Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Korreks til Sysselmannen

Tidligere har Basecamp-gjester som har vært på skutertur til hytta i Adolfbukta måttet kjøre forbi «Noorderlicht» i isen. Nå kan de besøke også denne - på samme tur. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Korreks til Sysselmannen

Klima- og miljødepartementet mener Sysselmannen har vært for streng mot Basecamp Spitsbergen.

Tekst:

Publisert:

Sysselmannen har til nå sagt nei til å la Basecamp Spitsbergen AS bruke hytta i Adolfbukta og «Båten i isen» som utgangspunkt for guidede snøskuterturer. Nå har Klima- og miljødepartementet grepet inn i saken, og korrigert Sysselmannens beslutning.

Ikke brohode

Basecamps klage til departementet gjelder bruken av snøskuter mellom de to destinasjonene, slik at begge kan brukes i samme turopplegg. Sysselmannen har til nå vært klar på at bruken av snøskuter skal begrenses til transport fra og til Longyearbyen til de enkelte stedene, og at verken Båten i isen eller hytta i Adolfbukta skal kunne brukes som brohode for lengre turer med snøskuter.

Det er også lagt vekt på at næringshytta og båten ikke skal bidra til økt motorisert ferdsel i områder hvor det fra før er liten ferdsel.

Urimelig

I praksis betydde Sysselmannens vedtak at Basecamp måtte gjøre ulogiske manøvre for å kunne la tilreisende få oppleve både hytta i Adolfbukta og «Båten i isen». Siden Sysselmannen kun tillot snøskutertransport mellom de to destinasjonene og Longyearbyen, måtte gjester på båten kjøre skuter tilbake til Longyearbyen, for så å kjøre samme vei tilbake og videre til Adolfbukta.

Klima- og miljødepartementet oppfatter dette som urimelig.

«Forutsetningen for å stille denne type særskilte ferdselsvilkår for båten og hytta må sies å ha mistet en del av sin begrunnelse», skriver departementet.

Utvikling

Grunnen til at ferdselsvilkårene nå virker urimelige for departe­mentet ligger i det som har skjedd etter at den første tillatelsen ble gitt.

Forutsetningen da var at all transport til hytta i Adolfbukta skulle foregå med hundespann. Det ble også tinglyst en erklæring om at det ikke skulle iverksettes turopplegg som innebærer bruk av motorkjøretøy med utgangspunkt i anlegget.

Nå går det flere skuterleder forbi hytta, og videre inn i terrenget. Departementet peker også på at alt foregår innenfor område 10, hvor det skal være rimelig adgang til å drive næringsvirksomhet – også med bruk av motoriserte kjøretøy.

– Ikke korreks

Assisterende sysselmann Jens Olav Sæther, som har behandlet saken, oppfatter ikke vedtaket fra Klima- og miljødepartementet som en «korreks». Han viser til historikken i saken, og at departementet har gitt Sysselmannen rett i sin saksbehandling – med de vilkårene som gjaldt da den opprinnelige tillatelsen ble gitt for en del år tilbake.

– Vi kan ikke endre vilkårene som ligger til grunn for ei saksbehandling. Men nå har departementet gitt beskjed om at vilkårene skal endres. Departementet er overordnet oss, så da gjør vi det, sier Sæther.

Fornøyd

Daglig leder i Basecamp Spitsbergen, Steinar Rorgemoen, er glad for utfallet i saken, som har pågått over et par år.

– Først vil jeg si at saken har vært krevende for et lite selskap, både tidsmessig og med henblikk på ressurser. Vi tror utfallet vil være til glede også for resten av reiselivet på Svalbard, spesielt med tanke på at område 10 nå er tydelig definert. Det vil si at myndighetene ikke skal legge urimelige ferdselsbegrensninger innenfor dette området, hvor intensjonen er at det skal være rimelig anledning til å drive med slik næringsvirksomhet, sier han.

Selv om saken har tatt lang tid, med et utfall der Sysselmannen til slutt måtte gi selskapet rett, vil ikke Rorgemoen karakterisere etaten som vanskelig på generelt grunnlag.

– I denne saken skjønner vi at det ligger noe fra gammelt av som Sysselmannen ikke har kunnet overse. Generelt ønsker vi en tett og god dialog med etaten. Sysselmannen er en samarbeidspartner i dag, og det håper vi skal fortsette, sier Steinar Rorgemoen.

Nøkkelord

Se bildet større

Etter klage til Klima- og miljødepartementet får Steinar Rorgemoen og Basecamp tillatelse til å bruke snøskuter mellom hytta i Adolfbukta og «Båten i isen». FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!