Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Lokalstyrets skred-valg

Det gikk store skred i Vannledningsdalen i 1953 og i 1989. Å sikre mot nye, store skred vil koste. FOTO: Anders Fjellestad (arkiv)

Lokalstyrets skred-valg

Beregninger viser at et stort sørpeskred vil fosse over vollene nederst i Vannledningsdalen. Nå skal lokalstyret ta stilling til om vi må leve med risikoen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.05.2013 kl 10:55

På oppdrag fra Bydrift og Store Norske, har Norges Geotekniske Institutt (NGI) sett på ulike løsninger for å sikre mot skred fra Vannledningsdalen. Det har vært en rekke skred fra dalen tidligere, senest i januar i fjor da et sørpeskred fosset over gangbrua Perleporten og hovedveien nedenfor.

Tre løsninger

I forprosjektet skisserer NGI tre ulike løsninger: Enten å fjerne skredutsatt bebyggelse i området, eller å bygge større sikringsvoller og ledekanal. Det tredje alternativet er å la situasjonen være som i dag.

Beregninger viser at dagens sikringsvoll ikke vil sikre den nærmeste bebyggelsen på nordsida av elva mot et stort sørpeskred. Særlig er det bygningene ved Vei 217 som er utsatt. En sikring av vollene og kanalen vil etter NGIs beregninger koste mellom 14 og 30 millioner kroner, men anslaget er svært usikkert.

Blir sikringen av vollen så dyr, kan det være rimeligere å fjerne eksisterende skredutsatt bebyggelse.

Krangler om ansvar

Styret i Bydrift fikk forprosjektet fra NGI på sitt bord under styremøtet tirsdag. Et enstemmig styre vedtok å sende saken videre til politisk behandling. Dermed blir det opp til lokalstyret å vurdere hvilken skredløsning en skal gå for.

Det har også vært en langvarig strid mellom Longyearbyen lokalstyre og Store Norske om hvem som skal betale for en eventuell skredsikring i Longyearbyen. Ingen vil påta seg det kostbare ansvaret, og håpet er at staten gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal bla opp.

Per i dag har ikke NVE ansvar for skredsikring på Svalbard. Regjeringen vurderer nå om NVEs ansvarsområde skal utvides til også å omfatte Svalbard. I lang tid har Bydrift ventet på en slik avklaring, og foretaket har nylig purret på Justisdepartementet i håp om å få svar.

Leve med risikoen

Om verken staten, Store Norske eller Longyearbyen lokalstyre vil ta på seg skredansvaret, kan vi bli nødt til å leve med skredfaren.

«Hvis alle berørte parter ikke er villig til å ta ansvar for å gjennomføre beskrevne tiltak for å redusere risiko for skader ved ras, må dette synliggjøres og at dette vil være den gjengse oppfatning blant partene at vi kan leve med risikoen», heter det i sakspapirene fra Bydrift.

Se bildet større

30. januar 2012 gikk det et sørpeskred ned Vannledningsdalen. Mildere klima kan gi fare for sørpeskred hele vinteren gjennom, og ikke bare i vårløsningen, som har vært det normale til nå. FOTO: Birger Amundsen (arkiv)

Siste nytt i Nyheter

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!