Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

LNSS vil inn i gruvene

Sikring av hengen inne i Gruve 7. Nå er LNS Spitsbergen klar for samarbeid inne i kullgruvene. FOTO: Christopher Engås

LNSS vil inn i gruvene

Mens Store Norske vurderer drift og nye tiltak fortløpende, er LNS Spitsbergen klar for samarbeid inne i gruva. Men utspillet er kullselskapets.

Tekst:

Publisert:

– Jeg har sagt til styrelederen i Store Norske at vi er åpen for det, men at det må komme et signal om at det er ønskelig. Vi vil ikke bryte oss inn der med mindre det er ønskelig at man vil søke etter samarbeidspartnere, sier styreleder Bjørnar Olsen i LNS Spitsbergen til Svalbardposten.


Kritisk
I likhet med alle andre med tilknytning til Svalbard, er han spent på eierens svar på søknaden fra Store Norske om et kriselån på 450 millioner kroner. 400 millioner kroner skal sikre drift og sørge for at også banken er med på en refinansiering, mens de resterende 50 er foreslått til datterselskapet Store Norske Utvikling (SNU).

Søknaden må avgjøres i Stortinget, men Olsen er kritisk til at de 50 millionene skal gå til selskapet Store Norske. I et leserinnlegg (se side 19) tar han til orde for at pengene må gå til Longyearbyen lokalstyre.

– Vi synes ikke det å legge til rette for utvikling og forretningsutvikling i Longyearbyen er en oppgave som bør tillegges Store Norske.

– Fordi det er konkurransevridning?

– Nei. Vi har levd med konkurranse og skal være med på det også i framtida. Utfordringen er at om én aktør skal anvende så mange millioner til forretningsutviklingen, vil det måtte gå på bekostning av andre som er etablert der, sier han.

Olsen mener derfor Longyearbyen lokalstyre bør administrere en slik del av potten. Samtidig krysser han fingrene for kullselskapet og sier det er eierens ansvar å legge til rette for hva Store Norske skal drive med i framtida. I slutten av mars vil styret i LNS Spitsbergen vurdere konsekvenser av reduksjonen i Store Norske.

– Vi håper eieren finner grunnlag for å støtte selskapet slik at det kommer seg gjennom denne krisen, sier han med adresse til Nærings- og fiskeridepartementet og Stortinget.


Fireårsplan
Sent i forrige uke hadde Store Norske sitt første styremøte med ny toppsjef på plass. Selskapet fortsetter jobben med å snu alle steiner, og i forrige uke varslet administrerende direktør Wenche Ravlo omorganisering i selskapet. Hun utelukket heller ikke at det kan bli enda færre ansatte.

Kullselskapet skal spare 100 millioner årlig på driften, og Ravlo er opptatt av at produksjonen er effektiv. Hun har også sagt at hovedfokuset vil være på kulldriften.
Gruve 7 har ligget bak produksjonsplanen, og var tema på styremøtet. Mandag besøkte Ravlo denne gruva for andre gang.

– Vi fortsetter med Gruve 7-driften så lenge vi klarer å holde produksjonsmålene som er satt. Investeringsnivået er begrenset, og vurderingen skjer fortløpende, sier hun.
Produksjonsmålene griper direkte inn i inntjeningen, men ifølge Ravlo har februar vært en så god måned at det meste er tatt igjen.

I løpet av høsten må Store Norske dessuten komme i gang med oppfaringen i Lunckefjellet for å hindre opphold og sikre inntjening framover.

I tillegg er det behov for nye oppfaringer i Gruve 7.

– I caset vi har jobbet med, har vi sett på en fireårsplan hvor det ligger perioder med oppfaringer. Dette har vi valgt å gå videre på, men det er avhengig av at produksjonsmålene nåes, gjentar hun.


Redusert sannsynlighet

Klubbleder Arild Olsen er opptatt av at det også blir satt i gang ny oppfaring i Lunckefjellgruva senest i løpet av september. Selskapet jobber med omstrukturering, hvor målet er å sette i gang med oppfaring til høsten. Forutsetningen er at det er lønnsomt, men jo lenger oppfaringen utsettes, jo mindre er sjansen for videre drift i nygruva.

– Det har med forholdet mellom oppfaringen og produksjonen å gjøre. Du får så lite volum, kostnadene blir større og man har ikke inntjening. For hver dag som går utover høsten blir det mer og mer usannsynlig at gruva åpnes, sier han til Svalbardposten.

– Ravlo vil heller ikke utelukke at det kan bli enda færre ansatte enn de skisserte 250?

– Det ligger i mini-caset at man ikke kan utelukke færre ansatte, sier Olsen.


Er med
Fra sidelinjen følger LNS Spitsbergen med. Selskapet hadde kontrakt i Svea fra slutten av 1990-tallet til 2011, da selskapet tapte oppdraget til entreprenøren AF Arctic.

Olsen og LNS Spitsbergen har tidligere vært ute med det som har vært tolket som et frieri eller en prøveballong. Nå er han tydeligere og bekrefter at selskapet er klar til å bli med på et samarbeid inne i gruvene dersom Store Norske ønsker det. LNS driver gruver på fastlandet og har gruvekompetanse, sier han.

– Bestemmer man seg for det, har jeg sagt til Annette (Malm Justad, styreleder i Store Norske, red. anm.) at vi er med på det.

Det samme har han sagt til forgjengeren.

Siste nytt i Nyheter

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!