Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Selve klimaet er ikke truet. Derimot kan klimaet true menneskets eksistens

Trenden er tydelig: Det blir varmere. Menneskehetens færre enn tre millioner år lange historie er knyttet nøye til klimaet, skriver Reinhard Mook i et leserinnlegg. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

– Selve klimaet er ikke truet. Derimot kan klimaet true menneskets eksistens

Leserinnlegg fra Reinhard Mook.

Tekst:

Publisert:

Sokneprest Leif Magne Helgesen peker i SP den 13. mai 2016 på menneskets ansvar for klimaet. Men hva, konkret, betyr det? Selve klimaet er ikke «truet». Det er resultat av fysikalske prosesser. Derimot kan klimaet true menneskets eksistens. Mennesket kan true seg selv ved klimaet.

Klimaet forløper i retning av energetisk likevekt. Den nås ikke fordi solenergiens input i det jordiske system og dets output av energi jevnlig endres etter tid og sted. Innenfor de jordiske sfærer av is, vann, land, luft og liv, er svingetiden av energien svært forskjellig. Derfor er skiftende klima det normale.

Is på den faste jorda har inntruffet ytterst sjeldent under dens ca. 2,6 milliarder år. Av de nærmeste 500 millioner år har bare siste 1 million vært «kald» med varmere avsnitt på ca. 10 000 år inn i mellom. Inneværende «milde» periode har så langt vært varmest for 7000 til 6000 år siden.

Teologi vil si å reise dagsaktuelle spørsmål, reflektere på svar ut fra spirituelle erfaringer og derav utlede normer. Tas et menneskegjort bidrag til den pågående globale oppvarming for gitt, følger ikke derav at det kan eller bør stilles på null. Fases ut fossil energi abrupt, provoseres sosiale og økonomiske forkastninger på kant med kristelig etikk.

Allerede menneskegjorte endringer i klimaet vil virke over ett eller flere hundre år. Samfunn må finne nye tilpasninger. Muligheter forsvinner, andre åpner seg. Noen samfunn vinner, andre taper. Etisk forkastelig, politisk betenkelig, om verdens ressursmessig svake og numerisk svære folkemengde taper. Historisk har verden sett klimatapere og –vinnere, klimaflyktninger og konflikter, uten menneskelig klima-påvirkning. Utfordringene øker med kompleksitet og størrelse av samfunnene. «Ta vare på klimaet», vil det si ingen menneskelig påvirkning og «laissez faire»? Følger av klimaets endringer kan så tilskrives «skjebnen» eller «Gud», bedre jordas forvaltning av energi. Mennesket forblir uskyldig.

Menneskehetens færre enn tre millioner år lange historie er knyttet nøye til klimaet. Hvilke og hvor store implikasjoner av endret klima kan verdens folkemengde tåle? Hundretalls millioner års historie viser organismers tilblivelse, arters dannelse, oppblomstring og undergang. Menneskeheten, på et tidspunkt ute av stand å tilpasse seg av klimaet betingete økologiske endringer, vil gå til grunne.

Menneskets bidrag til global oppvarming kan, med forbehold, anslås. Klimaets utvikling uten nevnte bidrag er ukjent. Antas at fortiden gjentas syklisk, kunne global nedkjøling de neste årtusener forventes – og kanskje motvirkes ved menneskegjort oppvarming. Kanskje! Det politiske mål å godta global oppvarming opp til 2 grad setter en grense uten at noen termostat var kjent. Også det valget er etisk betenkelig.

Uansett, framtidas klima og menneskets eksistens er forløp som viser forgjengeligheten. Gjenstår den spirituelle utfordringen å «overstige» tidens grenser innenfor tiden.

Reinhard Mook

Longyearbyen

Siste nytt i Nyheter

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Ja til mat, nja til parkering

Blandede følelser blant lokalpolitikerne til Rema-etablering.

Rema 1000 vil bygge nytt

På byens største parkeringsplass.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!