Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kniper igjen for utslipp

Avdelingsdirektør Thorunn Bakke i Næringsdepartementets eierskapsavdeling satte igang kloakkrenseanlegget i Ny-Ålesund. FOTO: Ole Magnus Rapp

Kniper igjen for utslipp

Kings Bay har brukt over 12 millioner på miljøtiltak i Ny-Ålesund siden 2013. Heller ikke kloakken får gå i fjorden.

Onsdag klokka elleve ble snora klippet og Svalbards første større kloakkrenseanlegg var offisielt i gang. Dermed er det slutt på utslipp i Kongsfjorden, som blant annet brukes som marint laboratorium med fintfølende utstyr. Selv om det er relativt små utslipp, handler det om prinsipper, forteller Ole Øiseth, administrerende direktør i Kings Bay AS.

– Kloakken har gått rett i fjorden. Som et forskningssted kan vi ikke være bekjent med å slippe kloakken rett i fjorden. Vi har jo muligheten til å samle det, for alt går ut i ett avløp, så det var greit å kjøre det gjennom anlegget, sier han.

Onsdag hadde han besøk av styret i Kings Bay som hadde sin årlige befaring. I tillegg var Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet representert ved avdelingsdirektør Thorunn Bakke, som erklærte verdens nordligste kloakkrenseanlegg for åpnet.

– For et forskersamfunn er et slikt anlegg riktig og viktig, sa hun.

"Som et forskningssted kan vi ikke være bekjent med å slippe kloakken rett i fjorden."

For 200

Anlegget har kostet om lag 1,5 millioner kroner og har en kapasitet på 10.000 liter i døgnet. Kings Bay er vertskap og sørger for infrastruktur for forskere og annet personell fra store deler av verden. Aktiviteten varierer etter årstidene, og for øyeblikket er det 123 mennesker i Ny-Ålesund. I slutten av september er hovedsesongen over og folketallet faller fram til det igjen øker i mars neste år.

På det meste kan 200 mennesker bo her, og det er også denne kapasiteten i anlegget er dimensjonert for. Et eget renseanlegg har lenge vært et tema, og blir det nødvendig kan anlegget bygges ut, forteller Øiseth.

– Koakkrenseanlegg har vært på agendaen og det har vært min intensjon å få implementert et kloakkrenseanlegg. Det har jeg tenkt på så lenge jeg har vært her, og vi begynte forberedelsene i fjor høst, forteller han.

Utfordrende

Med unntak av et mindre og eldre anlegg ved den polske forskningsstasjonen i Hornsund, er dette det første kloakkrenseanlegget på Svalbard i norsk regi. Og det er definitivt det nordligste.

– Det er litt artig å få en ordre så langt oppe. Nå blir det litt småjusteringer sier Bjørn Stiansen, som har agenturet for Klaro renseanlegg i Skandinavia. I Norge i fjor leverte han 2.000 anlegg.

– Det er klart at det er litt mer utfordrende her oppe på grunn av kulden, men vi har isolert. Det som er spesielt her er at vi har laget et slamsystem, hvor vi kan pumpe ut slam og lage kompost, sier han.

Selve renseanlegget står i en container, men får diskret plassering inne i det gamle jernlageret.

Reduserte forbruket

Dette er ett av flere miljø- og energibesparende tiltak som er gjennomført i Ny-Ålesund de siste årene.

Siden 2013 er det ifølge Kings Bay brukt mellom 12 og 15 millioner kroner for å få ned forbruk og utslipp:

  • Rørtraseene som tidligere var oppvarmet av elektrisitet, blir nå varmet opp ved hjelp av glykol i et lukket system.
  • Det er montert datastyring for fjernvarme og ventilasjon i bygninger.
  • Etterisolering av bygg.

Dette har ført til at forbruket av diesel til energianlegget er redusert med cirka 200.000 liter totalt.

– Rensing av utslipp fra kraftstasjonen gjenstår, og dette er noe Kings Bay nå vil se nærmere på i samarbeid med blant andre Sintef, framholder Ole Øiseth.

– Det ligger nedfelt at vi skal drive så grønt som mulig. Så derfor er dette noe av de mest konkrete miljøtiltakene vi kan gjøre, sier han.

I tillegg er et nybygg under oppføring for å øke garasjekapasiteten i Ny-Ålesund. Bygningen er 37 ganger 17 meter og får en konferansesal i andre etasje. Planen er å åpne konferansesalen til Ny-Ålesund-symposiet i mai neste år, hvor verdens klimatopper samles for å diskutere klimautfordringer.

Vurderer rensing

Det er foreløpig usikkert om avløpsvannet i Longyearbyen skal renses. 500 kubikkmeter avløpsvann går ut i Adventfjorden i døgnet.

– Basert på resipientundersøkelser og anbefalinger fra Akvaplan NIVA og SWECO konkluderes det med at avløpet fra Longyearbyen bør renses før utslippet går ut i Adventfjorden. Det er også viktig å stoppe forurensningen ved kilden, det vil si at utslipp av kjemikalier og miljøgifter ikke må slippes i avløpet. Vi erfarer at det er behov for å spre kunnskap om dette hos befolkningen generelt, opplyser miljøvernsjef Guri Tveito.

I høst gjennomføres det tilsyn med med vekt på håndtering kjemikalier og avfall.

Se bildet større

Snora er klippet og kloakkrenseanlegget i Ny-Ålesund er åpnet. FOTO: Ole Magnus Rapp

Siste nytt i Nyheter

Øvelse i oljevern

På grunn av økt skipstrafikk i nordområdene, rigger Kystverket og Sysselmannen for oljevernøvelse tirsdag og onsdag med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Lang kamp for lærlingplass

I januar var Vårin Storø fortvilet over ikke å få lærlingplass i Longyearbyen. Nå jubler 18-åringen etter at Svalbard Hotell har tatt grep.

Onsdagsfly fra oktober

Fra 19. oktober starter SAS opp kveldsfly på onsdager.

Føler de er blitt utnyttet

To kaféarbeidere hevder de jobber titimersdager og ikke har fått lønn siden de kom til Taste of thai. Nå ønsker de å hindre at det samme skal skje med andre.

Mener de ikke var kvalifiserte

Styreleder Wiggo Lund i Taste of thai sier kafémedarbeiderne ikke kunne det de skulle.

Hund rømte i juli.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!