Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Krever straffesak etter skredet

Snøskredet som gikk fra Sukkertoppen i desember i fjor tok livet av to mennesker som begge var inne i husene sine da snøen kom. FOTO: Christopher Engås

Krever straffesak etter skredet

Advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin mener det kan foreligge grov uforstand i tjenesten, når boliger ble leid ut til tross for skredfare.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.07.2016 kl 08:14

Kim Rune Røkenes og Pia Sivertsen mistet datteren Nikoline (2) da skredet fra Sukkertoppen tok huset deres i desember i fjor. Nå klager de inn statsadvokatens avgjørelse, om at ingen gjorde noe straffbart i forkant av hendelsen.

– Til tross for klare advarsler og rapporter om betydelig rasfare har man tillatt å bygge boliger og å leie ut boliger i dette området. Spørsmålet er om det foreligger grov uforstand i tjenesten, sier Røkenes og Sivertsen sin advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin DA.

Jobber videre
Lundin forteller at hvem kravet rettes mot er noe de skal se nærmere på når de har fått avdekket detaljer, blant annet om eierforholdet og hvem som har oppført boligene.

– Det ligger en avtale til grunn når Store Norske overdro boligene til Longyearbyen lokalstyre. Dette ser vi på nå, sier han.

– Ubegripelig
Foreldrene har selv skrevet en epost med begrunnelse for hvorfor de ønsker å klage inn saken. De mener det er ubegripelig og urimelig at statsadvokaten ikke ser grunn til at saken etterforskes videre med tanke på straffeforfølgelse.

«Både grunneier og boligeier har hentet inn inntekter på boligene gjennom leieinntekter og festeavgift», skriver de.

De viser til at det i flere rapporter fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) har vært advart mot skredfaren i Lia. I en av rapportene er det beregninger og illustreringer på kart som viser at et skred i denne størrelsen kunne komme så ofte som hvert 30. år.

«To personer omkom, og igjen sitter ødelagte familier. Når vi i ettertid har lest tidligere rapporter og etterforskingsmaterialet til sysselmannen, er det for oss ubegripelig at boligeiere har drevet utleie av boligene uten å ha sørget for skredsikring, beredskap og informasjon. Vi stiller oss spørrende til statsadvokaten om hvorfor dette ikke er å anse som en straffbar handling,» skriver de.

Det var NRK som først omtalte saken.

Kort frist
Statsadvokat Torstein Hevnskjel sa til Svalbardposten i slutten av juni at de vurderte om straffebestemmelser er overtrådt i forbindelse med ulykken.

– Det har vi ikke funnet. Om det har vært kritikkverdige forhold eller ikke, er en annen sak, sa Hevnskjel da.

Advokat Lundin forteller at de skal begrunne straffeparagrafer nærmere, og at de nå jobber med et utfyllende støtteskriv til klagen.

– Vi fikk kort frist på å sende klagen av gårde siden vi fikk beskjed om henleggelsen en god stund etter at den hadde skjedd. Den ble liggende i en pappeske hos Sysselmannen. Vi jobber med å utfylle klagen nå, sier han.

– Ingen informasjon
I tillegg til det strafferettslige skal advokatfirmaet se på det erstatningsrettslige.

– På vegne av de etterlatte mener jeg at risikoen ikke skal plasseres hos de som bodde i boligene. For det første burde de ikke bodd der, for det andre burde man informert om risikoen ved å bo der. Klientene mine fikk ingen informasjon om at boligen var i et rasutsatt område da de fikk den tildelt av Energiverket. De hadde selvsagt ikke bosatt seg der med sine to små barn hvis de hadde fått slik informasjon, sier Lundin.

Sendes videre
Statsadvokaten registrerte klagen 7. juli.

– Den skal sendes over til Riksadvokaten med en kort kommentar fra statsadvokat Hevnskjel, forteller førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Han understreker at siden han selv har vært assisterende sysselmann, har Hevnskjel på selvstendig grunnlag behandlet saken. Siden Hevnskjel er på ferie, siterer Fause det som er gjort i saken så langt.

– Riksadvokaten skal vurdere rettsspørsmålet og om beslutningen om ikke å etterforske saken som straffbart forhold var riktig. De kan bestemme at saken skal etterforskes mot et bestemt straffebud og et bestemt rettsobjekt eller personer, eller de kan si at de er enige med statsadvokaten, sier Fause.

Ifølge ham vil svaret komme om seks til åtte uker.

– For oss har det vært viktig at saken ble behandlet uhilda, og det blir den i alle fall nå, sier han.

Nøkkelord

Se bildet større

Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin. FOTO: Pressefoto

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!