Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Må rydde kabler og skilt

Jevnt over holder byens el-distribusjon god standard. Men Bydrift må rydde opp i kabler og merking.

Tekst:

Publisert:

14. september gikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennom Bydrifts energiforsyning.

Ved hjelp av stikkprøver vurderte DSB om kabler, rutiner, elektriske anlegg og installasjoner er i tråd med lovverket.

Tilsynet omfattet derfor ikke bare Energiverket, men hele forsyningssystemet.


Fire avvik

«Hovedkonklusjonen fra tilsynet er de elektriske anleggene holder god kvalitet og at det finnes rutiner på drift og vedlikehold», heter det i tilsynsrapporten fra 29. oktober.

Likevel avdekket DSB fire avvik som må rettes innen nyttår.

Ifølge rapporten har ikke Bydrift et tilfredsstillende system for merking av kabler i bakken.

«Kabler som legges i samme grøft eller på annen måte kommer i nærheten av hverandre skal ha plassering klart dokumentert, eller merkes slik at forveksling unngås», skriver direktoratet.


Merking

Foretaket må også sørge for bedre merking av flere av sine nettstasjoner.

I en av stasjonene må det dessuten markeres hvilke komponenter som er trygge å berøre.

«Anlegget hadde ikke advarselskilt, merking og identifikasjon slik at feilbetjening og ulykker kunne unngås», skriver inspektør Kurt Larsen fra DSB.

Under tilsynet avdekket inspektøren også fire mindre anmerkinger.

Dette er forhold som DSB mener det er nødvendig å påpeke, men som likevel oppfyller lovverket.

Siste nytt i Nyheter

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved UNIS, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!