Arktis-rådgiver Nils Harley Boisen uttalt.

Se bildet større

Famsimile: SP 3. juli 2015.

Se bildet større

Skuffet: Isbjørnforsker Jon Aars håper russerne gjennomfører en telling på egen hånd i løpet av de neste par årene. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Siste nytt i Nyheter

Elleville scener for hundreåringen

Et imponerende show, en porsjon nakenhet og god trening for lattermusklene da Longyearbyen gratulerte Store Norske med 100-årsdagen i går.

Mistet broren i gruva

Frank Robert og Bent Jakobsen mistet broren Geir Arne Jakobsen i en gruveulykke i 1991. Torsdag avduket de minnesmerket.

Verdig og rørende markering

Brødrene Bent og Frank Robert Jakobsen mintes sin bror Geir Arne og de 123 omkomne da de avduket minnesteinen i ettermiddag.

Ble hørt av politikerne

Ungdomsrådet føler de har blitt hørt etter at sentrumsplanen er lagt fram. Nå ønsker de ny flerbrukshall.

Vil overvåke nøye i vinter

NVE starter opp den lokale skredvarslingen for vinteren når snøen kommer.

Får endelig ro til barndomsboken

Tone Nødtvedt har dratt fra mann, datter, katt og hus i Bergen for å skrive om å vokse opp i Longyearbyen på 1950-tallet.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!