Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kartlegger skredfaren

Jaran Wasrud (f.v.) og Odd-Arne Mikkelsen fra NVE var tirsdag denne uka ute sammen med Maria Hannus og Mariia Pihlainen fra selskapet Multiconsult for å få en oversikt over områdene som skal kartlegges i forhold til skredfare. Her studerer de fire fjellsiden ovenfor bykaia i Longyearbyen. FOTO: John Christian Nygaard

Kartlegger skredfaren

Multiconsult har startet arbeidet med å kartlegge skredfaren i og rundt Longyearbyen, på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.07.2016 kl 15:54

Jobben som gjøres er en del av den nasjonale, landsdekkende kartleggingen NVE holder på med, men etter skredulykken i vinter har arbeidet på Svalbard blitt framskyndet.

– Den hendelsen avdekket et behov om å få gjort en totalvurdering som gir et helhetlig bilde av skredfaren, sier Jaran Wasrud i NVE.

Han forteller videre at det handler om å kunne gi Longyearbyen lokalstyre de verktøyene de trenger for å kunne bygge opp igjen, for å si noe om den eksisterende bebyggelsen står utsatt til, og med tanke på videre utredning av arealer til fremtidig bebyggelse.

Grundig gjennomgang

Vi befinner oss i fjellsiden over bykaia i Longyearbyen. Jaran Wasrud og Odd-Arne Mikkelsen fra NVE er på kartleggingsoppdrag sammen med Maria Hannus og Mariia Pihlainen i Multiconsult.

Jobben utføres av sistnevnte selskap, på oppdrag fra NVE. Etter noen dager sammen i Longyearbyen for å få en viss oversikt over situasjonen i fellesskap, skal Multiconsult tilbake i august for å gjøre en mer grundig gjennomgang.

– Vi foretar en visuell undersøkelse, hvor vi studerer terrenget og ser hvor det har skjedd bevegelser og hva som har ført til det. Vi ser også etter hvor det har kommet fra og hva slags typer masser det er snakk om, sier Hannus.

Det er også gjort et forarbeid hvor man har studert hellingskart, for å finne ut hvor bratt det er i terrenget. Det blir også foretatt en klimaanalyse hvor det ses på ulike ting som kan være relevant for skredfare, og man prøver å finne ut hvor det har gått skred oppgjennom historien.

– De aller fleste skred skjer i områder hvor det har gått skred før, så det er til stor hjelp for å få et helhetlig bilde av situasjonen, sier Wasrud.

Ikke god nok kartlegging

Den største trusselen her på Svalbard er snøskred og løssmasseskred. Wasrud forteller at de allerede nå har gjort seg noen tanker om situasjonen, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid før den endelige rapporten legges frem i slutten av oktober.

– Har kartleggingen av skredfare som har vært gjort tidligere vært bra nok?

– Det har vært gjort mye bra undersøkelser opp gjennom årene, som sikkert var gode nok tatt i betraktning av slik situasjonen var da de ble gjennomført. Men med det lovverket og den teknologien og kunnskapen vi har i dag, er kartleggingen ikke bra nok. Derfor ønsker man nå å få en helhetlig kartlegging, sier Wasrud.

Den endelige rapporten vil si noe om den årlige sannsynligheten for at det skal gå skred i de ulike områdene. Den vil kunne brukes når det skal lage en fremtidig beredskapsplan, og vil kunne brukes for å få en total oversikt, samt ned på enkeltsaker dersom det skal bygges noe nytt.

– Når man vet hvor faren er, og man kan kople det opp mot et varslingssystem, så har man et godt verktøy for beredskap, sier Wasrud.

I tillegg til rapporten som utarbeides for NVE, skal Multiconsult også undersøke områder på oppdrag av Longyearbyen lokalstyre.

Dette for å kartlegge hvor det kan være mulig å bygge i områdene utenfor Longyearbyen i fremtiden.

Se bildet større

Dette er områdene som NVE skal kartlegge. FOTO: NVE/Multiconsult

Se bildet større

Denne bekken ovenfor bykaia ble inspisert i forbindelse med kartlegginga på tirsdag. FOTO: John Christian Nygaard

Se bildet større

Mange områder kan man med et utrent øye se at det tidligere har gått skred, som de mørke områdene i dette eksemplet fra fjellsiden ovenfor Hiorthhamn. Men geologene må også gjør nøye vurderinger ute i terrenget. FOTO: John Christian Nygaard

Siste nytt i Nyheter

Se ødeleggelsene

Svalbardposten har vært i skredområdet.

Møter boligeierne mandag

Verken Sysselmannen eller lokalstyret ønsker folk øverst i Lia, men det er fremdeles flere spørsmål knyttet til hva som skjer videre.

– Jeg er sjeleglad for at vi flyttet ut

Elisabeth bodde i leiligheten i 14 år. Skredet raserte den bare måneder etter at hun flyttet ut.

 
Her traff skredet

Elleve personer var i huset da snømassene flyttet huset. Ingen ble fysisk skadet.

Prioriterer sikring i år

NVE mener den siste skredhendelsen viser at det er viktig å raskt få på plass permanent skredsikring.

Gamle sykehuset - et økonomisk mareritt

For ett år siden ble Gamle sykehuset evakuert og dørene boltet igjen. For eierne har investeringen i egen bolig blitt en katastrofe.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!