Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Dette skal flere turister få se

Når vinteren kommer kan turistene kjøpe seg guidede turer med overnatting i Svea. Store Norske skal sammen med Spitsbergen Travel trappe opp turistvirksomheten i gruvesamfunnet. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Dette skal flere turister få se

Gjennom Svea Svalbard AS skal gruvesamfunnet bli en turistdestinasjon. Etter å ha vært skeptisk til det han fryktet var statlig finansiert konkurranse, er reiselivssjefen nå positiv.

Tekst:

Publisert:

Store Norske og Spitsbergen Travel har siden i sommer jobbet med å lage et eget reiselivsselskap i Svea. Nå er det operativt, og to personer er ansatt i prosjektstillinger i selskapet Svea Svalbard AS. Store Norske eier aksjemajoriteten, og administrerende direktør Wenche Ravlo er styreleder.

– Svea er en destinasjon som gjør at reiselivsaktørene i Longyearbyen får et større tilbud. Det er viktig, sier hun.

Snøsikker destinasjon
I vinter var det vanskelig å komme seg til turistdestinasjonene Barentsburg og Pyramiden.

– Løypa til Svea er snøsikker og kan stort sett nås hele skutersesongen. Svea har spennende historikk og er et norsk tilbud, sier direktøren.

Direktør Knut Harald Holst-Hansen i Spitsbergen Travel er styremedlem.

– Som Svalbards første og største reiselivsaktør i nyere tid, synes vi det var naturlig for oss å bli med på dette spennende prosjektet, og vi vil tilby gjestene unike opplevelser i og rundt Svea allerede kommende vinter, sier han.

Svea Svalbard skal gi et helårlig tilbud til reiselivet, med snøskuterturer til vinteren og båt om sommeren.

– Stoler på det
Svalbardposten skrev i sommer om planene. Da var flere politikere og reiselivsaktører skeptiske til at statseide Store Norske skulle gå i konkurranse med det lokale reiselivet.

Reiselivssjef Ronny Brunvoll forteller at han og kolleger av ham skal til Svea til uka for å få en presentasjon av reiselivsplanene.

– Vårt lille forbehold i sommer gikk på at vi da ikke kjente til hvordan det hele var tenkt organisert. Vi forutsatte da som nå at det ikke brukes statlige omstillingsmidler til å skape en turoperatør eller et aktivitetstilbud som kommer i konkurranse med de kommersielle aktørene. Når Store Norske nå bekrefter at så ikke er tilfelle, og i tillegg sier så tydelig fra at dette skal komme de lokale reiselivsbedriftene til gode gjennom tilgang og provisjoner, så stoler vi på det, sier Brunvoll.

Ikke skeptisk til Svea
Brunvoll understreker at han ikke har vært skeptisk til å ta Svea i bruk.

– Det å få en naturlig ferdselsåre dit er en gode. Med klimaendringer og hyppigere isfrie fjorder vil det være desto viktigere med mer å spille på for reiselivet, da de tradisjonelle utfluktsmålene, som Tempelfjorden og Østkysten, vil komme under press. Svea vil i dette perspektivet bli et viktig supplement for utflukter fra Longyearbyen, det være seg dags- eller flerdagersturer, sier han.

I sommer skrev Svalbardposten også at Svalbardmeldingen sier at staten ikke skal være reiselivsaktør. Til dette svarte Ravlo følgende:

– Dette blir ikke et statlig prosjekt. Dette vil være et kommersielt reiselivsselskap hvor vi er deleier. Det står også i stortingsmeldingen at det skal jobbes for å utvikle et tilbud i Svea. Det er det vi gjør. Det vil også bidra til å senke gruveselskapets kostnader med å drifte Svea mens det er driftshvile. Mer aktivitet i Svea vil også gjøre det lettere å starte opp med gruvedrift igjen hvis det skulle bli aktuelt.

Ravlo mener tilbudet som skal utvikles i Svea vil bli et supplement, snarere enn noe som går i direkte konkurranse med det eksisterende reiselivet i Longyearbyen.

– Likt for alle
Forrige vinter hadde Store Norske et prøveprosjekt med turistturer til Svea i samarbeid med Basecamp Spitsbergen.

– Vi så behov for et større volum, og dermed behov for å samarbeide med noen med et større salgsapparat, sier Ravlo.

Det hadde Spitsbergen Travel. Ravlo legger til at det ikke bare er Spitsbergen Travel, men alle reiselivsselskapene i byen som vil tjene på det nye selskapet.

– Alle reiselivsbedrifter i Longyearbyen kan selge turer til Svea, og provisjonen vil være lik for alle som selger, sier Ravlo.

Selskapet skal være en tilrettelegger for andre reiselivsselskaper.

– Dette tilbudet vil bidra til økt lønnsomhet for reiselivsaktørene i byen, sier Ravlo.

Utvikles videre
Svea Svalbard AS skal nå utvikle flere produkter for turister i Svea.

– Det kan være alt fra hunder der for å tilby hundekjøring, til toppturer på ski og gruveturer. Det er mange muligheter. Vi kan også ha isgrotteturer, og mye av det samme som Longyearbyen, sier Ravlo.

Hun legger til at Longyearbyen alltid vil være hoveddestinasjonen, men at Svea blir et supplement.

Ravlo understreker at reiselivsaktiviteten ikke vil føre til økte kostnader for Store Norske til driften av Svea.

– Reiselivsselskapet betaler alt av tilleggskostnader som måtte oppstå. Men opprettelsen av selskapet hadde ikke vært mulig dersom det ikke hadde blitt driftshvile i Svea og strømmen hadde blitt slått av, sier den ferske styrelederen.

Se bildet større

Wenche Ravlo er administrerende direktør i Store Norske og styreleder i det nye selskapet Svea Svalbard AS. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Se bildet større

Ronny Brunvoll i Visit Svalbard skal til Svea til uka for å høre mer om reiselivsplanene. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Siste nytt i Nyheter

Se ødeleggelsene

Svalbardposten har vært i skredområdet.

Møter boligeierne mandag

Verken Sysselmannen eller lokalstyret ønsker folk øverst i Lia, men det er fremdeles flere spørsmål knyttet til hva som skjer videre.

– Jeg er sjeleglad for at vi flyttet ut

Elisabeth bodde i leiligheten i 14 år. Skredet raserte den bare måneder etter at hun flyttet ut.

 
Her traff skredet

Elleve personer var i huset da snømassene flyttet huset. Ingen ble fysisk skadet.

Prioriterer sikring i år

NVE mener den siste skredhendelsen viser at det er viktig å raskt få på plass permanent skredsikring.

Gamle sykehuset - et økonomisk mareritt

For ett år siden ble Gamle sykehuset evakuert og dørene boltet igjen. For eierne har investeringen i egen bolig blitt en katastrofe.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!