Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Saksøker staten etter hyttekrangel

Ole Reistad har bygget fire naust som er godkjent som fritidsbolig i Sjøområdet. Nå går han rettens vei for å bestride at disse kan definineres som hytter, og dermed falle inn under svalbardmiljølovens regler om eie- og leierskap. FOTO: Geir Barstein

Saksøker staten etter hyttekrangel

Er fritidsboligene i Sjøområdet hytter?

Tekst:

Publisert:

Stridens kjerne er om fritidsboligene i Sjøområdet kan defineres som «hytter», slik lokalstyret (LL), Sysselmannen og Miljødirektoratet mener.

I så fall rammes de av svalbardmiljøloven, som da setter klare begrensninger på at bare nåværende eller tidligere fastboende kan eie eller leie dem.

– Jeg vil bestride dette. Jeg mener at de ikke kan kalles hytter, sier Ole Reistad, som selv eier tre slike fritidsboliger i den omstridte og mye omtalte bebyggelsen ved brannstasjonen.

Nå går han til sak mot Miljødirektoratet for å få en endelig avgjørelse i spørsmålet.

– Jeg vil ha en uhildet gjennomgang av dette, og da er rettssak eneste veien å gå, sier han.

Fra naust til fritidsbolig

Naustene i sjøområdet skal ifølge delplanen brukes til formål som blant annet verksted, båthall, lager eller næringsvirksomhet.

Men planen, som ble vedtatt av LL i 2008, åpner også for at de kan bli omdefinert til fritidsboliger, dersom en rekke praktiske og sikkerhetsmessige krav oppfylles.

Så langt har 18 naust fått lov til å kalle seg fritidsboliger.

– Jeg bygde fire fritidsboliger her i 2013. Ett av dem er solgt, og jeg hadde tenkt å selge de andre tre.

– Men så lenge de defineres som hytter blir markedet begrenset av svalbardmiljøloven, sier Reistad, som har fått saken prøvd for både Lokalstyret, Sysselmannen og Miljødirektoratet – uten hell.

«Miljødirektoratet legger til grunn at hytte, fritidshytte og fritidsbolig er synonymer og begreper med samme innhold (...) Endring av naust til fritidsbolig innebærer at svalbardmiljølovens bestemmelser om hytter kommer til anvendelse», skriver Miljødirektoratet, som fikk saken oversendt fra Sysselmann i februar i år, i sin vurdering.

– Lokalstyret og Sysselmannen sier det samme. Det skal bli interessant å se hva som kommer ut av rettssaken, sier Reistad.

Geografistrid

Ifølge delplanen defineres arealet naustene står på som et byggeområde.

Men dette kommer i strid med dokumentet «Veileder – arealplanlegging og konsekvensutredninger i planområdene på Svalbard», utgitt av Miljødepartementet i 2007, mener Reistad.

Dokumentet slår fast at hytter ikke kan være et underformål til byggeområder.

«Det betyr at hytter bare kan oppføres i egne hytteområder», heter det i dokumentet.

I dag finnes det fem hytteområder på Svalbard: Bjørndalen, Vestpynten, Todalen, Foxdalen og Vindodden.

– Gjelder hyttebestemmelsen for sentralområder? Eller bare i utmarksområdene? spør Trond Skyberg, Reistads advokat.

– Vi mener at den bare gjelder i utmarksområdene, slår han fast.

Miljødirektoratet er uenig. Ifølge deres vurdering skiller ikke svalbardmiljøloven mellom hvor hyttene ligger i terrenget.

«Det forhold at hyttene ligger i et konsentrert areal innenfor et planområde, og ikke i et villmarksområde, har etter vår vurdering ikke betydning for spørsmålet», skriver de i brevet som ble sendt til Sysselmannen i slutten av mars.

Seksjonsleder Olav Nord-Varhaug ved Naturavdeling i Miljødirektoratet sier at de ikke ønsker å kommentere saken eller det varslede søksmålet utover dette.

Advokat Skyberg sier stevningen trolig sendes til Troms tingrett i løpet av uka.

– Jeg vet ikke hvor lang tid saken vil ta, men håper det er over innen et halvt år. Vi ber om at retten settes på Svalbard, da det kan blir aktuelt med en befaring, sier han.

Mangeårig bråk

Naustene i sjøområdet har vært gjenstand for bråk og ulovlige bosetting i mange år. I 2001 varslet Svalbard Samfunnsdrift, som det da het, at det ikke var greit å bruke bygningene til boligformål.

Først i februar i år kunne LL konstatere at alle «villboerne» var ute.

Det betyr ikke at roen har senket over området, og det er blant annet fortsatt uvisst hvor lenge det er lov å bo i et bygg definert som fritidsbolig på Svalbard.

Noen stridsspørsmål er ventet å få en avklaring når den nye arealplanen foreligger til neste år.

– Dette er et område som skal tas opp til vurdering, sier LL-seniorrådgiver Astrid Meek til Svalbardposten.

Se bildet større

Ole Reistad (t.v.) under en befaring på byggestedet med Miljø- og næringsutvalget i 2011. FOTO: Karine Nigar Aarskog

Fakta: Hytter og loven

Svalbardmiljøloven regulerer hvem som kan leie eller eie hytter på Svalbard:

§ 85. (rett til å eie eller leie hytter)

Fritidshytter kan bare eies eller leies av

a) den som er eller har vært fastboende på Svalbard,

b) sammenslutninger som har sitt hovedsete på Svalbard, og som har ansatte eller medlemmer som i hovedsak er fastboende.

Ingen kan eie eller leie mer enn to fritidshytter.

Sysselmannen kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra reglene i denne paragraf.

§ 86. (vedlikehold av hytter)

Fritidshytter og deres nærområder skal holdes ved like, slik at de ikke skjemmer landskapet eller volder fare for mennesker eller dyr.

Kilde: Lovdata.no

Siste nytt i Natur og miljø

Longyearbyen regner bort

Uken ble ikke som de hadde tenkt, hverken for konferansedeltakerne eller turistene som er på bryllupsreise. Les historiene og se bildegalleri her.

Fangstmannsskifte til sommeren

Sysselmannen søker nye fangstfolk på Austfjordnes. Sysselmannen har allerede fått flere henvendelser fra folk som ønsker å overvintre.

Banebrytende forskning

Helt ny teknologi blir tatt i bruk for å lære mer om livet i havet i polarnatten.

 
Slik kan byen skredsikres

Det er fullt mulig å sikre de skredutsatte områdene i Longyear­byen permanent, men det vil koste. Å sikre byen mot skred, kan få en prislapp på over 180 millioner kroner.

Evakuering kan bli løsningen

NVE skal anbefale hva slags skredsikring Longyearbyen skal ha. Det er ikke sikkert at konklusjonen blir permanente tiltak.

Breene åpnet – isen kan stenges

Oppdatert forskrift åpner for at turister kan kjøre via breene til Pyramiden, og at Sysselmannen kan stenge fjorder av hensyn til dyrelivet.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!