Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ingen vet hvor mye som skjenkes

Betenkt: Ungdomskoordinator Ingeborg Runde stiller spørsmål ved bruken av alkohol i Longyearbyen. FOTO: Eirik Palm

Ingen vet hvor mye som skjenkes

Politikerne i Longyearbyen vil at totalforbruket av alkohol skal reduseres, men aner ikke hvor mye øl, vin og brennevin som omsettes.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.03.2016 kl 13:21

– Jeg føler at alkohol blant voksne i Longyearbyen er mer selvsagt, enn hva jeg er vant til fra fastlandet, sier ungdomskoordinator Ingeborg Runde om alkoholkulturen til Svalbardposten.

Se bildet større

Hovedmålet er å få ned forbruket, men verken lokalstyret eller politikerne vet hvor mye alkohol som blir skjenket. FOTO: Anders Fjellestad

Forbruket skal ned

I 2015 var det 24 virksomme bevillinger i Longyearbyen (hittil i år har antallet økt til 25). I tillegg kom 67 ekstra bevillinger i forbindelse med ulike arrangementer og salgsbevillingen til Nordpolet.

De 24 alene tilsvarer et forhold på én bevilling for hver 87. innbygger.

Longyearbyen lokalstyre er i ferd med å rullere den ruspolitiske planen, og hovedmålet er å få ned alkoholforbruket.

I utkastet til revidert ruspolitisk plan som nå er til behandling, heter det blant annet at:

  • Totalforbruket skal ned
  • Skadelige drikkemønstre skal få større fokus
  • Elever i Longyearbyen ikke skal bruke rusmidler
  • Alkoholforbruket blant ungdom skal ned
  • Det skal gjennomføres ungdomsundersøkelser minst hvert fjerde år for å kartlegge og sikre statistikk over den faktiske bruken av alkohol og tobakksvarer blant de unge.

Vet ikke

Men utover omsetningen på Nordpolet og korkpengene, er det ikke noe rapporteringskrav.
Det betyr at verken politikere eller lokale myndigheter vet hvor mye alkohol som egentlig blir konsumert på Svalbard.

Det er «ikke krav om innrapportering fra bevillingshaverne, det betales ikke skjenkegebyr og lokalstyret har derfor ikke oversikt over alkoholomsetingen», heter det i dokumentene til rulleringen av Ruspolitisk handlingsplan. Det heter videre at det har vært få overtredelser på skjenkebestemmelsene og at Sysselmannen har hatt få tilfeller av rusrelatert kriminalitet.

– Det er veldig spesielt. Jeg savner undersøkelser og tall, sier Runde om mangelen på oversikt over skjenking og omsetning.

Som ungdomskoordinator peker hun på at unge blir oppdratt til at alkohol er en selvfølge.

"Det er sjokkerende å
lese at vi ikke krever
noe fra skjenkestedene"

– Sjokkerende

Under rulleringen ble innspillene sendt ut til alle med bevilling og til Sysselmannen. Det kom ingen innvendinger.

Se bildet større

Vil stramme inn: Espen Klungseth Rotevatn har tre punkter i skjenkepolitikken som han mener politikerne må gripe fatt i. FOTO: Eirik Palm

Espen Klungseth Rotevatn (MDG) er blant kritikerne til alkoholpolitikken. Om den ruspolitiske handlingsplanen, og kaller han det sjokkerende å lese at det ikke kreves statistikk fra skjenkestedene.

Under lokalstyremøtet i februar varslet han at han ønsker en debatt om alkoholpolitikken i Longyearbyen, og mener næringslivet i dag anser det som en formalitet å få alkoholbevilling.

– Mye av utredningen og den ruspolitiske handlingsplanen lukter av ansvarsfraskrivelse, sier Rotevatn.

– Det ene man må gjøre er å få oversikt over skjenkingen i Longyearbyen. Inntil det motsatte er bevist, tenker jeg at det må være enkelt å få til. Det andre, og det kan jeg heller ikke forstå skal være kontroversielt, er å tenke oss om hvor mange skjenkebevillinger vi gir. Det siste er skjenketidene, fastslår han.

