Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Klart for ny kullgruve

Det er her den nye kullgruva kommer. I løpet av våren vil arbeidet begynne med å bygge vei over Marthabreen. Gruva vil bli anlagt i Lunckefjellet, til høyre i bildet. FOTO: Birger Amundsen

Klart for ny kullgruve

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har i dag gitt klarsignal for åpning av kullgruve Lunckefjell. Miljøverndepartementet har samtidig gitt godkjennelse etter svalbardmiljøloven.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.12.2011 kl 13:28

– Dette er et spennende prosjekt forretningsmessig. Det vil bidra til å sikre sysselsetting på Svalbard i god tid fremover. Jeg er glad på vegne av Store Norske og hele Svalbard-samfunnet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding.

Nærings- og handelsdepartementet har besluttet å ikke å motsette seg selskapets planer for kulldrift på Svalbard fram til 2023, herunder drift i Lunckefjellet.

Det er lagt vekt på at Longyearbyen skal videreføres som et familiesamfunn av høy kvalitet, og at kulldriften er fremdeles en av de viktigste bærebjelkene for å opprettholde dette.

Kan legge planer

– Vi har ventet lenge på denne avgjørelsen, så dette er virkelig en flott inngang på julen og nyåret for oss, sier administrerende direktør Bjørn Arnestad i Store Norske, i en pressemelding.

Arnestad sier videre at meldingen fra NHD betyr at Store Norske som selskap kan tenke og planlegge minst 10 år frem i tid for både virksomhet og arbeidsplasser. Kompetansen beholdes i selskapet og det er viktig for positiv resultatutvikling over tid. Store Norske er hjørnesteinsbedriften på Svalbard og står for nesten halvparten av alle arbeidsplassene i Longyearbyen, så dette handler også om å sikre norsk tilstedeværelse og stabilitet på Svalbard.

– Lunckefjell er et veldig bra prosjekt, som er utarbeidet, konsekvensutredet og godkjent etter den strengeste miljøvernloven i verden, og det er økonomisk bærekraftig, sier Bjørn Arnestad.

Skal tilbakeføres

– Regjeringen og Stortinget har bestemt at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder. Når Miljøverndepartementet har godkjent en ny kullgruve, har det vært avgjørende at gruveprosjektet skal gjennomføres slik at området kan tilbakeføres og villmarkspreget restaureres ved endt drift, sier statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen, i pressemeldingen.

For å ivareta dette stilles det strenge vilkår, som at det må utarbeides en plan for forebygging av natur- og terrengskader før anleggsarbeidet kan starte. Videre er det detaljerte krav til restaureringen. Det kreves også finansielle garantier for at oppryddingen skal kunne gjennomføres.

Kort driftsperiode

I pressemeldingen legger Miljøverndepartementet vekt på den korte driftsperioden knyttet til ressursene i Lunckefjell, som er anslått fra 2014 til 2018, og at den påfølgende restaureringen bidrar til å gi påvirkningen av naturmiljøet en midlertidig karakter:

«Ifølge tidsplanen vil området være tilbakeført og alle inngrep gjenopprettet i 2019, slik at langvarig tap av villmarksnatur på Svalbard unngås. Videre skal gruvedriften skje i forlengelsen av et område som allerede er påvirket av gruvevirksomhet. Det direkte berørte området er tilnærmet vegetasjonsfritt, og uten særlig betydning for dyrelivet.»

Begrenset utslipp

Klimagassutslippene fra produksjonen vil ikke øke i forhold til dagens utslipp ved produksjonen i Svea Nord.

Prosjektet er i utgangspunktet en sak for selskapets styre. Det representerer imidlertid en stor investering forbundet med risiko, som er avgjørende for selskapets egenkapitalsituasjon og utbyttekapasitet. Dette er sentrale eierspørsmål og prosjektet er derfor forelagt Nærings- og handelsdepartementet som største eier. Departementet har vurdert prosjektet ved hjelp av en ekstern rådgiver.

Sak vil bli lagt frem for Stortinget i form av en proposisjon på nyåret. Det vil deretter, og trolig i løpet av våren, bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling i selskapet.

– Det blir en krevende og viktig oppgave å utvikle og gjennomføre et Lunckefjellprosjekt som møter både de forretningsmessige- og miljømessige utfordringene vi står overfor. Men det skal vi klare, sier styreleder Bård Mikkelsen i Store Norske.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!