Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Nye kjøreregler på havet

Flere båter som opererer rundt Svalbard må innrette seg etter nye regler i Polarkoden. FOTO: Anders Fjellestad

Nye kjøreregler på havet

«Polarkoden» stiller strengere krav til utstyr, mannskap og belastning på miljøet. Næringen ønsker den velkommen.

Tekst:

Publisert:

De nye internasjonale reglene vil tre i kraft 1. januar, og retter seg mot næringsfartøy i polare farvann hvor det er fare for is. Reglene gjelder da naturlig nok Svalbard. Sjøfartsdirektør Olav Akselsen er fornøyd med å få på plass det nye regelverket.

– Polarkoden er viktig for å ivareta et sårbart miljø der det er stadig økende aktivitet. Den vil bety at de skipene som skal operere i områdene må ha ekstra sertifiseringer, sier han.

Mange krav
Polarkoden er delt i en sikkerhetsdel og en miljødel. Miljødelen inneholder krav som skal sørge for en minst mulig belastning på miljøet. Noen av disse reglene gjelder for alle skip, også fiskefartøy og større fritidsfartøy som seiler i polare farvann. Dette vil eksempelvis gjelde strengere regler for utslipp av olje og kloakk.

Sikkerhetsdelen inneholder krav om blant annet konstruksjon og utforming av skipet, om utstyr, brannsikkerhet, navigasjonssikkerhet, kommunikasjon og turplan. I tillegg stilles det krav til mannskapet.

– Det er en del skip som går gjennom sertifisering som må oppgradere utstyr for eksempel. Det er strenge krav til redningsutstyr. De som er om bord må også sertifiseres og være trent og kvalifisert for å drive aktivitet i området, sier Akselsen.

Polarkoden gjelder alle skip bygget etter 1. januar 2017, mens eksisterende skip skal oppfylle sertifikatkravet ved første inspeksjon etter 1. januar 2018.

Unntaket er miljøreglene som gjelder både nye og eksisterende skip fra og med 1. januar 2017.

Må søke om sertifikat
Frigg Jørgensen er direktør i AECO (organisasjon for arktiske ekspedisjonscruiseoperatører). Hun forteller at de som vil bli mest berørt blant cruiseskipene, er ekspedisjonscruiseskipene. Ekspedisjonscruiseskipene er mindre cruiseskip som oppholder seg på Svalbard i lenger deler av sesongen, seiler rundt hele øygruppen og som ofte skifter passasjerer i Longyearbyen.

– Det er mer sannsynlig at de vil ferdes i is-områder, sier hun.

Nettopp hensynet til is vil bli særlig endret med Polarkoden, og kravene kan være så strenge at skip trenger nye skrog eller andre store tekniske endringer. Som skipseier må man søke om polarskipssertifikat, som vil klassifisere fartøyet som A, B eller C, etter hva slags is det er i stand til å operere i.

Ønskes velkommen
Jørgensen sier at næringen må ta stilling til praktiske og økonomiske utfordringer av de nye reglene.

– Det går på teknisk standard, som gjør at noen skip ikke kan operere her. Og det kreves mye tid og kostnader for å få lært opp mannskap, sier hun.

Hun påpeker at arbeidet med Polarkoden har vært en lang prosess, så operatører har hatt tid og mulighet til å omstille seg. Hos AECO faller de nye reglene i god jord.

– Vi ønsker Polarkoden velkommen. Den er betydningsfull med nye reguleringer med tanke på sikkerhet i områdene. Den er viktig for å trygge miljøet og å øke sikkerheten, sier hun.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen er også positiv til de nye reglene.

– Vi håper dette betyr at kvaliteten på skipene blir høyere og mer tilpasset de klimatiske forholdene i områdene, sier han.

Stein Are Paulsen i Arctic Explorer mener at det nye regelverket er diffust. Han er ikke sikker på hva kravene vil bety i fremtiden.

– Vi har godkjenning på båtene våre frem til høsten 2018, men hvis det er noen krav vi ikke kan oppfylle da, vil dette absolutt ha noe å si for turismen, sier han.

Han er imidlertid ikke imot et nytt regelverk.

– Det er nok helt greit at dette kommer. At det stilles krav trenger ikke å være noe negativt, sier han.

Ekstra tilsyn
Alle som eier et fartøy er forpliktet til å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for fartøyet og de farvannene det skal seile i. Polarkoden vil nå medføre ekstra tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet.

– Dette vil også bety at en vil begynne å kontrollere at skip som går i områdene har papirene i orden, sier Akselsen.

Polarkoden er vedtatt av IMO, FNs sjøfartsorganisasjon. 170 land er medlemmer, og de har sammen utviklet de nye reglene, der Norge har hatt en ledende rolle.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Skred over Gruve 7-veien

Veien skal kontrolleres for skredfare før den åpnes igjen.

 
– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

Informasjonsmøte i kveld

Det blir informasjonsmøte for alle i kulturhuset klokken 20 i kveld. Der vil det bli gitt en statusoppdatering på situasjonen.

92 husstander evakuert

Longyearbyen lokalstyre forbereder seg på at det kan bli flere.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!