Få hendelser

Under debatten i Oppvekst- og kulturutvalget tirsdag ble det stilt flere spørsmål rundt skjenkepolitikken. Det er også klart at det er stor uenighet om praksisen.

Se bildet større

Fungerer: Eivind Trondsen (V) er kritisk til å sette bremsene på, og viser til at Longyearbyen er en reiselivsdestinasjon. FOTO: Eirik Palm

Eivind Trondsen (V) mener det er vanskelig å sammenlikne Longyearbyen med andre kommuner siden det er en reiselivsdestinasjon. Han mener også det har vært få hendelser med bakgrunn i alkohol.

– Det beste tingene vi kan gjøre er å skaffe polet en ny inngang, og skille alkohol fra dagligvarer, sier Trondsen, som mener det handler om små justeringer i et system som fungerer «relativt godt».

– Jeg er veldig uenig i å sette et tak på skjenkesteder, framholder han, og slår fast at bransjen må få tillit, sier han.

Sjekker med jurister

Partifelle og OKU-leder Kristin Furu Grøtting ønsker en ny skjenkedebatt velkommen. For få år tilbake prøvde hun å få debatt om hvorvidt Svalbard skal være «Syden 2».

Se bildet større

Kristin Furu Grøtting (V) ønsker debatten velkommen. Her med Unn Martinsen (t.v.). FOTO: Eirik Palm

– Vi må tørre å ta den runden og stille spørsmål om hvordan vi vil ha det, sier hun og legger til om mangelen på statistikk at hun er ute etter totaltallet.

– Jeg tenker at vi ikke er ute etter det enkelte skjenkestedet, men hvor mye som drikkes totalt.

– Sitter bevillingene for løst?

– Ja, det kan godt hende. Det vet jeg ikke, sier hun.

Sektorsjef for oppvekst og kultur, Unn Martinsen, sier hun vil undersøke med jurister om Longyearbyen lokalstyre kan kreve statistikk fra bevillingshaverne.

Arbeidsgiver gis ansvar

I den samme planen er det en rekke tiltak som går på å få ned forbruket og risikoen for forbruk blant barn og unge. Det står ingenting om konkrete tiltak for å få forbruket i den voksne delen av befolkningen. Begrunnelsen er at lov om helse- og omsorgstjenester og lov om sosialtjenester ikke er gjort gjeldende for Longyearbyen lokalstyre.

I stedet heter det at barne-familier som sliter med rusrelaterte problem må henvises til andre faginstanser, og at arbeidsgivere oppfordres til å ha bevisste holdninger til rus i og utenfor arbeidstid.

– Det bør være fokus på rus. For når det blir et problem på arbeidsplassen, har det lenge vært et problem hjemme, sier Grøtting.

– Bakvendt

Ungdomskoordinator Ingeborg Rundes råd til politikerne er å tenke helhetlig om hvordan Longyearbyen skal være.

– Man sier at Longyearbyen skal være et trygt og godt familiesamfunn og ha et godt oppvekstmiljø. Hvilke kriterier kan man stille for at det skal være trygt og godt. Selvfølgelig skal man tenke på næring og næringsutvikling. Men det er mye alkohol, sier hun.

Samtidig stilles det spørsmål ved resultatene i undersøkelsen UngData fra 2013, som viste at ungdom på Svalbard drikker mer og at de trolig begynner i lavere alder, enn hva tilfellet er på fastlandet. I 2017 skal det gjøres en ny undersøkelse.

– Statistikken som det refereres til er fra 2013, og det kommer en neste år. Det blir egentlig bakvendt for meg, sier Elise Strømseng (Ap).

Siste nytt i Nyheter

Ny art i Ny-Ålesund

Kronemanet, som skaper problemer i mange norske fjorder, er for første gang oppdaget på Svalbard.

By-bjørnene eskortert mot Van Mijen

By-bjørnen og hennes to halvvoksne unger ble natt til søndag på nytt drevet bort med politi-assistanse.

En turist fikk bot. Tre andre turister trodde de så isbjørn. I begge tilfellene rykket politiet ut.

Stengte veier

Vei 300 mellom Huset og Museumsveien er stengt etter skred inntil skiløypa lørdag morgen. Samme ettermiddag ble også veien opp til Gruvelageret stengt.

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!