Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Lokalstyret går i pluss

 

Lokalstyret går i pluss

Longyearbyen lokalstyre og foretakene sitter igjen med 17,6 millioner kroner etter fjorårets drift. Det hindrer dem ikke i å be om mer penger fra staten.

Tekst:

Publisert:

Tross stramme tider, endte 2012 økonomisk sett godt for Longyearbyen lokalstyre (LL). Regnskapet viser at LL og de tre foretakenes samlede netto driftsresultat var på nærmere 33 millioner kroner. Etter at deler av dette ble overført til fond, satt LL og foretakene igjen med et «overskudd» på 17,6 millioner kroner. Hovedårsakene er lavere kostnader til pensjon, høyere renteinntekter, og at flere stillinger ikke er blitt besatt det siste året.


God utvikling

Alle foretakene sitter igjen med et mindreforbruk, men det er særlig Bydrift som skiller seg positivt ut. Bedret likviditet, sykefravær på 2 prosent og et mindreforbruk på hele 10 millioner kroner er status for Bydrift etter fjoråret. Årsaken til mindreforbruket er lavere driftsutgifter og høyere inntekter enn budsjettert. I tillegg har foretaket fått bedre renter på sine bankinnskudd.

Bydrifts eget fond har i tillegg vokst fra drøyt 30 millioner til nesten 60 millioner kroner. Økningen skyldes statlige midler til renseanlegget ved Energiverket, samt salget av flere Bydrift-eiendommer i fjor vår.

Kultur- og fritidsforetaket hadde et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner, Oppvekstforetaket 3,6 millioner kroner, mens LL brukte 2,7 millioner kroner mindre enn budsjettert.


Ber om 303 millioner

Longyearbyen lokalstyre har nå søkt Justisdepartementets polaravdeling om 303 millioner kroner i statstilskudd for 2014. Det er over dobbelt så mye som det LL fikk overført fra staten i år. Årsaken til den kraftige økningen, er at LL ber om et eget tilskudd på 145 millioner kroner til videre drift og investering i Energiverket. Av dette skal 70 millioner brukes til det pålagte renseanlegget. 75 millioner kroner ønskes til oppgraderinger for å forlenge verkets levetid med ytterligere 25 år.

Og staten må innstille seg på å bla opp mer framover:

«Utviklingen i Longyearbyen gjør at Longyearbyen lokalstyre har behov for økt statstilskudd i årene framover for å kunne bidra til oppfylling av statens målsetting om et robust familiesamfunn», heter det i søknaden signert administrasjonssjef Lars Ole Saugnes.

Særlig er det befolkningsvekst, samt et stort vedlikeholdsetterslep på bygninger og infrastruktur som vil koste. Hvor mye staten gir i tilskudd neste år, blir klart når forslaget til statsbudsjett legges fram i oktober.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet er leteaksjonen nå avsluttet.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

 
Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!