Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Lager ny forvaltningsplan

Fuglereservatene og de tre store nasjonalparkene på Vest-Svalbard får forvaltningsplan. FOTO: Sysselmannen (kart)

Lager ny forvaltningsplan

Sysselmannen er i gang med å kartlegge hvordan nasjonalparkene på Vest-Svalbard brukes.

Tekst:

Publisert:

Arbeidet med en forvaltningsplan for nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen er i gang. Sysselmannen har som mål å lage forslag til ny plan i løpet av det neste halve året.

Miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen understreker at en forvaltningsplan først og fremst er et verktøy for å få en forutsigbar og enhetlig forvaltning av dagens regelverk.

– Om vi gjennom arbeidet ser at noe i forskriftene er utdatert og bør oppdateres, må vi også se på det. Målet er at vi får sett brukernes interesser i sammenheng og at vi får ivaretatt både dem og formålet med vernet best mulig, sier hun.


Bruk er vern
I 2009 ga Miljøverndepartementet Sysselmannen i oppdrag å utarbeide forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard i prioritert rekkefølge.

I arbeidet med forvaltningsplanen for naturreservatene på Øst-Svalbard fikk Sysselmannen senere føringer fra Miljøverndepartementet om at det ville være behov for strengere restriksjoner i deler av reservatene enn i de gjeldende verneforskriftene.

– Har dere fått tilsvarende føringer for vestsiden?

– Nei, vi har ikke fått en lignende utdyping denne gangen, sier miljøvernrådgiver Elin Lien hos Sysselmannen.

Departementet er opptatt av at forvaltningsplanene for nasjonalparkene skal gi god balanse mellom reiselivets og forskningens behov. Oppdragsmeldingen fra 2009 sier blant annet at: «Forvaltningsplanene skal legge til rette for bruk av verneområdene som referanseområder for forskning i samsvar med verneformålet.»

For Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen Nasjonalparker skriver departementet i tillegg at opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv en del av verneformålet.


Vurderer hekkeområder
Arbeidet med forvaltnings­planen for Øst-Svalbard førte til at et område vest på Lågøya og hele Tusenøyane-området fikk ferdselsforbud fra 15. mai til 15. august for å beskytte bakkehekkende fugler og hvalrossers liggeplasser. I tillegg ble det innført melde- og rapporteringsplikt i andre områder.

– Kan områder på vestsiden komme til å bli stengt for folk flest?

– Det er i dag femten fuglereservater på Vest-Spitsbergen som er stengt for ferdsel i hekketida. Når vi skal lage forvaltningsplanen vil miljøverdiene på Vest-Svalbard bli styrende for hvordan planen blir seende ut. Vi har blant annet sett på forekomsten av fugl for å se om dagens reservater er riktige. Det kan for eksempel være at hekkeområdene er endret siden fuglereservatene ble fastsatt for førti år siden, sier Guri Tveito.


Tre arbeidsgrupper
Sysselmannen har satt ned tre arbeidsgrupper for arbeidet med planen. En for forskning og utdanning, en for lokal bruk og en for reiseliv. Disse er bedt om å komme med innspill på blant annet hvordan de bruker områdene i dag, og hvilke behov de vil ha fremover (se forrige sak). Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for naturforskning har levert kunnskapsgrunnlag for naturverdier.

– Nå er vi i avslutningsfasen i arbeidet med å hente inn kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å lage et utkast til ny forvaltningsplan, sier miljøvernrådgiver Elin Lien.

Ifølge Sysselmannens nettsider skal utkastet til forvaltningsplan være ferdig innen 1. desember, men miljøvernsjef Guri Tveito varsler forsinkelser. Høring på forslaget til plan er i den opprinnelige framdrifts­planen satt til neste vår, mens endelig oversendelse av planen er planlagt i mai neste år.

Siste nytt i Nyheter

Ny art i Ny-Ålesund

Kronemanet, som skaper problemer i mange norske fjorder, er for første gang oppdaget på Svalbard.

By-bjørnene eskortert mot Van Mijen

By-bjørnen og hennes to halvvoksne unger ble natt til søndag på nytt drevet bort med politi-assistanse.

En turist fikk bot. Tre andre turister trodde de så isbjørn. I begge tilfellene rykket politiet ut.

Stengte veier

Vei 300 mellom Huset og Museumsveien er stengt etter skred inntil skiløypa lørdag morgen. Samme ettermiddag ble også veien opp til Gruvelageret stengt.

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!