Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Misfornøyd med Justisdepartementet

Sysselmann Per Sefland er skuffet over at ingen av de 720 nye, sivile politistillingene ikke havner på Svalbard. FOTO: Birger Amundsen

Misfornøyd med Justisdepartementet

Sysselmann Per Sefland liker dårlig at ingen av de mange sivile stillingene som regjeringen styrker politiet med tilfaller Svalbard.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.02.2009 kl 11:24

I en tiltakspakke til politiet er det bevilget 252 millioner kroner, som gir rom for å opprette 460 nye sivile stillinger i politiet. I tillegg kommer årsverk som ligger inne i statsbudsjettet for 2009, som samlet fører til en økning på 710 årsverk i politiet i år. Ikke én eneste av stillingene tilfaller Sysselmannen på Svalbard, noe som har ført til at Sefland har sendt en klage til Justis- og politidepartementet (JD) på manglende tildeling av midler.

– Jeg er skuffet og veldig forbauset. Sysselmannen har alltid hatt en åpen kontakt med polaravdelingen i departementet, og de er svært godt kjent med vår resurssituasjon, sier Per Sefland.

Må spare penger

I en pressemelding skriver JD at samtlige politidistrikt, samt spesialenheter som Kripos, Økokrim og Politiets utlendingsenhet, «blir nå styrket med flere årsverk».

– I fjor høst utførte Bedriftskompetanse i Tromsø en gjennomgang av vår organisasjon. Da ble det dokumentert et misforhold mellom arbeidsoppgaver og ressurser. Noe av dette henger blant annet sammen med nye arbeidstidsordninger i politiet, sier Sefland.

Han peker også på at Sysselmannen tar seg av en rekke tjenester som politikamre på fastlandet ikke gjør.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2009, hvor det ble foreslått å tildele Sysselmannen 27 millioner kroner til drift og 73 millioner til transporttjeneste, klaget Sefland også over liten økning og trange rammer.

Forrige måned ble det kjent at Sysselmannen må spare 1,4 millioner kroner i år, og at feltinspektørtjenesten av den grunn sannsynligvis vil bli kuttet ut kommende sommersesong.

Svalbard holdt utenfor

I dag har Sysselmannen to ansatte i skranketjenesten som lønnes over driftsmidler. Sefland mener at Sysselmannen burde fått noen av de 710 årsverkene, slik at i det minste disse to kunne blitt faste, sivile stillinger.

– Derfor ble jeg svært overrasket og skuffet over at vi ikke kom med i betraktningen. Jeg forstår det ikke og har også gitt uttrykk for det overfor departementet, sier han.

Ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt i polaravdelingen i JD sier at årsaken til at det er blitt slik er at politibudsjettet og svalbardbudsjettet er to forskjellige budsjett.

– Kuttes det i politibudsjettet berøres ikke Svalbard. Derfor skjer det heller ikke automatisk noe når politibudsjettet styrkes. Det går begge veier. Denne gangen har det vært en hyggelig økning av politibudsjettet, men ingen økning på svalbardbudsjettet. Vi kan heller ikke alltid prioritere Svalbard, sier hun.

Samtidig understreker hun at dette er noe den politiske ledelsen i Justisdepartementet må si noe om.

Svalbardposten har gjort forsøk på å få en uttalelse fra justisminister Knut Storberget, uten å lykkes.

Siste nytt i Nyheter

Husrekke kan bli ekstra sikring

De tretten boenhetene som fremdeles er evakuert kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

 
Skred over Gruve 7-veien

Veien skal kontrolleres for skredfare før den åpnes igjen.

– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

Informasjonsmøte i kveld

Det blir informasjonsmøte for alle i kulturhuset klokken 20 i kveld. Der vil det bli gitt en statusoppdatering på situasjonen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!