Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Landing i sikte

Fra Tenoren: Mens helikopteret flyr over Adventdalen, følger Unis-studentene Josefine Pettersson (liggende) og Larissa Beumer (rosa lue, delvis skjult) med på hvordan reinen reagerer på overflyvningen. Dataene skal brukes som grunnlag for søknad om helikopterlandinger fra Store Norske neste år. Seniorgeolog Malte Jochmann er med som isbjørnvakt. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Landing i sikte

Den beste tida for årets kullprospektering er ødelagt, sier Store Norske. Vi har tapt tre millioner kroner, sier Arctic Drilling. Planlegg bedre, sier Sysselmannen. Helikopterlandinger på Svalbard er en het potet.

Tekst:

Publisert:

– Den mest effektive delen av årets letesesong er ødelagt, sier Malte Jochmann, seniorgeolog i Store Norske.

Vanligvis leter bedriften etter nye kullforekomster til langt ut i juli. I år måtte de gi seg i juni etter at årets 1.000 innvilgede landingstillatelsene var brukt opp. Sysselmannen ville ikke utvide kvoten.

– Vi har visst hele tiden at det ikke var nok, men tidligere år har det vært ukomplisert å få flere. I etterkant ser jeg at vi burde ha klaget fra starten av, sier Jochmann.

Fikk 250 landinger

Store Norske søkte om ytterligere 500 landinger til kullprospektering den 17. juni (se definisjon av landinger i egen boks). Et par måneder tidligere hadde de sendt en separat søknad om 300 landinger i forbindelse med et nytt prøveprosjekt på Operafjellet: Vanligvis borer man lange hull fra fjellplatået for å undersøke fløtsen. Dette prøveprosjektet vil bore fem hull fra utstikkende fjellknauser i fjellsida ned mot Koslådalen for å redusere borelengden. Store Norske fikk ikke det antall landinger de søkte om, og klaget.

Forrige uke fikk de svar fra Sysselmannen om at kullprospekteringen og prøveprosjektet var slått sammen, og at Store Norske hadde fått innvilget 250 landinger til sammen. Men av hensyn til dyrelivet kunne de ikke benytte seg av landingene før 15. juli. Det ble for sent for kullprospekteringen.

– På fjellplatåene har det vært sein vinter den siste tiden, og perfekte forhold for rask boring. Men nå har vi pakket sammen, sier Jochmann.

Ventetida har kostet Store Norske opptil en tidel av borebudsjettet, men seniorgeologen vil ikke opplyse hvor mye dette utgjør.

Tur og orden

Miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen skriver i en epost at de opplyser alle om at det er opptil fire ukers behandlingstid for søknader – også for Store Norske.

– Det er gjentatte ganger understreket overfor selskapets ledelse at de må ta med dette i planleggingen av sin virksomhet. I dette tilfellet sendte Store Norske en søknad på mandagen, og begynte å purre på svaret allerede to dager senere. I en periode med et stort antall søknader fra forskere og redusert bemanning på grunn av feltarbeid og ferieavvikling, må vi ta søknadene i tur og orden, skriver Tveito.

I 2007 påpekte Riksrevisjonen at det manglet oversikt over helikopterbruk på Svalbard. Fire år senere innførte Sysselmannen rapporteringskrav for helikopterlandinger. Tillatelser gis etter en streng praktisering av regelverket.

Million-tap

At Store Norske overskred antall landinger i år, har gått hardest utover den Kautokeino-baserte underleverandøren Arctic Drilling. To skift bestående av seks ansatte har gått uten arbeid i én måned – med full lønn. Arctic Drilling får betalt per boremeter av Store Norske.

– Jeg har ikke ord for dette. Vi har tapt i hvert fall 3 millioner kroner. I tillegg kommer lønn til de ansatte, sier Roy Anders Karlsen, eier og daglig leder.

Firmaet fikk utbetalt døgnmulkter fra Store Norske mens de sto uten arbeid.

– Men vi hadde tjent mye mer på å bore, sier han.

Nytt oppdrag

Det var like før selskapets to borerigger ble stående igjen på Operafjellet denne sommeren. Etter en ekstraordinær søknad fikk de likevel innvilget nok landingstillatelser til å hente ned den ene riggen. Den skal på et stort oppdrag på fastlandet 21. juli. Den andre riggen skal etter planen brukes i Adventdalen i forbindelse med CO2-prosjektet til Unis 15. juli.

