Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Krever straffesak etter skredet

Snøskredet som gikk fra Sukkertoppen i desember i fjor tok livet av to mennesker som begge var inne i husene sine da snøen kom. FOTO: Christopher Engås

Krever straffesak etter skredet

Advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin mener det kan foreligge grov uforstand i tjenesten, når boliger ble leid ut til tross for skredfare.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.07.2016 kl 08:14

Kim Rune Røkenes og Pia Sivertsen mistet datteren Nikoline (2) da skredet fra Sukkertoppen tok huset deres i desember i fjor. Nå klager de inn statsadvokatens avgjørelse, om at ingen gjorde noe straffbart i forkant av hendelsen.

– Til tross for klare advarsler og rapporter om betydelig rasfare har man tillatt å bygge boliger og å leie ut boliger i dette området. Spørsmålet er om det foreligger grov uforstand i tjenesten, sier Røkenes og Sivertsen sin advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin DA.

Jobber videre
Lundin forteller at hvem kravet rettes mot er noe de skal se nærmere på når de har fått avdekket detaljer, blant annet om eierforholdet og hvem som har oppført boligene.

– Det ligger en avtale til grunn når Store Norske overdro boligene til Longyearbyen lokalstyre. Dette ser vi på nå, sier han.

– Ubegripelig
Foreldrene har selv skrevet en epost med begrunnelse for hvorfor de ønsker å klage inn saken. De mener det er ubegripelig og urimelig at statsadvokaten ikke ser grunn til at saken etterforskes videre med tanke på straffeforfølgelse.

«Både grunneier og boligeier har hentet inn inntekter på boligene gjennom leieinntekter og festeavgift», skriver de.

De viser til at det i flere rapporter fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) har vært advart mot skredfaren i Lia. I en av rapportene er det beregninger og illustreringer på kart som viser at et skred i denne størrelsen kunne komme så ofte som hvert 30. år.

«To personer omkom, og igjen sitter ødelagte familier. Når vi i ettertid har lest tidligere rapporter og etterforskingsmaterialet til sysselmannen, er det for oss ubegripelig at boligeiere har drevet utleie av boligene uten å ha sørget for skredsikring, beredskap og informasjon. Vi stiller oss spørrende til statsadvokaten om hvorfor dette ikke er å anse som en straffbar handling,» skriver de.

Det var NRK som først omtalte saken.

Kort frist
Statsadvokat Torstein Hevnskjel sa til Svalbardposten i slutten av juni at de vurderte om straffebestemmelser er overtrådt i forbindelse med ulykken.

– Det har vi ikke funnet. Om det har vært kritikkverdige forhold eller ikke, er en annen sak, sa Hevnskjel da.

Advokat Lundin forteller at de skal begrunne straffeparagrafer nærmere, og at de nå jobber med et utfyllende støtteskriv til klagen.

– Vi fikk kort frist på å sende klagen av gårde siden vi fikk beskjed om henleggelsen en god stund etter at den hadde skjedd. Den ble liggende i en pappeske hos Sysselmannen. Vi jobber med å utfylle klagen nå, sier han.

– Ingen informasjon
I tillegg til det strafferettslige skal advokatfirmaet se på det erstatningsrettslige.

– På vegne av de etterlatte mener jeg at risikoen ikke skal plasseres hos de som bodde i boligene. For det første burde de ikke bodd der, for det andre burde man informert om risikoen ved å bo der. Klientene mine fikk ingen informasjon om at boligen var i et rasutsatt område da de fikk den tildelt av Energiverket. De hadde selvsagt ikke bosatt seg der med sine to små barn hvis de hadde fått slik informasjon, sier Lundin.

Sendes videre
Statsadvokaten registrerte klagen 7. juli.

– Den skal sendes over til Riksadvokaten med en kort kommentar fra statsadvokat Hevnskjel, forteller førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Han understreker at siden han selv har vært assisterende sysselmann, har Hevnskjel på selvstendig grunnlag behandlet saken. Siden Hevnskjel er på ferie, siterer Fause det som er gjort i saken så langt.

– Riksadvokaten skal vurdere rettsspørsmålet og om beslutningen om ikke å etterforske saken som straffbart forhold var riktig. De kan bestemme at saken skal etterforskes mot et bestemt straffebud og et bestemt rettsobjekt eller personer, eller de kan si at de er enige med statsadvokaten, sier Fause.

Ifølge ham vil svaret komme om seks til åtte uker.

– For oss har det vært viktig at saken ble behandlet uhilda, og det blir den i alle fall nå, sier han.

Nøkkelord

Se bildet større

Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin. FOTO: Pressefoto

Siste nytt i Nyheter

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

 
Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Skred over Gruve 7-veien

Veien skal kontrolleres for skredfare før den åpnes igjen.

– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!