Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kystverket kan ha brutt loven

Regiondirektør John Evensen i Kystverket mener de hadde god nok oversikt over markedet. Kystverket sier Longyearbyen havn er den eneste reelle aktøren de vet om som kan transportere statslosene fra Longyearbyen og ut til skipene. FOTO: Line Nagell Ylvisåker (arkiv)

Kystverket kan ha brutt loven

Brøt Kystverket loven da de ikke lyste ut lostransport-oppdraget? Det må klagenemnd eller retten avgjøre.

Loven om offentlige anskaffelser krever at Kystverket lyser ut oppdrag som transport av loser. Loven gjelder imidlertid ikke på Svalbard. Spørsmålet blir da om Kystverket som holder til på fastlandet, kan droppe utlysning når oppdraget skal utføres her på Svalbard.

Svalbardposten har kontaktet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og bedt om en vurdering, men departementet sier loven ikke gir noen svar.

Les også: Oversett av Kystverket


Upløyd jussmark

Det nærmeste en kommer, er en klagesak som Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) behandlet i 2004. Oppdraget gjaldt Svalbard, og oppdragsgiveren Statsbygg holdt til på fastlandet. Men i motsetning til lossaken, skulle det meste av arbeidet gjøres på fastlandet. Kofa konkluderte derfor med at oppdraget burde vært lyst ut, men legger til:

«Klagenemnda har med dette ikke tatt standpunkt til anvendelsen av regelverket i en situasjon hvor oppdragsgiver har tilhold på fastlandet, mens det vesentlige av arbeidet utføres og leveres på Svalbard».

Ni år senere er spørsmålet fremdeles uavklart, og departementet spiller nå ballen over til Kystverket.

«FAD har ikke gjort noen vurdering av akkurat denne situasjonen. Ut fra den siterte Kofa-saken synes det avgjørende å være hvorvidt det er saksforholdets samlede tilknytning til fastlandet eller til Svalbard som er det mest dominerende. Den konkrete vurderingen er det Kystverket som må gjøre», skriver departementet i en epost, videreformidlet av kommunikasjonsrådgiver Helge Kvandal.


Opp til Kystverket

Advokat Esther Lindalen Rohde Garder er spesialist på jussen rundt offentlige anskaffelser. Hun vil ikke trekke slutninger om Kystverket har brutt loven eller ikke, men mener saken uansett ikke høres bra ut.

– Det virker som om Kystverket ikke har vurdert denne saken ut fra om den omfattes av regelverket eller ikke, men ut fra at ingen andre kan levere tjenesten. Og det virker som om den vurderingen ikke er riktig, sier Garder.

Advokaten forteller at kommuner og offentlige instanser stadig bryter anskaffelsesloven. En oversikt fra Kofa viser at Kystverket ble klaget inn tre ganger bare i 2012. Alle tre klagene ble imidlertid avvist eller trukket.

– Hva tenker du om Kystverkets håndtering i denne saken?

– Det må de selv avgjøre, men formålet med loven er tross alt å sikre bedre og billigere anskaffelser ved å sette oppdrag ut på anbud, sier Garder.


– Bør klage

Advokaten sier en må gå rettens vei eller klage saken inn for Kofa, dersom en skal få vurdert om Kystverket har brutt loven eller ikke.

– Alle kan klage til Kofa for å få vurdert om det foreligger en ulovlig direkteanskaffelse. For å ta saken inn for retten, må man ha en rettslig interesse i saken, sier Garder.

Kofa har ingen sanksjonsmyndighet, mens retten under visse forutsetninger kan kjenne avtalen mellom LL og Kystverket ugyldig. Retten kan også ilegge et gebyr på inntil 15 prosent av kontraktsummen.

Stig Henningsen i Henningsen Transport & Guiding vil ikke forfølge saken.

– Vi kommer ikke til å bringe dette inn for verken nemnd eller retten. Vi lar den ligge, sier Henningsen.

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!