– Vi vet ikke om vi får den ned ennå, sier Karlsen.

Han har ikke mye godt å si om arbeidet til miljøvernavdelingen hos Sysselmannen.

– Det virker som om de bare saboterer for Store Norske og stikker kjepper i hjula for å trenere saken. Det er kjempeirriterende for oss også. Vi mistet hele den beste delen av boresesongen, sier Karlsen.

Dette får Guri Tveito ved miljøvernavdelingen til å reagere:

– Det tok to uker og to dager fra Store Norske sendte søknaden, til de fikk vedtaket fra oss. Å anklage Sysselmannen for trenering er urimelig og fullstendig grunnløst, skriver hun i en epost.

Kalveperioden

De beste forholdene for å lete etter kullforekomster er i juni, samtidig med svalbardreinens kalvingsperiode. Simler som skal kalve, trekker gjerne opp i fjellsidene, blant annet opp under Operafjellet. Sysselmannen er bekymret for at helikopter-aktiviteten vil forstyrre dette. De siste årene har Store Norske hatt flere landinger i denne perioden i juni og juli. I et brev varsler miljøavdelingen ved Sysselmannen at de vil sette en tydeligere tidsbegrensning i fremtidige tillatelser til slik helikopterlandinger.

– Vi har drøftet problemstillingen med forsker Åshild Ønvik Pedersen ved Norsk Polar-institutt som har svalbardreinen som sitt fagfelt, og som nylig har gjort tellinger av simler med kalv i dette området. Basert på en samlet vurdering har Store Norske fått tillatelse til å fortsette sine helikopterflyginger etter 15. juli i år, skriver Tveito.

Observasjoner

For å få mer kunnskap om dette til neste års søknadsprosess, tok Store Norske med seg to biologistudenter fra Unis til Tenoren forrige helg. Målet var å observere reaksjonen til reinsdyrene idet helikopteret fløy over dem.

– Det var en veldig spontan tur, for vi skjønte at det var den eneste muligheten til å observere hvordan reinen reagerte på helikopteret i kalvingsperioden i år. Det er relevant data i forbindelse med neste boresesong. Vi har tatt video av hendelsen og har helikopterloggen som viser hvor vi har fløyet. Planen er at Unis involverer relevante aktører for å analysere dataene, sier Jochmann.

Forutsigbarhet

Selv om det tradisjonelle kullboreprogrammet er over for i år, vil noe av prøveprosjektet fortsatt gjennomføres. Men de planlagte fem borehullene er nå redusert til ett hull på Operafjellet i august, hvis kvoten med helikopterlandinger holder.

Malte Jochmann mener det blir vanskeligere for hvert år å få tilstrekkelige landingstillatelser for kullprospektering.

– Selv om ikke loven har endret seg, må vi forholde oss til nye momenter som kommer inn i saksbehandlingen. Vi kan ikke ha det på denne måten. Vi gjør en viktig jobb for Store Norske og Longyearbyen som samfunn, og må ha forutsigbarhet, sier seniorgeologen.

Se bildet større

På fast grunn: Piloten fra Airlift har satt helikopteret på fjellryggen mellom Tenoren og Bassen, og Josefine Pettersson og Malte Jochmann hopper ut. Store Norske mener de ikke får nok landingstillatelser fra Sysselmannen. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Siste nytt i Nyheter

– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

92 husstander evakuert

Longyearbyen lokalstyre forbereder seg på at det kan bli flere.

Feilvurderte skredfaren

NVE klarte ikke å varsle om at bebyggelsen var truet, derfor ble ingen evakuert før skredet gikk litt før klokken 12 i dag.

 
Skredet er gjennomsøkt

Sysselmannen melder på sine nettsider at skredområdet nå er gjennomsøkt og at ingen er savnet. Politiet er fremdeles på stedet ved Vei 228. Se bilder fra skredområdet her.

Hørte rop om hjelp, og fikk barn løftet opp i hendene

– Jeg er helt skjelven, sier Ingeborg Snekvik (33) etter dagens snøskred i Longyearbyen.

Evakuerte ikke før skredet

Sysselmann Kjerstin Askholt sier at det har blitt foretatt en vurdering av skredfaren.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!