Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Isdammen blir mindre

Arbeidet med det nye overløpet er godt i gang. Endalselva bidrar i stor grad til at overløpet må være såpass stort. FOTO: Christopher Engås

Isdammen blir mindre

Hvert år drar Endalselva med seg 30.000 kubikkmeter sand inn i Isdammen. Elva må dirigeres ut av dammen, fastslår en Multiconsult-rapport fra 2004.

Tekst:

Publisert:

I disse dager bygges et nytt overløp til Isdammen. Rørene på det gamle overløpet har knekt helt sammen, og klarer ikke drenere Isdammen godt nok. Overløp må man ha uansett, men det finnes rapporter som sier at det bare er en del av løsningen.

– Ut med elva

I 2004 produserte Multiconsult en rapport om sikring av vannkildene. Der ble det konkludert med at Endalselva er mer et problem enn et gode for Longyearbyens drikkevannskilde.

– Endalselva renner bare gjennom Isdammen om sommeren, og fører med seg mange tusen kubikkmeter med sedimenter som gjør at det blir plass til stadig mindre vann, sier Sverre Barlindhaug som nå er pensjonist, men som forfattet rapporten for 12 år siden.

Om vinteren fryser Endalselva, slik at tilsiget til dammen er minimalt. Likevel endres ikke nivået i Isdammen mye. Konklusjonen er dermed at tilsiget av grunnvann og andre kilder er så stort, at Isdammen ikke har bruk for elva. Elva kan med fordel dirigeres ut av vannkilden.

– Viktig for byen

Barlindhaug mener at Isdammen er så viktig for byen, at det er rart at dette problemet ikke tas mer på alvor.

– Det har vært snakk om alternative vannkilder, men det viktigste er å utnytte og forvalte den vannkilden vi har. Man kan ta opp grunnvann, men man trenger en beredskap i tilfelle brann og andre hendelser. Da trengs det volum, og det får man ikke fra grunnvann, sier han.

Han tror at det nye overløpet bare vil ha en midlertidig effekt hvis man ikke gjør noe med elva på sikt. Det vil bli så mye mindre plass til vann i magasinet, at man snart har nye tilfeller av at dammen flommer over veien.

– Vanskelig

Driftsingeniør Einar Olsen i Longyearbyen lokalstyre (LL) er ikke uenig med konklusjonene til Barlindhaug for tolv år siden. Ifølge ham har flere kommet til samme slutning.

– Det er vel ingen tvil om at det beste hadde vært å få elva ut av Isdammen. Men det er en del tekniske utfordringer som er vanskelig og dyre, sier han.

En kan se for seg et overløp lengst øst i dammen. Men der er det så grunt at overløpet må være veldig bredt. Dessuten vil elva da ledes mot bebyggelsen på den andre siden av veien.

I tillegg vil overløpet ligge langt høyere enn overløpet lenger vest, og ført til andre problemer.

– God tid

Ei annen løsning som er skissert er å bygge en sedimenteringsdam foran elva, med et overløp inn i Isdammen, som det går an å tømme.

Olsen framholder at det fortsatt er mange ukjente faktorer i denne problematikken. Han vet ikke hvor mye vann som renner ut av Isdammen, og dermed er det umulig å si hvor mye som kommer inn, og fra hvor. Men driftsingeniøren og LL har heldigvis god tid.

– Vi regner med at det kommer 30.000 kubikkmeter med sedimenter inn i dammen i året, og vi har 2,5 millioner kubikk med vann i magasinet per i dag. Så selv om det skulle gå femti år før vi finner ei løsning, vil vi fortsatt ha nok vann, sier Einar Olsen.

Nøkkelord

Se bildet større

Driftsingeniør Einar Olsen er klar over sedimentproblemet, men usikker på hvordan det skal løses. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!