Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kapp Heer-inspeksjon etter 27 år

 

Kapp Heer-inspeksjon etter 27 år

Etter å ha holdt seg borte fra den russiske helikopterbasen på Kapp Heer siden 1980, vil Luftfartstilsynet nå sjekke tilstanden på basen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Bakgrunnen for at Luftfartstilsynet nå kommer på banen er en henvendelse fra Sysselmannen for et par år siden. Ifølge Per Sefland ble saken tatt opp før han tiltrådte som Sysselmann.
– Bakgrunnen er blant annet rapporten fra Den russiske riksrevisjonen i 2005. Saken ble også tatt opp med oss av daværende konsul i Barentsburg, sier Sefland.

Knusende rapport
Rapporten fra Den russiske riksrevisjonen var knusende når det gjaldt forholdene i Barentsburg, og tok også for seg helikopterbasen:
«Utstyret på helikopterbasen ved Barentsburg er ikke i tilfredsstillende stand. Nødaggregatet har vært i bruk siden 1976 uten totaloverhaling. Fyrlykta og den mobile landingslysstasjonen er fra 1972. Landingslyssystemet «Lutsj-2» har også vært i bruk siden 1972 og ble forbudt brukt i 2002. Det tilgjengelige betjeningsutstyret, bestående av radiostasjon, radiopeileapparat og radiosender, har vært i bruk siden begynnelsen av 70-årene, noe som er det dobbelte av levetiden. Dette må anses som uegnet til videre bruk.»

Norsk anliggende
– Helikopterbasen inngår i den alminnelige tilsynsordningen på nasjonalt nivå, og det er viktig at det ikke glipper når det gjelder Kapp Heer, sier Sefland.
Sefland er opptatt av at ordet «inspeksjon» ikke brukes, men at det er «tilsyn» av basen det er snakk om.
Det var NRK Troms og Finnmark som tok opp saken i forrige uke. Da sa underdirektør Knut Buknotten i Luftfartstilsynet i Bodø at de har regler som gjør at basen kan bli stengt etter inspeksjon.
– Vi vil foreta en total vurdering av de tekniske og operative forhold ved basen, sier underdirektør Buknotten til Svalbardposten.
– Er dette et norsk anliggende?
– Samferdselsdepartementet har kommet fram til at Kapp Heer hører inn under vårt ansvar, svarer Buknotten.
Han understreker at det i første omgang er snakk om å komme på talefot med russerne, for å informere om Luftfartstilsynets oppgave og forklare hvordan systemet fungerer.

Regelmessig inspeksjon
Det var mye støy rundt oppføringen av helikopterbasen på midten av 1970-tallet. Forholdet mellom Norge og Sovjetunionen var i det hele tatt nokså anstrengt på den tiden på grunn av de mange konfrontasjonene på Svalbard. Russerne var vant til å styre seg selv uten innblanding fra norsk hold.
Til tross for dette gjennomførte Luftfartsverket (i dag Luftfartstilsynet) regelmessig inspeksjon av basen.
Inspeksjonen ble utført med hjemmel i Luftfartsloven, på lik linje med andre landingsplasser for helikopter og fly på Svalbard.
Russerne har to helikopter av typen Mil MI-8 på Kapp Heer: «I 2003 ble begge helikoptrene reparert for 3,1 mill. rubler. Bare det ene helikopteret var imidlertid i stand til å fly. Det andre befant seg i hangaren ved Barentsburg på grunn av feil med motoren rett etter at det var gjennomført totaloverhaling på fabrikken i byen Engels», heter det i riksrevisjonsrapporten.
Det er ikke avgjort om Luftfartstilsynet også skal gjennomføre inspeksjon av helikoptrene.

Siste nytt i Nyheter

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!