Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Mener Sysselmannen tolker regelverket altfor strengt

Eivind Aksnes og Better moments har ikke noe imot dialog med forvaltningen, men frykter at sesongen for bruk av hytta de har anskaffet seg nesten er over før det kommer en avgjørelse fra Miljødirektoratet. FOTO: Christopher Engås

Mener Sysselmannen tolker regelverket altfor strengt

– Hvis alt vi foretar oss skal ha rot i det som er tradisjonelt for Svalbard, burde MS «Polarsyssel» ligne på ei nederlandsk fangstskute fra 1700-tallet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.01.2016 kl 10:18

Nestleder i Longyearbyen lokalstyre (LL), Eirik Berger (V), mener miljøvernavdelinga hos Sysselmannen har vært for streng i behandlingen av søknadene til Better moments og Svalbard villmarksenter (SVS). De to selskapene har fått avslag på å plassere henholdsvis ei grillhytte og to små glassfiberkonstruksjoner midlertid i felt til bruk i leirsammenheng vinterstid.

– Synsing

Berger har halv stilling i LL for å jobbe spesielt med næringslivssaker. I den krevende omstillingstiden samfunnet er inne i, har han vært klar på at alle må være på tilbudssiden, inkludert Sysselmannen. Det har de ikke vært i disse sakene.

– Jeg kan ikke forestille meg at de inngrepene det her er snakk om forringer naturverdiene i vesentlig grad. Dette er installasjoner som kjøres ut på frossen mark, plasseres diskret i terrenget, og som kjøres inn igjen mens marka ennå er frossen. Avslaget bærer preg av synsing, og det er et problem forvaltninga må ta på alvor, sier han.

– Uforutsigbart

Miljøvernavdelingen skriver selv i avslagene at vurderingene som er gjort er basert på skjønn.

– Dette er en svakhet. For hvis man tolker loven så strengt som mulig, kan man avslå alt det søkes om. I tillegg inneholder loven et føre-var element, og det gir Sysselmannen rett til å avslå alle saker der saksbehandleren er i tvil. Det gir alt for liten grad av forutsigbarhet for næringen, for i praksis blir rammevilkårene avhengig av hvem som til enhver tid sitter i miljøvernavdelinga og tolker loven, sier Berger.

Se bildet større

Eirik Berger (V) er ikke imponert over smidigheten til Sysselmannen. FOTO: Christopher Engås

Med bakenden først

En av de tingene Berger reagerer sterkest på er vurderingen på at grillhytta til Better moments og glassfiberhyttene til SVS ikke er «utformet som tradisjonelle byggverk på Svalbard». Her kunne vurderingen gått begge veier da det finnes ei åttekantet hytte på Edgeøya fra 1904, og at glassfiberhyttene er utformet som iglooer – det aller fremste arktiske byggverket.

– Det blir som å gå med bakenden først inn i framtiden. Hvis alt skal ha form som tilsier tradisjonell tilhørighet på Svalbard før det kan tillates, skulle MS «Polarsyssel» sett ut som ei nederlandsk fangstskute fra 1700 tallet. Det tradisjonelle her oppe har vært det utradisjonelle, og det må forvaltninga ta inn over seg, sier Berger.

Ønsket vs uønsket

Slik Eirik Berger forstår dagens svalbardmelding er turisme en ønsket aktivitet på Svalbard, og da spesielt såkalt økoturisme. Avslagene til miljøvernavdelingen i de to sakene kan forlede folk til å tro at det motsatte er tilfelle. I avslaget til SVS står følgende:

«Gitt at hyttene er utplassert på frossen mark antas den største påvirkningen på natur- og miljøverdier å være landskapsvirkningene, og den ferdselen som bruken av glassfiberhyttene vil generere».

– Her blir ferdselen i seg selv trukket fram som et element som er negativt, selv om det er en ønsket form for aktivitet. Hvis vi erkjenner at dette er en ønsket type aktivitet, så må det også gjenspeiles i måten regelverket blir tolket, sier Eirik Berger.

Ser fram til dialog

I begge avslagene skriver Syssel­mannen at det er ønskelig med «ei nærmere avklaring av hvilke midlertidige innretninger som best ivaretar hensynet til villmarkspreg og landskap og hvilken utforming slike innretninger bør ha».

– Her ligger det en invitasjon, der noe kanskje kan avklares. Dette handler om at reiselivsnæringen må ha forutsigbare rammevilkår. Kanskje kan Sysselmannen lære noe av et slikt møte, og for eksempel prøve de foreslåtte installasjonene i en periode, sier Berger.

– Uansett er det viktig at alle bidrar til smidighet i de tøffe tidene vi er inne i, legger han til.

– Vikitg med dialog

Miljøvernsjef Knut Fossum bekrefter at det skal inviteres til møte med reiselivsnæringen i nærmeste framtid. Tema blir midlertidige installasjoner i felt, med bakgrunn i de to sakene som Svalbardposten har omtalt.

Se bildet større

Miljøvernsjef Knut Fossum inviterer til dialog med reiselivsnæringen. FOTO: Christopher Engås

–Vi skal være klare på rollene her, hvem det er som er næring, og hvem det er som er myndighet på området. Men det må være lov å diskutere sakene innenfor disse rammene, sier Fossum.

I sine avslag har Sysselmannen sagt at midlertidige installasjoner i felt ikke er utelukket, men at omfang, plassering og utforming må avklares nærmere. Etaten ønsker en dialog med reiselivet i denne forbindelse, og dette er bakgrunnen for møtet.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Bolig-krise

Statsbygg mangler boliger til kritisk Svalbard-personell.

Bursdagsfest på Lompen

Arctica fyller 20 år og feirer med ballonger og kake.

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

 
Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!