Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Krever ikke refusjon

Det er andre gang Svalbards miljøvernfond deler ut penger. Her er Trine Krystad (t.v.) og styreleder Ann-Kristin Olsen ved forrige søknadsrunde. FOTO: Birger Amundsen

Krever ikke refusjon

Antallet fastboende som krever refusjon av miljøgebyret er mye lavere enn forventet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Svalbards miljøvernfond hadde i fjor budsjettert med refusjon av miljøgebyr til fastboende for halvannen million kroner. Den reelle refusjonen var på bare 106.950 kroner.
– Det er langt færre fastboende som krever miljøgebyret refundert enn hva vi antok. Det betyr at utgiftene forbundet med refusjoner også er langt lavere enn vi har tatt høyde for, sier sekretær i Svalbards miljøvernfond, Trine Krystad.
– Vet dere hvorfor folk ikke krever gebyret refundert?
– Det har vi ikke gjort noen kartlegging av, men jeg håper det er fordi de ønsker å bidra til miljøet, svarer Krystad.

Skal styre selv
Miljøvernfondet skal i 2008 dele ut 6,3 millioner kroner, mot 1,7 millioner i forrige runde.
Pengene bevilges over statsbudsjettet, og er beregnet utifra hvor mye man antar vil komme inn gjennom miljøgebyret.
– I fjor var estimatet lavere fordi det var oppstartsåret som bare var tre kvart år. Men administrasjonsutgiftene har også vært lavere enn antatt, sier Krystad.
Fordi det i fjor var det første året med ordningen var det Miljøverndepartementet som satte opp et estimat som ble brukt som grunnlag i årets statsbudsjett. For 2009 er det miljøvernfondet selv som skal komme med innspill om hvor mye av fondet som skal brukes på miljøtiltak.
– Da begynner vi å få en oversikt, og styret skal komme med forslag til departementet, som legger det inn i statsbudsjettet, sier Krystad.

Billig i drift
Miljøvernfondet hadde i fjor budsjettert med et overskudd på nær 56.000 kroner, men fikk et overskudd på 3,1 million kroner. I tillegg til færre krav om refusjon av miljøgebyret henger overskuddet blant annet sammen med lavere godtgjørelse til gebyrinnkreverne og nær én million kroner lavere driftsutgifter enn forventet. Dette er penger som går rett til fondet, ifølge Trine Krystad.
– Dette er midler som akkumuleres til miljøtiltak. Vi føler at vi er kostnadseffektive, og ønsker at pengene skal gå rett ut til prosjekter, sier hun.
Fondet følger også med på hvor store avvikene blir mellom det forventede og det relle antallet refusjoner. Kostnadene forbundet med refusjonsordningen skal avspeile arbeidsmengden, noe som vil bli tema ved en eventuell reforhandling med skattekontoret når kontrakten går ut om to år.

Mange søknader
Antallet søknader viser at det er en stor interesse for miljøvernfondet. Da fristen gikk ut 15. februar hadde fondet mottatt 38 søknader om til sammen drøyt 12,3 millioner kroner.
I fjor kom det inn 42 søknader om til sammen 11,2 millioner kroner.

Se alle søknadene her!

Det er styret i miljøvernfondet som skal avgjøre hvem som får støtte dette vårsemesteret. Avgjørelsen tas på et styremøte 3. april.

Siste nytt i Nyheter

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!