Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Isende kritikk etter isbjørnangrepet

Da isbjørnangrepet skjedde var det full utrykning på Svalbard. Mange spør seg om det samme kan skje igjen. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Isende kritikk etter isbjørnangrepet

Lite er endret siden isbjørnangrepet i 2011, der Horatio Chapple (17) døde. En ny rapport konkluderer at gruppen burde hatt isbjørnvakt, mer erfaring og mer våpentrening.

Tekst:

Publisert:

Nesten tre år etter ulykken ved Von Post-Breen har British Schools Exploring Society (BSES) offentligjort sin rapport, som er gjennomført av Sir David Steel, en pensjonert dommer. Denne rapporten ble skrevet ferdig i 2012, men har ikke blitt offentliggjort før nå blant annet etter ønske fra foreldrene til den omkomne.

Rapporten konkluderer med at gruppen, som var en del av en ekspedisjon på 90 elever fra den prestisjetunge privatskolen Eton i England, burde hatt isbjørnvakt, selv om dette ikke var påkrevd av norske myndigheter eller BSES.

Tryggest med vakt

Rapporten fastslår at den eneste brukbare formen for beskyttelse ved vektig risiko for isbjørn, er å ha vakt hver natt. Problemene ved bruk av nattevakt, som mangel på søvn og nedsatt immunforsvar, var reduserbare, noe isbjørnrisikoen ikke er.

«Det er vanskelig å avgjøre potensialet for et angrep med noen form for presisjon, og i alle fall ikke nok presisjon til å tilfredsstillende konkludere med at bjørnevakt ikke er nødvendig,» heter det i rapporten.

Mye isbjørn var observert i Isfjorden og sidefjordene i juli og august det året. Sir David Steel skriver i rapporten at man ikke kan avskrive risikoen for bjørneangrep selv så langt inn i landet.

«Anbefalingene fra myndighetene tar ikke til etterretning at en isbjørn kan være i en leir kun sekunder etter at snubleblussen har gått av,» skriver han.

Snublebluss eller isbjørnvakt
I følge rapporten fra BSES ble lederne anbefalt, blant annet av norske myndigheter, å bruke snublebluss eller isbjørnvakt.
«Sysselmannen hadde opplyst at de fleste valgte å bruke snublebluss, men nevnte også at noen turledere også brukte isbjørnvakt,» heter det i rapporten.

Lederne valgte snublebluss, som var normal praksis, selv om det var mangler ved utstyret. De fulgte altså retningslinjene fra norske myndigheter og BSES.

«Snubleblussutstyret var utilstrekkelig i at det manglet eller hadde for få deler, noe som hadde vist seg ved tidligere øvelser. Ingenting ble gjort for å ordne disse manglene før gruppen dro ut» står det i rapporten, som også opplyser at det ble brukt binders for å ordne snubleblusset.

Rapporten fastslår at snublebluss bør brukes i fremtiden, men kun som sekundær beskyttelse. Isbjørnvakt bør utgjøre en norm.

Utgjør stor forskjell

– Det som er problemet med snublebluss uansett type er at det ikke er garanti for at de fungerer. Det er en god del svakheter ved slike bluss, påpekte assisterende sysselmann Lars Erik Alfheim i mars 2012. Det ble også tidlig spekulert i om ekspedisjonslederne hadde nok erfaring med oppsett av snublebluss eller bruk av våpen. Rapporten slår fast at de manglet essensiell trening.

«Sett i ettertid var argumentene for isbjørnvakt langt sterkere enn det gruppen trodde,» skriver Sir David Steel. Han slår også fast at dersom de hadde hatt vakt kunne gruppen fått tid til å skremme bort bjørnen eller til å få riflen til å fungere.

– Burde hatt flere våpen
Rapporten fastslår også at gruppen, som ble kalt Chanzin Fire, burde hatt flere våpen. Da angrepet skjedde var det en rifle per gruppe, i tillegg til at alle legene hadde våpen.

I følge rapporten burde hver gruppe ha garantert minst to våpen, i tillegg til mer våpentrening hos både ledere og elever. Gruppen hadde også langt færre signalpistoler enn det som var avtalt på forhånd.

