Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Kan miste 240 innbyggere

Steinar Johansen og NIBR framskriver en negativ utvikling både for næringsliv og befolkning i Longyearbyen og Svea, gitt at det blir store reduksjoner i bergverksindustrien. FOTO: Christopher Engås

Kan miste 240 innbyggere

NIBR om nedbygging av bergverk:

En avvikling av kulldriften vil få dramatiske konsekvenser for Longyearbyen og Svalbard, mener Norsk institutt for by- og regionforskning.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.02.2015 kl 11:11

Allerede før høstens krise i Store Norske, jobbet Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) med en rapport som viste negative prognoser for Longyearbyen.

– For å oppveie for bortfall av Store Norske og kulldrift på Svalbard, må de fire andre basisnæringene doble sin aktivitet. Det skal altså veldig mye til for å veie opp næringsmessig for en stans i kulldriften i Longyearbyen, sier Steinar Johansen i NIBR.

Tirsdag foreleste Johansen i et Svalbardseminar, der tema var framtiden til Longyearbyen uten Store Norske.

På oppdrag fra Longyearbyen lokalstyre har NIBR laget rapporten «Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2014». Hovedfokus i analysen er utviklingen i Longyearbyen og Svea. Med utgangspunkt i analysens resulater, samt lokale aktørers framtidsvurderinger, er det laget framskrivinger for sysselsetting og innbyggertall de neste fem årene, i hovedsak basert på situasjonen i 2013.


Færre i jobb
På Svalbard skiller man mellom basisnæringer (bergverk, forskning og undervisning, studenter, offentlig forvaltning, og reiseliv) og avledet virksomhet (alt annet). I sekkekategorien avledet virksomhet har sysselsettingen økt betraktelig siden begynnelsen av 1990-tallet, og blitt firedoblet. Utviklingen innenfor avledet virksomhet er sterkt knyttet til utviklingen i basisnæringene, og den svinger i takt med konjunkturene i basisvirksomhetene.

Det er bare Longyearbyen lokalstyre som har høyere «multiplikator» enn bergverk i samfunnet. Med dette menes hvor mange arbeidsplasser som genereres i avledet virksomhet av en arbeidsplass i en basisnæring.

Med den nedtrappingen i bergverksvirksomheten som var forespeilet i 2013, har NIBR beregnet at det vil bli 130 færre arbeidsplasser i Longyearbyen og Svea i 2018.


Færre innbyggere
På Svalbard har antallet innbyggere tett sammenheng med antall årsverk som utføres i næringslivet. Det utføres omtrent et årsverk per voksne person, noe som er det høyeste i landet. Derfor er det ikke overraskende at en dramatisk reduksjon i bergverksdriften vil få utslag på folketallet.

NIBR har regnet ut at befolkningstallet i Longyearbyen vil gå ned med om lag 240 innbyggere, eller nesten åtte prosent fram mot 2018, dersom aktiviteten i bergverksdriften blir som forespeilet i 2013.


Usikkerhet
NIBRs rapport er basert på prognoser gitt for to år siden, og ting har endret seg siden da. Hva utslaget blir av den akutte krisen i Store Norske i fjor høst, med større bemanningsreduksjon enn tidligere antatt, er uklart. Det som også er umulig å forutsi, er hva staten gjør med et selskap som er offentlig eid og som i stor grad er politisk styrt.

Lokalstyreleder Christin Kristoffersen er enig i at sterk reduksjon i bergverksnæringa vil få store negative konsekvenser for Longyearbyen og Svea, men ser ikke helsvart på fremtiden av den grunn.

– Det som har vært interessant over tid, er at framskrivingstallene i NIBR-rapportene i liten grad viser seg å stemme for Longyearbyens del. Det forteller meg hvor dynamisk dette samfunnet er, sier hun.

– Kan disse negative prognosene snus?

– Ja, og det har vi gjort før. I 2011 var framskrivingen negativ, men da Lunckefjell-beslutningen kom, snudde alt og optimismen var tilbake, sier Christin Kristoffersen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Elleville scener for hundreåringen

Et imponerende show, en porsjon nakenhet og god trening for lattermusklene da Longyearbyen gratulerte Store Norske med 100-årsdagen i går.

Mistet broren i gruva

Frank Robert og Bent Jakobsen mistet broren Geir Arne Jakobsen i en gruveulykke i 1991. Torsdag avduket de minnesmerket.

Verdig og rørende markering

Brødrene Bent og Frank Robert Jakobsen mintes sin bror Geir Arne og de 123 omkomne da de avduket minnesteinen i ettermiddag.

Ble hørt av politikerne

Ungdomsrådet føler de har blitt hørt etter at sentrumsplanen er lagt fram. Nå ønsker de ny flerbrukshall.

Vil overvåke nøye i vinter

NVE starter opp den lokale skredvarslingen for vinteren når snøen kommer.

Får endelig ro til barndomsboken

Tone Nødtvedt har dratt fra mann, datter, katt og hus i Bergen for å skrive om å vokse opp i Longyearbyen på 1950-tallet.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!