Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Må ta store kostnader selv

Christin Kristoffersen og Marianne Aasen er skuffet over at CO2-satsingen ikke er nevnt i statsbudsjettet. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Må ta store kostnader selv

Regjeringen vil ha spleiselag når energiverket skal renoveres. Longyearbyen lokalstyre får bare to tredeler av det de søkte om.

Tekst:

Publisert:

– Vi får penger til å dekke to tredeler av utgiftene knyttet til de investeringene og det vedlikeholdet som må til for at energiverket skal kunne leve i 20 år til, sier økonomisjef Elin Dolmseth i Longyearbyen lokalstyre (LL).

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, som ble lagt fram onsdag, får LL i overkant av 142 millioner kroner.

Ikke CO2-satsing
I forslaget til svalbardbudsjett står det at regjeringen ønsker at kostnadene knyttet til rehabiliteringen av energiverket blir dekt som et spleiselag der LL betaler en tredel og staten resten.

De totale kostnadene er anslått til å være på rundt 87 millioner kroner. Regjeringen foreslår å løyve 13,3 millioner kroner til dette neste år, og resten i årene som kommer. Nå må LL ta opp lån for å dekke sin del av vedlikeholdsetterslepet.

– Vi får to tredeler av det vi ba om. Vi ser at regjeringen anerkjenner energisituasjonen i Longyearbyen, og det er vi glade for. Dette hjelper på den kortsiktige situasjonen, men ikke den langsiktige, sier lokalstyreleder Christin Kristoffersen (Ap).

Lokalstyret jobber for å få på plass et nytt og mer miljøvennlig energiverk.

– Vi har vært klare på at vi ønsker å ha CO2rensing, og ble skuffet når vi ikke ble nevnt i CO2satsingen i år. Jeg hadde håpet vi skulle bli nevnt som et satsingsområde, sier lokalstyrelederen.

Uforutsette utgifter
I tillegg til kostnadene LL vet vil komme, kan det komme ekstrautgifter blant annet som følge av at det er vanskelig å få tak i nye deler til energiverket. Sektorsjef Marianne Aasen forteller at energiverket i sommer fant ut at de må skifte ut en del mellom en turbin og en generator.

– Bare delen kostet i underkant av 1 million kroner, sier hun.

I tillegg kommer kostnader på over 5 millioner kroner I ekstra dieselutgifter som følge av stansen.

– Delen ble bestilt i begynnelsen av august og kommer I midten av november, sier Aasen.

Usikker strømpris
Lokalstyret håper likevel å unngå økte strømpriser.

– Slik det ser ut nå har vi fått et bidrag som kan gjøre det mulig å beholde samme strømpris bortsett fra prisstigningen. Men det skal behandles politisk I forbindelse med budsjettet, sier Kristoffersen.

Aasen legger til at lokalstyret også vurderer å sette ulik strømpris for ulike brukere.

Ikke veistøtte
LL søkte også Justisdepartementet om 5 millioner kroner til veivedlikehold hvert år de fire neste årene. Det får de heller ikke gjennom i det foreslåtte svalbardbudsjettet.

– Betyr det at dere ikke får råd til å vedlikeholde veiene?

– Det må tas i budsjettprosessen. Nå vet vi at vi ikke får støtte, og da må pengene hentes fra den økonomien vi har, svarer Kristoffersen.

Tiltak innen skole og barnehage til 4 millioner kroner får LL heller ikke dekket. Når det gjelder skole og barnehage har regjeringen foreslått flere justeringer, men ifølge sektorsjef for oppvekst og kultur, Unn Martinsen, fører ikke det til store endringer sammenlignet med i fjor.

– Vi ser at vi har fått en liten økning i ramma på grunn av endringer av opptak og foreldrebetaling i barnehagene, og at vi har fått en reduksjon i ramma i forhold til endringer når det gjelder kulturskole og frukt og grønt. I tillegg får vi en reduksjon fordi regjeringen forventer en reduksjon i etterspørsel etter barnehageplasser
som følge av økt kontantstøtte, sier Martinsen.

Nøkkelord

Se bildet større

Regjeringens forslag til svalbardbudsjett 2015 kommer via Justisdepartementet. I tillegg kommer bevilgninger fra andre departementer. FOTO: Svalbardposten

Siste nytt i Nyheter

Kansellerte på nytt

I dag kom det ett postfly til Longyearbyen, det første siden fredag. Dagens ekstrafly er nå kansellert, noe som blant annet får konsekvenser for Svalbardposten.

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!