Rapporten kritiserer også oppstillingen av campen. Teltene var satt opp i en sirkel, noe som kan gi isbjørn en følelse av å være fanget dersom den skulle komme inn i leiren. I følge Sir David Steel burde teltene stått på en lang rekke. Han spekulerer i om dette kan ha vært noe av grunnen til at isbjørnen reagerte som den gjorde da det kom flere mennesker ut av de ulike teltene. I tillegg var snubleblussene satt opp i en triangel og passerte teltene med liten margin.

Tar til seg kritikken
I følge lederen for BSES, Edward Watson, har organisasjonen innarbeidet og akseptert alle anbefalingene i Sir David Steel's rapport. De har også endret navn til British Exploring.

«Det var viktige erfaringer å lære fra denne tragedien,» skriver Watson i en pressemelding.

De har gjort store endringer i hvordan BE opererer, inkludert forskjeller som går utover rapportens anbefalinger. De bruker nåtil enhver tid obligatorisk isbjørnvakt i hver leir i polare regioner. Dette overstiger det som kreves av norsk lov. De har også utviklet et nytt alarmsystem, som de selv har vært med på å utvikle.

Sir David Steel har siden uttalt at problemene han peker på i sin rapport har blitt tilstrekkelig addressert av organisasjonen. De fikk tilsendt rapporten i 2012.

Kan ikke kontrollere
Sysselmann Odd Olsen Ingerø mener at det i utgangspunktet ikke er statens ansvar å kontrollere grupper som drar ut på tur på Svalbard.

– Enhver har ansvar for sin egen sikkerhet. Vi har et regelverk som folk skal følge, som beskriver hvilken type sikring og sikringsmidler som skal tas med, forteller Ingerø. Dette regelverket sier at enhver som ferdes utenfor bosettinger plikter å ha kunnskap om sikring mot isbjørnangrep.

Loven ber dem om å iverksette nødvendige tiltak for å unngå fare for angrep fra isbjørn, og for å kunne avverge et slikt angrep uten å skade eller avlive dyret.

Sysselmannen anbefaler vakt
– Vi har ingen mulighet til å kontrollere alle som er i felt, men vi har mye kontakt med ekspedisjonsfolk, guider og turoperatører. Vi anbefaler våken isbjørnvakt, spesielt siden det har vist seg at man aldri kan stole fullt og helt på teknisk utstyr, forteller Ingerø.

Han sier også at det er mange som mener noe om hva man bør gjøre på slike turer, men at Sysselmannen forholder seg til det regelverket som gjelder.

Lang prosess
– Dette er nok den isbjørnsaken som er best dokumentert noen gang, fortalte Sysselmannsførstebetjent Arild Lyssand i januar 2012. Saken har blitt etterforsket av Sysselmannen og Kripos, i tillegg til den nylig offentliggjorte rapporten fra BSES.

Sysselmannen henla saken i mars 2012, noe Chapples foreldre påklaget. Statsadvokaten i Troms og Finnmark henla klagen i mai samme året. Det har ikke lykkes Svalbardposten å få innsyn i disse henleggelsene.

I dag, fredag, skal det også publiseres en offentlig gransking i Storbritannia. I juridisk forstand gjennomføres slike granskinger der det er grunn til å anta at noe straffbart kan være årsak til dødsfall.

Angrepet:
• Elleve elever fra den britiske skolen Eton, og to voksne ledere, befant seg i en teltleir ved foten av fjellet Kalotten, i sidemorenen av Von Postbreen, da bjørnen gikk til angrep. De var del av en gruppe på totalt 90 elever.

• Bjørnen kom inn i leiren tidlig om morgenen fredag 5. august 2011.

• Chapple døde raskt etter at bjørnen tok tak i hodet hans og dro ham ut av teltet. Fire andre ble skadet, to av dem alvorlig.

• Lederen fikk først ikke avfyrt geværet, da det ikke var oppbevart riktig. Til slutt klarte han å skyte bjørnen.

• Kripos konkluderte med at det ikke var noe galt med mauseren som ble brukt, og heller ikke med snubleblussene, som var spent opp i en trekant rundt leiren.

Siste nytt i Nyheter

Kansellerte på nytt

I dag kom det ett postfly til Longyearbyen, det første siden fredag. Dagens ekstrafly er nå kansellert, noe som blant annet får konsekvenser for Svalbardposten.

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!