Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Legger opp til rekordhøy gjeld

Høyre godtar økt gjeld i økonomiplanen, men er uenig i flere poster i budsjettframlegget. Torgeir Prytz (f.v.), Geir Hekne, Kjetil Figenschou og Khanittha Sinpru fra Høyre i diskusjon med Arbeiderpartiets Øyvind Snibsøer og Arild Olsen på første møte i lokalstyret 27. oktober. FOTO: Christopher Engås

Første budsjett for det nye lokalstyret:

Legger opp til rekordhøy gjeld

Politikerne går inn for å starte flyttingen av avfallsanlegget til neste år. Prosjektet til 80 millioner kroner vil medvirke til at Longyearbyen blir svært gjeldstynget, sammenlignet med kommuner på fastlandet.

Tekst:

Publisert:

I økonomiplanen for 2016-19 legges det opp til at gjeldsgraden per innbygger i Longyearbyen blir på 149.534 kroner om tre år. Bare ni kommuner på fastlandet har i dag mer gjeld per hode. Og blir det færre innbyggere, vil gjeldsgraden per kvinne, mann og barn stige fort.

Dyrt søppel

Det er flere store poster i investeringsbudsjettet for de neste fire årene. Den desidert største er bygging av nytt avfallsanlegg, sannsynligvis på Hotellneset. Det er satt av 80 millioner kroner til prosjektet de neste tre årene. Hver eneste krone skal lånes, og med de andre nyinvesteringene, bidrar dette til at Longyearbyen lokalstyre (LL) vil ha 314 millioner kroner i gjeld ved utgangen av 2018.

Gjeldsøkningen bekymrer ikke lokalstyreleder Arild Olsen (A) nevneverdig.

– Vi nærmer oss en grense, det er klart. Men veldig mange investeringer gjøres på tiltak som skal være selvfinansierende gjennom gebyr og avgifter, sier han.

– Ikke økning

Investeringene i avfallsanlegget, Energiverket (17 millioner) og vei- og nærmiljøanlegg (15 mill) skal finansieres av deg og meg, altså brukerne. Men det skal ikke bli noen økning i avgifter og gebyrer, ifølge Olsen.

– Vi har, og har hatt, et system der vi har satt av penger i fond som skal dekke deler av investeringsbehovet. Slike midler vil bli brukt for å sørge for at satsene ikke øker nevneverdig utover konsumprisreguleringer, sier han.

– Hva om Longyearbyen mister noen hundre innbyggere, slik at langt færre skal dele på utgiftene?

– Hvis vi mister dramatisk mange innbyggere, er det ikke gjeldsgraden som er vårt største problem.

Høyreleder Kjetil Figenschou har vært med i budsjettforhandlingene. Heller ikke han er veldig bekymret for den langsiktige gjelden som LL planlegger å opparbeide seg.

Høyre er med

– Det er klart det blir mye gjeld, men det viser seg at samfunnet er for lite til at innbyggerne kan bære kostnadene alene. Det er lagt opp til ei forsiktig økning i avgiftene over tid, men de fleste lånene er over 40 år og kan betjenes delvis ved bruk av fond. Mer enn noe er dette et signal til staten om at den bør ta mer ansvar etter hvert, sier han.

– Høyre hadde programfestet at dere skal være restriktiv med nye låneopptak. Hvordan rimer det med budsjettframlegget og økonomiplanen som nå skal vedtas?

– Vi har holdt igjen på ting som ikke er strengt tatt nødvendig. Eksempelvis er flere tiltak på vei og havn utsatt i tid, pluss at mange andre tiltak er prioritert bort, sier han.

– Det fine med økonomiplanen er at det ikke er noen selvfølge at foreslåtte investeringer blir tatt inn i neste års budsjett, legger han til.

Uenig i nestlederstilling

Det har hersket stor politisk uenighet om nestlederen i lokalstyret skal være lønnet i 50 prosent stilling. For å «sukre» den bitre pillen for motstanderne, har posisjonen finansiert stillingen på en kreativ måte.

Arild Olsen sier fra seg feriepengene, bilgodtgjørelsen, og retten til dekket feriereise. Utvalgspolitikerne får mindre godtgjørelse enn tidligere, slik at lønna til nestleder Eirik Berger (V) blir finansiert innenfor rammene som tidligere var satt av til politikergodtgjørelser.

– På den måten slipper vi å bruke av de fire millionene LL fikk av Nærings- og fiskeridepartementet, sier Arild Olsen.

Kjetil Figenscou parerer med at nestlederstillinga likevel vil føre til ei økning i utgiftene for LL.

– Den øker utgiftene med 350.000 kroner. For ramma har ikke blitt utnyttet fullt ut tidligere. I Høyre mener vi at hvis vi skal ha ei slik stilling til å jobbe med næringsarbeid, så bør den lyses ut og besettes av den beste kandidaten, og ikke en tilfeldig lokalpolitiker. Lokalpolitikk skal ikke være sysselsetting, sier han.

Hyttekrangel

En annen ting Ap, Venstre og Miljøpartiet de Grønne etter alle solemerker vil trekke inn i budsjettet, er hytterenovasjon. Argumentet for å gjøre dette er de etter hvert mange som bor i fritidsboliger hele året, og som snylter på renovasjonsordningen fordi fritidsboliger til nå ikke har hatt renovasjonsavgift.

Saken har vakt stor interese på sosiale medier, og Høyre er sterkt imot forslaget.

– På fastlandet er det ikke uvanlig at man bor og har hytte i forskjellige kommuner, og der er det riktig med hytterenovasjon siden man uten det vil snylte på ordninga i en annen kommune. Her i Longyearbyen blir det bare ei dobbeltbeskatning. Folk betaler renovasjon i byen, og tar med seg søppel fra hytta og legger i samme container. Den samlede mengden søppel er rimelig konstant, uansett hvor man befinner seg. Derfor er dette å pålegge hyttefolk dobbel avgift, sier han.

Økonomiplanen og budsjettet skal drøftes og vedtas i lokal­styremøtet tirsdag den 15. desember.

Se bildet større

Avfallsanlegget skal flyttes, sannsynligvis til Hotellneset. Det er anslått å koste 80 millioner kroner. FOTO: Christopher Engås

Se bildet større

Venstres Eirik Berger blir lønnet nestleder i halv stilling for å jobbe med næringsutvikling. Høyre er sterkt uenig i denne innstillingen. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Bolig-krise

Statsbygg mangler boliger til kritisk Svalbard-personell.

Bursdagsfest på Lompen

Arctica fyller 20 år og feirer med ballonger og kake.

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

 
Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!