Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Legger egg fulle av gift

FOTO: G. W. Gabrielsen/Norsk Polarinstitutt

Legger egg fulle av gift

Sysselmannen mistenker utslipp av farlige stoffer flere steder på Svalbard. Nå rekrutteres snøspurven i kampen mot miljøgiftene.

Tekst:

Publisert:

I 2012 ble det påvist perfluorerte forbindelser (PFAS) ved brannøvingsfeltet i Longyearbyen.

Stoffene er svært miljøfarlige, og kjennetegnes ved at de ikke brytes ned i naturen.

I stedet hoper de seg opp i næringskjeden og påfører skader og lidelser hos dyr.

Det er tidligere blant annet påvist i eggene til snøspurven, en velegnet art for å overvåke påvirkningen av miljøgifter.

Nå har Sysselmannen gitt ordre om å sjekke om flere steder på Svalbard er PFAS-forurenset, enn det de vet om i dag.

– Det er mistanke om bruk av forbindelsene til blant annet brannøving eller i hydraulikkolje, opplyser miljøvernsjef Knut Fossum.

Brannslukking

Den aller største synderen er en type brannskum som ble forbudt i 2007. Fossum tror ikke det har vært nye utslipp av giftene på Svalbard siden den gang, men at oppfølgingen av prøveresultatene for fire år siden har tatt tid av faglige grunner.

– Dette er stoff vi har lite erfaring med hvordan oppfører seg. Derfor har det vært noen faglige utfordringer som måtte løses før vi kunne gi pålegg, sier Fossum.

Sysselmannen har gitt Longyearbyen lokalstyre, Avinor og Store Norske ordre om å gjøre flere undersøkelser samt utarbeide en plan for fjerning av giftene ved brannøvingsfeltet.

Kings Bay har fått pålegg om å gi opplysninger om bruk av PFAS-holdige produkter i Ny-Ålesund gjennom åra, samt innlede undersøkelser på steder som kan være forurenset.

Miljødirektoratet varsler at Trust Arktikugol vil få samme ordre i Barentsburg og Pyramiden.

– Disse stoffene oppfører seg annerledes i jord enn andre, vante miljøgifter, og utgjør en ny problemstilling, sier Fossum.

Sjekker snøspurvegg

I et forsøk på å få oversikt over giftsituasjonen, ser forskerne nå må snøspurven.

Analyser av eggene er en god metode for å finne ut hvordan PFAS og andre gifter spres i naturen.

– Snøspurven finner maten i nærområdene rundt reiret. Siden de spiser intenst i tida før egglegging, reflekterer innholdet i eggene de giftene som finnes der, sier Geir Wing Gabrielsen, seniorforsker og giftekspert ved Norsk Polarinstitutt til Svalbardposten.

Sammen med forskere fra NTNU og Norsk institutt for luftforskning (NILU), har de i sommer fått tillatelse til å ta 50 snøspurvegg fra 50 ulike reir i Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Eggene skal sankes i områder med sannsynlige forekomster av miljøgifter, samt i ulike avstander fra disse stedene. Deretter sammenliknes resultatene.

– Vi vet at Avinor og de øvrige brukerne av brannøvelsesområdet har endret bruken av kjemikalier. Nå skal vi se om dette har gitt utslag på innholdet i eggene, sier Geir Wing Gabrielsen.

Foruten Polarinstituttet og NTNU, deltar også Norsk institutt for luftforskning (NILU) i prosjektet.

Mer i norske enn russiske

NP gjorde i 2012 en omfattende studie av giftinnholdet i snøspurvegg på Svalbard.

Den gang viste resultatene betydelig høyere konsentrasjon av PFAS i egg fra norske bosetninger, enn russiske.

– Konsentrasjonen er betydelig høyere i egg fra Longyearbyen og Ny-Ålesund sammenlignet med egg fra Pyramiden, het det i studien, som også fant høye verdier av miljøgiften PCB i svalbardeggene.

Avinor sier de har gjennomført ulike tiltak etter at de ble gjort oppmerksomme på at det var spor etter «deres» gift i naturen rundt Longyearbyen lufthavn, og at de ikke har benyttet syndens brannskum siden det ble forbudt.

De har også iverksatt flere tiltak for å unngå utslipp av andre miljøfarlige stoffer.

– I tillegg til oppsamlingsplassen for avisingsvæsken som blir brukt på fly, har vi sikret tankanleggene mot lekkasje. Det er også satt inn tiltak for å redusere utslipp til luft, sier lufthavnsjef Morten Ulsnes.

Opprydding

Brannøvingsfeltet benyttes også av brannmannskaper fra Longyearbyen Lokalstyre og av Store Norske. Morten Ulsnes forutsetter at også de har endret på bruken av omstridte stoffer.

– Vi kartlegger eventuelle kilder til utslipp, og er i ferd med å lage en tiltaksplan. Om vi har forurenset, skal vi selvsagt rydde opp, sier lufthavnsjefen.

Sysselmannen opplyser at det så langt ikke er spikret en konkret plan for hvordan en eventuell opprydding av PFAS-forbindelser på Svalbard skal skje. Det avhenger av utfallet av påleggene som ble gitt.

– Her må det vurderes hvilke tiltak som er best egnet, om det er fjerning av masser eller andre løsninger, sier miljøvernsjef Knut Fossum.

Fakta om PFAS

  • Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) er en samlebetegnelse på en stor gruppe organiske stoffer som inneholder fluor. Mange er miljøskadelige. Best kjent er PFOS og PFOA.
  • Kan føre til fosterskader, kreft og en rekke sykdommer hos mennesker så vel som dyr.
  • Har vært brukt i industrielle prosesser og produkter siden 50-tallet, blant annet for sine vann- og smussavstøtende egenskaper. Noen er brannhemmende, og i Norge er brannskum den største kilden til utslipp. Bruken ble forbudt i 2007.
  • Kan fraktes med hav- og luftstrømmer over lange avstander.
  • Brytes ikke ned i naturen, men samler seg oppover i næringskjeden. Er påvist i blant annet fisk, fugl og isbjørn, så vel som mennesker.

Kilder: Miljødirektoratet /
Miljostatus.no

Nøkkelord

Se bildet større

Utslippene av perfluorerte forbindelser knyttes til brannøvelser. FOTO: Arild Ekse/Avinor

Se bildet større

Avinor samler bl.a. opp avisingsmiddelet for å hindre miljøgiftutslipp. FOTO: Geir Barstein

Siste nytt i Nyheter

Stengte veier

Vei 300 mellom Huset og Museumsveien er stengt etter ras i skiløypa i dag tidlig. I ettermiddag ble også veien opp til Gruvelageret stengt.

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Fredagens ordinære postfly har landet, men ekstraflyet er innstilt. Posten prøver på nytt lørdag.

Pakker ut høydepunktene

Nordnorsk Kunstmuseum til Longyearbyen med noen av sine største verker.

Banebrytende forskning

Helt ny teknologi blir tatt i bruk for å lære mer om livet i havet i polarnatten.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!