Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Njet til isbjørntelling på russisk side

Matpause: Dette bildet av binne med diende unge ble tatt ved Ny-Ålesund i 2013. Forskerne aner ikke hvor mange isbjørn det er i Barentshavbestanden. FOTO: Hans Carlsson

Njet til isbjørntelling på russisk side

Havisen er betydelig redusert siden forrige norskrussiske isbjørntelling. I fjor ga Norge 10 millioner for å skaffe en ny og bedre oversikt, men forskerne får ikke slippe til på russisk side.

Tekst:

Publisert:

– Vi har ikke tillatelse, det ble klart i midten av denne uka, fortalte isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk polarinstitutt Svalbardposten forrige fredag.

Ingen tall
Det som skulle bli det første store norsk-russiske telletoktet av isbjørnbestanden i Barentshavet siden 2004 har har strandet. Da regjeringen i oktober i fjor presneterte forslaget til statsbudsjett var dette et av tiltakene som fikk stor oppmerksomhet, men nå ender det med en telling av isbjørn på norsk side. Russiske myndigheter har ikke gitt sin tillatelse. Desuten er fristen for å klare organiseringen av toktet, passert.

Vi får med andre ord ikke vite hvor mye isbjørn det er rundt Frans Josef Land.

Stor usikkerhet
Barentshavbestanden av isbjørn holder til på og rundt Svalbard og Frans Josef Land. Mens noen dyr er stasjonære, tilbakelegger andre isbjørner store områder på jakt etter mat, blant annet mellom de to øyrikene.

Den forrige store tellingen for elleve år siden konkluderte med at bestanden teller mellom 1.850 og 3.400 isbjørn. Statistisk sett er det 95 prosent sannsynlighet for at tallet ligger innenfor disse rammene, men spriket er stort, og gjør det vanskelig å si noe om hva klimaendringene gjør med bestanden av isbjørn.

Dessuten har havisen blitt betydelig redusert siden 2004, men det er ikke kjent hvordan dette har påvirket isbjørnbestanden.

Regjeringen satte i fjor av 10 millioner kroner til en ny telling på norsk og russisk side. Tellingen skulle skje i samarbeid med russiske forskere, og pågå i hele august. De to landene har undertegnet en villighetserklæring – Memorandum of understanding – om at bestanden skal telles, og det hele dekkes av Norge, som også stiller med skip og helikoptre.

Det beste ut av situasjonen
Isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk polarinstitutt er skuffet over at det ikke blir noen telling. Det gjør det også vanskeligere å fange opp større endringer.

– Det var jo dumt for oss.

– Er du skuffet?

– Ja, jeg er skuffet over at vi ikke fikk tillatelse. Men vi gjør det beste ut av situasjonen, så tar vi det derfra, sier Aars som ikke vil spekulere i hva som ligger bak.

– Vi har et godt forhold til de russiske forskerne. De som skulle være med, er minst like skuffet.

Han legger til at han er tilfreds med innsatsen Klima- og miljødepartementet for å presse på på russisk side.

Kommunikasjonsrådgiver Jo Randen sa tidligere denne måneden at de var i fortløpende kontakt med russiske myndigheter for å forsøke å finne en løsning.

Plan B
Dermed må forskerne og andre som er interessert i hvordan det går med isbjørnbestanden nøye seg med plan B: Det blir likevel gjennomført telling på norsk side, og med unntak av de russiske forskerne, skjer det med alt tilgjengelig materiell, som forskningsskipet «Lance», KV «Svalbard», helikoptre og «tellekorps». Årsaken er at alle involverte i det store forskningsprosjektet har måttet planlegge ut fra at det ville bli et samarbeid med nabolandet.

Trøsten blir, ifølge Norsk Polarinstitutt, at tellingen på norsk side blir desto mer presis.

– Vi vil også oppfordre russerne til å telle på sin side i nær framtid. Det vil ikke bli så bra som det ville blitt om vi gjorde alt nå, men det vil ha en brukbar verdi om vi kunne legge sammen, sier Jon Aars.

Pådriveransvar
Norges forslag om å liste isbjørn på Bonn-konvensjonen ble godt mottatt av medlemslandene på møtet i Ecuador november i fjor. Forslaget, som skal sikre isbjørnen mot truslet fra menneskelig aktivitet som forårsaker utslipp, forurensning og klimaendringer.

«I år har Norge satt av 10 millioner kroner til en ny bestandstelling», understreket Klima- og miljødepartementet i pressemeldingen i etterkant. «Norge vil ta på seg et pådriveransvar for det videre arbeidet med ivaretakelsen av isbjørnen etter Bonn-konvensjonen og vil samarbeide med partene under isbjørn-avtalen om veien videre», slo departementet fast.

– Viktig kunnskap
Svalbardposten har forsøkt å få kommentar fra Klima- og miljødepartementet, men uten hell.
Et av spørsmålene vi har stilt er hva departementet tror ligger bak. Det samme spørsmålet har Norsk Polarinstitutt fått, men Jon Aars ønsker altså ikke å spekulere i årsak.

WWF, er blant organisasjonene som har ment at det er helt nødvendig med en ny telling på norsk og russisk side å kunne forvalte isbjørnen på en god måte i 40 år til.

– Det finnes ikke kunnskapsgrunnlag for å si hvordan habitatsendringene har påvirket bestanden, men vi vet at antallet observerte binner med unger har falt kraftig. En oppdatert telling, som kan si noe om populasjonstrenden, vil tilføre naturforvaltningen i Arktis ekstremt viktig kunnskap, har WWFs Arktis-rådgiver Nils Harley Boisen uttalt.

Se bildet større

Famsimile: SP 3. juli 2015.

Se bildet større

Skuffet: Isbjørnforsker Jon Aars håper russerne gjennomfører en telling på egen hånd i løpet av de neste par årene. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Siste nytt i Nyheter

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Ja til mat, nja til parkering

Blandede følelser blant lokalpolitikerne til Rema-etablering.

Rema 1000 vil bygge nytt

På byens største parkeringsplass.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!