Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Må rense mye mer

Energiverket i Longyearbyen slipper ut høye verdier av blant annet nitrogenoksider, svoveldioksid av støv. I 2011 skjerpes kravene. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Må rense mye mer

Innen 2011 må kraftverket i Longyearbyen mer enn halvere utslippene av nitrogenoksider og redusere innholdet av svoveldioksid og støv til et minimum.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Tillatelsen fra Statens forurensingstilsyn (SFT) til videre drift av Energiverket i Longyearbyen er nå klar. Utslippene må reduseres drastisk.
I sin vurdering av Energiverket har SFT tatt utgangspunkt i svalbardmiljøloven som sier at teknikken som er minst mulig belastende for miljøet må brukes.

Mye støv
Det er spesielt når det gjelder utslipp til luft at Energiverket nå får innskjerpet utslippskravene.
«Basert på det som foreligger av måleresultater, må utslippene til luft fra kullkraftverket sies å være betydelige, tatt i betraktning kraftverkets relativt beskjedne størrelse», står det i skrivet.
Utslippene SFT vil regulere er kvikksølv, klimagasser, støv nitrogenoksider (NOx) og svoveldioksid (SO2). For at kraftverket skal kunne oppfylle de nye kravene må rensingen av røykgassen oppgraderes betydelig. I dag blir bare det groveste støvet fra røyken fjernet.
SFT skriver at de er inneforstått med at det vil bli kostbart å oppgradere kraftverket i forhold til de nye kravene, og at de derfor har satt fristen til 1. januar 2011. I perioden fram til 2011 er det blitt satt midlertidige utslippsgrenser som kraftverket skal kunne overholde uten noen form for nye rensetiltak.

Kostbar utbedring
– Tillatelsen er som forventet. Det er ikke noe uforventet krav som kommer fra SFT, det er de samme for oss som for bedrifter på fastlandet, sier direktør i Bydrift, Paul Guldstrand.
Han mener imidlertid Bydrift har fått kort tid på seg til å gjøre endringene tillatelsen forutsetter.
– Vi har tre år på oss. Utstyret må være på plass sommeren 2010, for å kunne være operativt innen fristen, sier han.
Ifølge Guldstrand vil oppgraderingene koste mellom 30 og 40 millioner kroner. Primært for å rense støv, men også NOx og SO2.

Kort levetid
– Vi må nå diskutere med Lokalstyret hva vi skal gjøre med energiverket i Longyearbyen i framtiden, så vi har en intensiv høst foran oss. Kraftverket har per i dag kort levetid, sier han.
Guldstrand mener det er to alternative løsninger. Den ene er å rense røykgassen i henhold til påleggene fra SFT og oppgradere det slik at det får lengre levetid. Det andre er å bygge et nytt kraftverk.
Tidligere har Lokalstyret signalisert at de ønsker et nytt kraftverk med CO2-rensing i stedet for å oppgradere det eksisterende Energiverket.
I vår fikk også Barentsburg varsel om å sende inn en søknad til videre drift av sitt kraftverk.
«Vi kommer til å behandle dem så likt som mulig, men tillatelsene vil nødvendigvis bli ulike ettersom kraftverkene er ulike», sa saksbehandler i SFT, Bjørn Christiansen til Svalbardposten 27. april i år.

Siste nytt i Nyheter

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset og videre mot Diabas.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian venter på været.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!