Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Lager ny forvaltningsplan

Fuglereservatene og de tre store nasjonalparkene på Vest-Svalbard får forvaltningsplan. FOTO: Sysselmannen (kart)

Lager ny forvaltningsplan

Sysselmannen er i gang med å kartlegge hvordan nasjonalparkene på Vest-Svalbard brukes.

Arbeidet med en forvaltningsplan for nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen er i gang. Sysselmannen har som mål å lage forslag til ny plan i løpet av det neste halve året.

Miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen understreker at en forvaltningsplan først og fremst er et verktøy for å få en forutsigbar og enhetlig forvaltning av dagens regelverk.

– Om vi gjennom arbeidet ser at noe i forskriftene er utdatert og bør oppdateres, må vi også se på det. Målet er at vi får sett brukernes interesser i sammenheng og at vi får ivaretatt både dem og formålet med vernet best mulig, sier hun.


Bruk er vern
I 2009 ga Miljøverndepartementet Sysselmannen i oppdrag å utarbeide forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard i prioritert rekkefølge.

I arbeidet med forvaltningsplanen for naturreservatene på Øst-Svalbard fikk Sysselmannen senere føringer fra Miljøverndepartementet om at det ville være behov for strengere restriksjoner i deler av reservatene enn i de gjeldende verneforskriftene.

– Har dere fått tilsvarende føringer for vestsiden?

– Nei, vi har ikke fått en lignende utdyping denne gangen, sier miljøvernrådgiver Elin Lien hos Sysselmannen.

Departementet er opptatt av at forvaltningsplanene for nasjonalparkene skal gi god balanse mellom reiselivets og forskningens behov. Oppdragsmeldingen fra 2009 sier blant annet at: «Forvaltningsplanene skal legge til rette for bruk av verneområdene som referanseområder for forskning i samsvar med verneformålet.»

For Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen Nasjonalparker skriver departementet i tillegg at opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv en del av verneformålet.


Vurderer hekkeområder
Arbeidet med forvaltnings­planen for Øst-Svalbard førte til at et område vest på Lågøya og hele Tusenøyane-området fikk ferdselsforbud fra 15. mai til 15. august for å beskytte bakkehekkende fugler og hvalrossers liggeplasser. I tillegg ble det innført melde- og rapporteringsplikt i andre områder.

– Kan områder på vestsiden komme til å bli stengt for folk flest?

– Det er i dag femten fuglereservater på Vest-Spitsbergen som er stengt for ferdsel i hekketida. Når vi skal lage forvaltningsplanen vil miljøverdiene på Vest-Svalbard bli styrende for hvordan planen blir seende ut. Vi har blant annet sett på forekomsten av fugl for å se om dagens reservater er riktige. Det kan for eksempel være at hekkeområdene er endret siden fuglereservatene ble fastsatt for førti år siden, sier Guri Tveito.


Tre arbeidsgrupper
Sysselmannen har satt ned tre arbeidsgrupper for arbeidet med planen. En for forskning og utdanning, en for lokal bruk og en for reiseliv. Disse er bedt om å komme med innspill på blant annet hvordan de bruker områdene i dag, og hvilke behov de vil ha fremover (se forrige sak). Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for naturforskning har levert kunnskapsgrunnlag for naturverdier.

– Nå er vi i avslutningsfasen i arbeidet med å hente inn kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å lage et utkast til ny forvaltningsplan, sier miljøvernrådgiver Elin Lien.

Ifølge Sysselmannens nettsider skal utkastet til forvaltningsplan være ferdig innen 1. desember, men miljøvernsjef Guri Tveito varsler forsinkelser. Høring på forslaget til plan er i den opprinnelige framdrifts­planen satt til neste vår, mens endelig oversendelse av planen er planlagt i mai neste år.

Siste nytt i Nyheter

Misfornøyd med veiene

Svalbard Maxi Taxi prøver så langt det lar seg gjøre å unngå turer ut til Bjørndalen. Daglig leder Rune Moen er alt annet enn fornøyd med veiene i Longyearbyen.

Barnebok om viktig tema

Forsker Geir Wing Gabrielsen ved Norsk polarinstitutt har sammen med forfatter Kirsti Blom lansert en barnebok som tar for seg problematikken rundt plastsøppel i havet.

Positive fastlandselever

I år er det seks skoleelever fra fastlandet som går på Longyearbyen skole. Ordningen bidrar til å styrke skoletilbudet i Longyearbyen.

Forberedt på det verste

Kystverket og Sysselmannen gjennomførte tirsdag og onsdag en stor oljevernøvelse for å teste hvordan de sammen skal håndtere en skipsulykke på Svalbard.

Få ting er gøyere enn en tur med rød brannbil

Brannstasjonen åpnet seg for de minste.

Tullet seg ut i sentrum

Performance-festivalen Arcti Action er avsluttet.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!