Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Skal bore seg ned til klimaversting

På cirka. 1200 meters havdyp vest for Svalbard skal boringen etter metan finne sted. FOTO: Andreia P. Faverola / Cage

Skal bore seg ned til klimaversting

Forskere skal se på frossen metan utenfor Svalbard.

Tekst:

Publisert:

Til nå har metan vært en joker i klimaregnskapet. Stor oppmerksomhet knyttes til CO2-utslipp, og mye gjøres for å hindre dette. Men metan er en minst 20 ganger mer potent drivhusgass.

Ukjente mengder

Foreløpig vet ikke forskerne hvor mye metan som er lagret i havbunnen, i permafrosten og under isbreene.

– Å få mer eksakt kunnskap om mengden er viktig for klima- og miljøforskningen globalt, sier professor Jürgen Mienert ved Norges arktiske universitet. Han er direktør for CAGE-senteret (Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate).

De spesialiserer seg på forskning om hva is og permafrost inneholder av skumle gasser. Lenge har forskerne antatt at mengden metan lagret i is i havbunnen i Arktis er cirka 10.000 gigatonn, et gigatonn er en milliard tonn.

Nye beregninger som CAGE-senteret har deltatt i, gir et anslag på minst 74.000 milliarder tonn.

Se bildet større

Det kinesiske boreskipet «Chikyu» er leid inn av Norges arktiske universitet for å bore etter metan like vest for Prins Karls Forland på Svalbard. FOTO: Jamstec

Spesialskip

I juli har CAGE-forskerne ved universitetet leid inn det kinesiske boreskipet «Chikyu» som skal bore dypt ned i havbunnen vest for Svalbard. Vestnesa er en undersjøisk fjellrygg, i bunnen her finner man permafrost og prøver herfra kan fortelle mye om metan-mengden.

At det er metan i havbunnen rundt Svalbard, i permafrosten på land og under breene er man ikke i tvil om. CAGE-forskerne har til nå kartlagt over 1900 groper i havbunnen utenfor Svalbard, der det er tydelige tegn på gassutslipp.

Utslipp doblet

Metangassen har vært konservert i is i millioner av år, og litt har hele tiden lekket ut naturlig. Men når temperaturen i luft og hav øker litt, vil mer frossen metan frigis.

I løpet av de to siste århundrene har andelen menneskeskapt metangass i atmosfæren mer enn doblet seg. I dag kommer omtrent 60 prosent av metanutslippene fra menneskeskapte kilder som fossilt brensel, kull, husdyrhold, risproduksjon og avfallsdeponier.

Se bildet større

Jürgen Mienert ved Norges arktiske universitet. Han er direktør for CAGE-senteret som spesialiserer seg på forskning på gasser i permafrost. FOTO: Ole Magnus Rapp

Viktig komponent

Utslippene bidrar bidrar til global oppvarming, som igjen kan øke utslippene av metan fra naturlige kilder.

– Metan i atmosfæren har økt betydelig de siste ti årene, noe mer på Svalbard enn globalt, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved NILU (Norsk institutt for luftforskning).

Hun påpeker at metan er en viktig komponent i klimaregnskapet, og det knytter seg mye spenning til hva som er lagret i Arktis.

Måler metan i luft

For å kunne forstå hva som skjer må en få bedre oversikt over kildene for metanutslipp både fra hav og land, og hvilket potensial som ligger lagret i havbunn og permafrost.

Målestasjonen på Zeppelinfjellet over Ny-Ålesund er verdens nordligste målepunkt for atmosfærisk forurensing.

Her måler NILU også metankonsentrasjoner, og forskerne forsøker å utvikle måleprogram for å bedre kunnskapen om kildene er menneskeskapte eller naturlige.

– Det er helt sentralt å overvåke på en måte som gjør at vi oppdager om metan frigis fra de enorme permafrost-arealene, hvis de tiner, sier Myhre.

Nøkkelord

Siste nytt i Natur og miljø

Longyearbyen regner bort

Uken ble ikke som de hadde tenkt, hverken for konferansedeltakerne eller turistene som er på bryllupsreise. Les historiene og se bildegalleri her.

Fangstmannsskifte til sommeren

Sysselmannen søker nye fangstfolk på Austfjordnes. Sysselmannen har allerede fått flere henvendelser fra folk som ønsker å overvintre.

Banebrytende forskning

Helt ny teknologi blir tatt i bruk for å lære mer om livet i havet i polarnatten.

 
Slik kan byen skredsikres

Det er fullt mulig å sikre de skredutsatte områdene i Longyear­byen permanent, men det vil koste. Å sikre byen mot skred, kan få en prislapp på over 180 millioner kroner.

Evakuering kan bli løsningen

NVE skal anbefale hva slags skredsikring Longyearbyen skal ha. Det er ikke sikkert at konklusjonen blir permanente tiltak.

Breene åpnet – isen kan stenges

Oppdatert forskrift åpner for at turister kan kjøre via breene til Pyramiden, og at Sysselmannen kan stenge fjorder av hensyn til dyrelivet.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!