Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Jobber for hundeløsning

Hunder på Svalbard må få ormekur av veterinær for å kunne bli med eieren til fastlandet. Det skaper problemer. FOTO: Anders Fjellestad (arkiv)

Jobber for hundeløsning

Mattilsynet skal ha møte med Sysselmannen og hundeeierne om hvordan utfordringene med de nye hundereglene kan løses.

Tekst:

Publisert:

1. mai kom et nytt EU-regelverk som krever at alle hunder må få ormekur av veterinær før de kan tas med til fastlandet. For hundeeiere på Svalbard fører regelverket til mye frustrasjon, blant annet fordi det ikke er veterinær på øygruppa.

– Vi har ikke noen mulighet til å gi dispensasjon, men vi ser problemstillingen på Svalbard. Vi skal ha møte med Sysselmannen og eventuelle interessenter, og håper vi finner minnelige løsninger, sier veterinær og seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for møtet, eller bestemt hvor det skal være.


Via Skype

Tronerud forteller at en løsning som har blitt diskutert er behandling via Skype, der en dyrlege ser at hunden på Svalbard får den tabletten den skal ha.

– Men da har vi fremdels problemer med at det skal dokumenteres i passet av veterinær, sier han.

En annen mulighet er at dyr som tas med fra Svalbard, isoleres i ett døgn etter at de har kommet til fastlandet, noe hundeeierne må betale for.

– Det er flere ting som må løses, og det er ikke gitt at EU vil godkjenne løsningene vi foreslår. Det er mye som skal vurderes, og mange sider av saken, sier Tronerud.

Han forteller at hunde­eierne skal få uttale seg i saken.

– Organisasjoner på Svalbard som representerer hundeeierne, vil bli invitert til møtet, sier han.


Venter på forslag

Justisdepartementet og Sysselmannen har også engasjert seg i saken. Forrige onsdag hadde de møte med Landbruks- og matdepartementet (LMD).

– Jeg synes det var et konstruktivt møte. Vi venter på konkrete innspill fra LMD i etterkant, sier ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt i Polaravdelingen i Justisdepartementet.

Hun forteller at de venter på konkrete forslag til løsninger på den nye regelen om ormekur og veterinærdekning på Svalbard.

– Jeg har ikke lyst til å si noe om selve forslagene. Det ser positivt ut nå, men vi er ikke i mål ennå, sier Askholt.

Hun forteller at LMD raskt skal komme tilbake med forslag, men det er ikke satt noen dato for dette.


Ønsker dyrlege

I forkant av møtet skrev Justis­departementet brev til LMD hvor de presiserer at det er LMDs ansvar å få på plass en veterinærtjeneste på Svalbard.

– Mener Justisdepartementet at det bør være en dyrlegeordning på Svalbard?

– Vi syns at de innspillene som er kommet fra Sysselmannen og veterinærforeningen, absolutt taler i den retningen, svarer Askholt.

Det Polaravdelingen er klar på, er at Sysselmannen ikke skal ha oppgaven som veterinærmyndighet på Svalbard. Sysselmannens oppgave er å være politimester og fylkesmann, og det vil derfor være svært unaturlig å legge veterinærtjenesten under deres ansvar, mener departementet.


Dyrlege på fastlandet

LMD skrev i et brev 21. februar at Sysselmannen kunne søke Statens Landbruksforvaltning om tilskudd på 200.000 kroner årlig til veterinærtjeneste.

Justisdepartementet anbefaler at det legges opp til en ordning hvor et slikt tilskudd går til en veterinær på fastlandet.

– Vår innfallsvinkel er at LMD har det overordnede ansvaret for dyrehelsen i Norge. Justisdepartementet kan ikke ta det økonomiske ansvaret for veterinær på Svalbard. Gitt at LMD kan gi et tilskudd på 200.000 kroner, er ikke det nok til en veterinærstilling på Svalbard. Da kan det hende vi heller bør legge oppdraget til en veterinær på fastlandet, som kan dra til Svalbard for pengene og sørge for bedre dekning, sier Askholt.

Se bildet større

Engasjerer seg: Ekspedi­sjons­sjef Kjerstin Askholt i Justisdepartementet har vært i møter med Landbruks- og matdepartementet. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Faktaboks

Dette er saken:

1. mai trådte et nytt EU-regelverk i kraft i Norge. Regelverket skal hindre spredning av bendelormen Echinococcus multilocularis. Ormen finnes ikke i Fastlands-Norge, men på Svalbard.

Hunder må få ormekur gitt av veterinær og stempel i passet før de kan tas inn i Fastlands-Norge.

Siste nytt i Nyheter

Kansellerte på nytt

I dag kom det ett postfly til Longyearbyen, det første siden fredag. Dagens ekstrafly er nå kansellert, noe som blant annet får konsekvenser for Svalbardposten.

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!