Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Lander ingen melding  før i 2016

Svalbardminister Anders Anundsen (t.h.) kommer ikke til å lande Svalbardmeldingen før neste vår. Her er han på tur med Sysselmannens helikopter sammen med blant andre politisk rådgiver
André Kolve, og sysselmannsførstebetjent Christian Svarstad. FOTO: Eirik Palm

Lander ingen melding før i 2016

Regjeringen leverer den nye stortingsmeldingen om Svalbard tidligst neste vår. Men det kan bli enda senere. Da må også Store Norske avklare om det blir ny gruvedrift.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.07.2015 kl 11:36

Svalbardmeldingen blir den femte helhetlige stortingsmeldingen om Svalbard. Formålet er å fange opp og korrigere kursen ut fra utviklingen på øygruppen, og sikre en stabil svalbardpolitikk og en robust norsk tilstedeværelse.

Nå er det klart når den kommer, og det blir først til vårsesjonen.

– Vi håper å få den behandlet i Stortinget innen sommeren 2016, opplyser kommunikasjonsrådgiver Anders Bortne i Justis. og beredskapsdepartementet.

På fredag, etter at Svalbardposten er pulisert, kommer det ny melding fra departementet:

– Prosesen som skjer i Store Norske er viktig for arbeidet med Svalbardmeldingen. Av den grunn er det ikke tatt stilling til helt konkret framleggelsestidspunkt ennå. Svalbardmeldingen behandles derfor ikke nødvendigvis i Stortinget innen sommeren 2016, slik departementet meldte i siste nummer av Svalbardposten, sier Bortne.– Så fort vi kan

Svalbard og Longyearbyen står overfor den største omstillingen på mange tiår. Målet er å opprettholde et robust og stabilt norsk samfunn i Longyearbyen, men i november i fjor var det klart at hjørnesteinsbedriften Store Norske trenger krisehjelp.

I arbeidet med å få banken og eieren – Nærings- og fiskeridepartementet – med på et kriselån, har selskapet blant annet slanket vekk nesten 100 ansatte. Selskapet går nå på minimumsdrift, og det er uavklart om det blir drift i den nye Lunckefjellgruva.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) varslet i januar i år at kullkrisen og omstillingen i samfunnet er viktige årsaker til at regjeringen vil legge fram en ny stortingsmelding om Svalbard.

– Jeg må si jeg er veldig stolt over og fornøyd med å kunne fortelle Stortinget at regjeringen nylig har besluttet å komme med en ny svalbardmelding, nettopp fordi det skjer så mye på Svalbard nå, sa Anundsen da han gjorde meldingen kjent for Stortinget 27. januar.

Anders Bortne sier at de jobber så fort de kan.

– Departementet jobber så raskt som mulig, men dette er et omfattende arbeid som omfatter mange departementer, sier han.

Sammenfallende
Store Norske er gjennomgripende i hele samfunnet, og sørget i fjor direkte og indirekte for om lag 600 arbeidsplasser på Svalbard. I Stortinget slo Anundsen fast at regjeringens strategi for videreutviklingen av Longyearbyen er et av de viktigste temaene i den varslede stortingsmeldingen. I tillegg vil kulldriften på Svalbard bli vurdert. Store Norske slår fast at selskapet senest våren 2016 må ha tatt stilling til om det blir ny oppfaring i Lunckefjell. Med redningspakken som ble avklart før sommeren, har kullselskapet penger til moderat drift ut 2016, og vil være avhengig av mer kapital dersom gruva skal starte opp igjen.

Regjeringen bebuder altså at Svalbardmeldingen kommer samtidig med den siste fristen for Lunckefjell.

I mellomtiden har staten gjennom Næringsdepartementet kjøpt eiendom og infrastruktur fra Store Norske. I tillegg blir småaksjonærene i Store Norske tvangsutløst, og til høsten venter en avklaring i retten om bergrettigheter i en tvist mellom Store Norske og Austre Adventfjord AS.

Parallelt med dette arbeider Nærings- og fiskeridepartementet med å overta traktateiendommen Austre Adventfjord på nordøstsiden av Adventfjorden og Adventdalen.

Vurderer behov
Næringsminister Monica Mæland (H) sier tiltakene vurderes underveis mens stortingsmeldingen utformes.

– Jeg arbeider fortløpende med spørsmål knyttet til omstilling og næringsutvikling på Svalbard. Kapitaltilførselen til Store Norske Spitsbergen Kulkompani og statens kjøp av grunneiendom og infrastruktur er en del av dette arbeidet. Vi ser videre på hva som vil være nye fremtidige behov. Dette vil vi komme tilbake til når det blir aktuelt og i forbindelse med Svalbardmeldingen, sier Mæland som besøkte Longyearbyen i juni.

Monica Mæland sier også at regjeringen kommer til å legge vekt på arbeidet som allerede er gjort av Svalbard Næringsforening og Longyearbyen lokalstyre.

– Det er gjort et grundig arbeid på Svalbard ved utarbeidelsen av den strategiske næringsplanen for Svalbard. Nettopp samarbeidet med lokalstyret og lokale næringsaktører var bakgrunnen for mitt todagers besøk.

Se bildet større

Næringsminister Monica Mæland (H) sier hun vil ta stilling til tiltak underveis i arbeidet med den varslede Svalbardmeldingen. Her fra et besøk på Svalsat. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet er leteaksjonen nå avsluttet.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

 
Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!