Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kan miste 240 innbyggere

Steinar Johansen og NIBR framskriver en negativ utvikling både for næringsliv og befolkning i Longyearbyen og Svea, gitt at det blir store reduksjoner i bergverksindustrien. FOTO: Christopher Engås

Kan miste 240 innbyggere

NIBR om nedbygging av bergverk:

En avvikling av kulldriften vil få dramatiske konsekvenser for Longyearbyen og Svalbard, mener Norsk institutt for by- og regionforskning.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.02.2015 kl 11:11

Allerede før høstens krise i Store Norske, jobbet Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) med en rapport som viste negative prognoser for Longyearbyen.

– For å oppveie for bortfall av Store Norske og kulldrift på Svalbard, må de fire andre basisnæringene doble sin aktivitet. Det skal altså veldig mye til for å veie opp næringsmessig for en stans i kulldriften i Longyearbyen, sier Steinar Johansen i NIBR.

Tirsdag foreleste Johansen i et Svalbardseminar, der tema var framtiden til Longyearbyen uten Store Norske.

På oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre har NIBR laget rapporten «Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2014». Hovedfokus i analysen er utviklingen i Longyearbyen og Svea. Med utgangspunkt i analysens resulater, samt lokale aktørers framtidsvurderinger, er det laget framskrivinger for sysselsetting og innbyggertall de neste fem årene, i hovedsak basert på situasjonen i 2013.


Færre i jobb
På Svalbard skiller man mellom basisnæringer (bergverk, forskning og undervisning, studenter, offentlig forvaltning, og reiseliv) og avledet virksomhet (alt annet). I sekkekategorien avledet virksomhet har sysselsettingen økt betraktelig siden begynnelsen av 1990-tallet, og blitt firedoblet. Utviklingen innenfor avledet virksomhet er sterkt knyttet til utviklingen i basisnæringene, og den svinger i takt med konjunkturene i basisvirksomhetene.

Det er bare Longyearbyen lokalstyre som har høyere «multiplikator» enn bergverk i samfunnet. Med dette menes hvor mange arbeidsplasser som genereres i avledet virksomhet av en arbeidsplass i en basisnæring.

Med den nedtrappingen i bergverksvirksomheten som var forespeilet i 2013, har NIBR beregnet at det vil bli 130 færre arbeidsplasser i Longyearbyen og Svea i 2018.


Færre innbyggere
På Svalbard har antallet innbyggere tett sammenheng med antall årsverk som utføres i næringslivet. Det utføres omtrent et årsverk per voksne person, noe som er det høyeste i landet. Derfor er det ikke overraskende at en dramatisk reduksjon i bergverksdriften vil få utslag på folketallet.

NIBR har regnet ut at befolkningstallet i Longyearbyen vil gå ned med om lag 240 innbyggere, eller nesten åtte prosent fram mot 2018, dersom aktiviteten i bergverksdriften blir som forespeilet i 2013.


Usikkerhet
NIBRs rapport er basert på prognoser gitt for to år siden, og ting har endret seg siden da. Hva utslaget blir av den akutte krisen i Store Norske i fjor høst, med større bemanningsreduksjon enn tidligere antatt, er uklart. Det som også er umulig å forutsi, er hva staten gjør med et selskap som er offentlig eid og som i stor grad er politisk styrt.

Lokalstyreleder Christin Kristoffersen er enig i at sterk reduksjon i bergverksnæringa vil få store negative konsekvenser for Longyearbyen og Svea, men ser ikke helsvart på fremtiden av den grunn.

– Det som har vært interessant over tid, er at framskrivingstallene i NIBR-rapportene i liten grad viser seg å stemme for Longyearbyens del. Det forteller meg hvor dynamisk dette samfunnet er, sier hun.

– Kan disse negative prognosene snus?

– Ja, og det har vi gjort før. I 2011 var framskrivingen negativ, men da Lunckefjell-beslutningen kom, snudde alt og optimismen var tilbake, sier Christin Kristoffersen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!