Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Miljøgift kryper mot fjorden

Det er funnet forekomster av miljøskadelige stoffer i grunnen under flyplassens gamle brannøvingsfelt ved hestestallen. Derfra er veien kort til Adventfjorden. FOTO: Anders Fjellestad

Miljøgift kryper mot fjorden

En ny rapport avdekker at miljøgifter har lekket ut i grunnen flere steder ved Svalbard lufthavn.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.03.2013 kl 17:20

Avinor har undersøkt utslipp ved nesten samtlige av sine flyplasser. Ved de aller fleste er det påvist forurensing, også i Longyearbyen.

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Sweco i samarbeid med Cowi. Deres undersøkelser avslører oljeforurensning ved flyplassens hoved­hangar og garasjen vegg i vegg. Rapporten sier også at oljen kan ha spredd seg i grunnen helt til lagunen mellom campingplassen og Adventfjorden. Sweco anbefaler derfor en videre oppfølging av utslippet.

Les hele rapporten her!

– Uakseptabelt

Både olje og miljøgiften PFOS er påvist i grunnen under det gamle brannøvingsfeltet ved hestestallen. Prøver viser at miljøgiften har spredd seg i grunnen østover fra feltet og ned mot Adventfjorden.

«Det anbefales å fjerne oljeforurensningen som er i grunnen her for å hindre videre spredning. Kartleggingen av PFOS bør suppleres med flere boringer og overflateprøver for å se hvor langt forurensningen har spredt seg mot Adventfjorden», heter det i rapporten.

Ifølge Sweco, skal det ikke være fare for liv og helse med dagens situasjon. Rapporten anslår også at mengden PFOS som vil lekke ut i fjorden, vil være innenfor det akseptable med hensyn til konsum av fisk.

Naturvernforbundet mener likevel at situasjonen er alvorlig.

– Det er egentlig ganske oppsiktsvekkende at denne miljøgiften lekker ut mot fjorden i Longyearbyen. Selv i veldig lave konsentrasjoner, går den inn i næringskjeden. Det er en uakseptabel situasjon, sier miljø­giftansvarlig Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.


Mener Avinor må rydde

Utslippet av PFOS stammer fra brannskum som ble brukt under øvelser ved det gamle øvingsfeltet. I 2007 ble PFOS-holdig brannskum forbudt, men ifølge Schulze inneholdt det nye brannskummet en annen miljøgift – PFOA.

– Det er først nå det siste året at en har gått over til et helt fluorfritt skum, sier han.

Begge miljøgiftene har skadelige effekter på reproduksjonen til pattedyr. Stoffene kan også være kreftframkallende.

Avinor har overlevert rapporten til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som skal vurdere situasjonen. Naturvernforbundet er imidlertid klare på at Avinor bør gjøre grundigere undersøkelser av utslippet.

– Det helt sentrale blir å finne ut hvor mye som har sluppet ut i grunnen, og hvor ille det er. Det er mulig å rydde opp ved små flyplasser, for eksempel ved å isolere vannlekkasjer og å pumpe opp grunnvann og rense det. Det burde være en smal sak, og det skulle bare mangle at Avinor rydder opp, sier Schulze.

Svalbardposten har forsøkt å få kommentarer både fra Avinor og Klif, uten å lykkes.

Faktaboks

Miljøgiften PFOS

PFOS (perfluoroktylsulfonat) inngår i en stor gruppe kjemiske stoffer under fellesbetegnelsen PFAS.

Har alvorlige helse- og miljøskadelige effekter. Stoffet brytes ikke ned og blir værende i miljøet i lang tid.

Før var brannskum den største kilden til utslipp av PFOS i Norge. PFOS-holdig brannskum ble forbudt i 2007.

Kilde: Miljøstatus

Siste nytt i Nyheter

Fjerner taggingen

Sporene etter vandalen fikk stå i to måneder.

Øvelse i oljevern

På grunn av økt skipstrafikk i nordområdene, rigger Kystverket og Sysselmannen for oljevernøvelse tirsdag og onsdag med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Lang kamp for lærlingplass

I januar var Vårin Storø fortvilet over ikke å få lærlingplass i Longyearbyen. Nå jubler 18-åringen etter at Svalbard Hotell har tatt grep.

Onsdagsfly fra oktober

Fra 19. oktober starter SAS opp kveldsfly på onsdager.

Føler de er blitt utnyttet

To kaféarbeidere hevder de jobber titimersdager og ikke har fått lønn siden de kom til Taste of thai. Nå ønsker de å hindre at det samme skal skje med andre.

Mener de ikke var kvalifiserte

Styreleder Wiggo Lund i Taste of thai sier kafémedarbeiderne ikke kunne det de skulle.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!