Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Mange spørsmål om rotet

Administrasjonssjef Lars Ole Saugnes skal ha bruken av Sjøområdet inn i lovlige former, men det vil kreve mye arbeid, både fra eiere og LL. FOTO: Chritopher Engås

Mange spørsmål om rotet

Selv om administrasjonssjefen har satt foten ned for «villboing» i Sjøområdet, blir oppryddingsarbeidet et langt lerret å bleke.

På tirsdagens møte mellom administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre (LL) og teknisk fagkompetanse på den ene siden, og nausteierne på den andre, ble det stilt mange spørsmål uten at det kom konkrete svar. Til tider var det også opphetet diskusjon.

Ulovlig er ulovlig

Møtet ble innledet av administrasjonssjef Lars Ole Saugnes som gjentok sitt mantra om at bruken av naustene i Sjøområdene må inn i lovlige former, først og fremst av hensyn til brannsikkerheten. Da brannsjef Jan Olav Sæter fikk ordet, gjorde han det klart at dagens situasjon er uholdbar.

– Kartleggingen viser at det oppbevares til dels store mengder bensin, diesel og propan i noen naust. I tillegg oppbevares det snøskutere innendørs i området. Det sier seg selv at da er det ikke bra at det bor folk på andre siden av veggen, 40 centimeter unna, sa Sæter.

Å samle seg

Det ble gjort klart at om man skal få bruken inn i lovlige former, må hver naustrekke samle seg og søke om omregulering til fritidsboligbruk. Vann, avløp, fjernvarme og brannsikring i henhold til gjeldende forskrifter må utføres.

Dette fører til store utfordringer for enkelte som har naust i rekke med opptil 12 andre. Ikke alle i rekken ønsker å omregulere sitt naust til fritidsbolig, og når ikke alle er med, er det ingen som får sine søknader godkjent. Anne Nyheim er en av de som er i en slik situasjon.

– Jeg har naust i en kloss med fire. Tre av oss ønsker å søke omregulering, mens den fjerde ikke ønsker det. Hva skal vi gjøre med det, spurte hun, og opplyste samtidig at naustet var i bruk som bolig da hun kjøpte det.

Å tenke nytt

I fortsettelsen av sitt resonnement, mente Nyheim at LL må tenke nytt når det gjelder Sjøområdet. Unnlatelsessynder i mange år, har gitt en svært rotete og uoversiktlig situasjon, som nå vil gi store konsekvenser for den enkelte. I august må man slutte å bruke naust som ikke er godkjent omregulert, ellers vanker det dagbøter.

– Hvis det er oppbevaring av brannfarlig væske som er problemet, kan vi ikke endre forskriftene for oppbevaring av dette? Få det lagret et annet sted? For selv de som har godkjente fritidsboliger, vil gå i lufta hvis en brann antenner dette?, spurte hun.

Saugnes repeterte det han har sagt før om den tankegangen.

– Det er lov å oppbevare brannfarlig drivstoff i naustene, slik området er regulert i dag. Det skal ikke være slik at den lovlige bruken av dette området skal tilpasse seg den ulovlige, slo han fast i noe som ble en til dels opphetet diskusjon.

Ulovlige boliger

Anders Ringheim fra Sweco ble svar skyldig på mange tekniske spørsmål fra nausteierne, da han ble spurt om hva som skal til for å brannsikre de forskjellige naustene. Området er simpelt hen så uoversiktlig at det er umulig å si, uten å gå inn i hvert naust og vurdere det for seg.

Lars Ole Saugnes oppfordret folk til ikke å begynne å brannsikre noe selv, før de har fått prosjektet kvalitetssikret.

– Det kan være bortkastede penger, slo han fast.

I en digresjon nevnte Saugnes noe som tydelig fikk en del haker til å slippe litt. Uansett om absolutt alle naust i Sjøområdet blir omregulert til godkjente og brannsikrede fritidsboliger, er det ingen som har lov til å bo i dem.

– Det er fritidsboliger da, og fritidsboliger skal uansett ikke brukes som boliger. En fritidsbolig kan heller ikke leies ut som en bolig, sa administrasjonssjef Lars Ole Saugnes.

Nøkkelord

Se bildet større

Anne Nyheim mener det ikke vil la seg gjøre å rydde opp i Sjøområdet med mindre man begynner å tenke nytt. FOTO: Christopher Engås

Se bildet større

Møtet var godt besøkt, og mange hadde gode spørsmål - som ingen kunne gi gode svar på. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!