Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Lurte Luftfartstilsynet med forfalsket dokument

Jason Roberts nekter for å ha lurt Luftfartstilsynet. Jason Roberts Production er et logistikkselskap som arbeider nært med BBC. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Lurte Luftfartstilsynet med forfalsket dokument

Jason Roberts forfalsket en epost fra Airlift for å lure Luftfartstilsynet til å tillate bruk av russisk helikopter på Edgeøya. Tilsynet varsler alvorlige konsekvenser.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.05.2012 kl 09:00

– De faktiske forhold i saken er at det er gjort forandringer i et dokument, og at dokumentet er brukt til å få oss til å ta en beslutning som vi ellers ikke ville tatt. Vi vil ta kontakt med Syssel­mannen og be om at forholdet blir etterforsket og at offentlig påtale blir vurdert, sier juridisk direktør Ole Martin Erikstad i Luftfartstilsynet.

Russisk helikopter

Luftfartstilsynet ga forrige måned Jason Roberts Production (JRP) tillatelse til å bruke det russiske helikopteret stasjonert ved Barentsburg. Oppdraget gikk ut på å frakte snø­skutere, sleder og annet utstyr fra Halvmåneøya til Edgeøya. Utstyret er lagret året rundt på Halvmåneøya, og skulle brukes under filmoppdrag for BBC. Vanskelige isforhold gjorde at utstyret måtte flys over det isfrie Halvmånesundet.

Trikset med eposter

Roberts henvendte seg i april til Airlift med spørsmål om de kunne ta på seg oppdraget. Han understreket at utstyret måtte fraktes inne i helikopteret, noe også Roberts vet ikke lar seg gjøre med Airlifts Dauphin-helikopter.

Dagen etter, 22. mars, svarte trafikk-koordinator Kristin Woxholth i Airlift at selskapet for øyeblikket ikke hadde stort nok helikopter på Svalbard til å frakte en slik last innvendig. Woxholth skriver videre at lasten kan deles opp og fraktes som underhengende last i flere omganger. Hun ber videre Roberts oppgi når oppdraget skal utføres slik at hun kan legge det inn i bestillingssystemet.

Roberts bruker i neste omgang svaret fra Airlift, sammen med andre dokumenter, i sin søknad til Luftfartstilsynet. Før han sender søknaden fjerner han poenget med at lasten kan deles opp og fraktes i flere omganger, likeså spørsmålet om når oppdraget skal utføres.

Manipulert

Etter manipuleringen framstår svaret fra Airlift slik:

«At the moment we do not have helicopter in Svalbard with the capacity for such an internal load that would cover your requirements.»

Korrespondansen foregår på engelsk fordi Robert er australsk statsborger og derfor foretrekker å bruke engelsk.

Han unnlater også å sende to påfølgende eposter i korrespondansen med Airlift, hvor oppdeling av lasten og tidspunkt blir diskutert.

På den måten forledes Luftfartstilsynet til å ta en beslutning på gale premisser.

Får konsekvenser

Jason Roberts sier at det er godt mulig at han har trikset med epostene.

– Det er så mange eposter fram og tilbake at jeg ikke husker akkurat dette. Det er heller ikke min plikt å gi informasjon til Luftfartstilsynet, sier han.

Luftfartstilsynets juridiske direktør sier at søker plikter å dokumentere overfor dem hvorfor det ikke er mulig å bruke Airlift.

– Det er kutyme i bransjen. Søkeren dokumenterer, og vi stoler på søker. Det er klart at dette vil få alvorlige konsekvenser for Jason Roberts. Han vil også få en litt tyngre vei å gå ved neste søknad. Da vil alt bli sjekket nærmere. Man må stole på hverandre, og slik må det være. Det skal aldri herske tvil om at vi ser særdeles alvorlig på en forfalskning, fastslår Ole Martin Erikstad.

Airlift

Administrerende direktør i Airlift, Freddy Eriksen, er glad for avsløringen, fordi saken slik den framsto i forrige nummer av Svalbardposten var uheldig for selskapet.

– Nå ser det ut til at det er en grunn til at svarene fra Airlift framsto uklare, at det er forårsaket av en kunde. Det er svært uheldig og må ryddes opp i, sier Eriksen.

Roberts ble aldri å benytte det russiske helikopteret, men valgte isteden å hyre ei selfangsskute til å ta seg av flyttingen av utstyret over Halvmånesundet.

Mer om saken i Svalbardposten nr. 18/2012

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!