Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ingen straffes etter skredet

11 spisshus ble tatt av skredet midt i Longyearbyen. Sysselmannen ledet redningsarbeidet under skredet, og har samarbeidet tett med Longyearbyen lokalstyre. Det er derfor Troms og Finnmark statsadvokatembeter som har behandlet spørsmålet om straffesak. FOTO: Christopher Engås

Ingen straffes etter skredet

Statsadvokaten henlegger saken etter skredulykken i Longyearbyen i desember i fjor.

Tekst:

Publisert:

19. desember i fjor mistet to personer livet da et snøskred løsnet fra Sukkertoppen etter mye østlig vind og store mengder snø. Statsadvokaten har vurdert om straffebestemmelser er overtrådt i forbindelse med ulykken.

– Det har vi ikke funnet. Om det har vært kritikkverdige forhold eller ikke, er en annen sak, sier Torstein Hevnskjel i Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Gamle skredrapporter
Etterforskningen dokumenterte skredet, årsaken til skredet, hendelsesforløpet og konsekvensene av skredet. Under etterforskningen ble det hentet inn tidligere skredrapporter blant annet fra Longyearbyen lokalstyre (LL).

Svalbardposten har tidligere skrevet at en NGI-rapport allerede i 1992 advarte om at Spisshusene i Vei 230 ligger skredutsatt til. Rapporten anbefaler blant annet sikringstiltak og evakueringsrutiner som et alternativ for dem som bor i de utsatte områdene.

«En slik løsning innebærer at en eller flere personer delegeres et ansvar for å holde øye med vær- og snøforholdene gjennom vinteren», slår den fast.

Kan klage
Hevnskjel forteller at de har sett saken opp mot Forskrift om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre. Forskriften skal sikre at LL ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet.

«Longyearbyen lokalstyre skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier», står det i forskriftens paragraf 2.

Forskriften har imidlertid ikke straffebud, det vil si at det ikke er noen som kan straffes for å bryte den.

– Vi har vurdert spørsmålet om det burde vært iverksatt sikringstiltak, men vi finner ikke at de som eventuelt skulle ha gjort dette har brutt straffebestemmelser. Vi har også vurdert saken opp mot andre straffbare forhold, men ser ikke at det er grunnlag for straffesanksjoner. Nå kan de som har klagerett klage inn for Riksadvokaten, sier Hevnskjel.

Det var det ingen av de berørte som hadde gjort da Svalbardposten snakket med ham mandag.

Etterforskningen er rutinemessig.

– I en hver ulykke som har krevd menneskeliv skal saken og hendelsesforløpet undersøkes. Så skal statsadvokaten se om den skal etterforskes som straffesak, sier Hevnskjel.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kansellerte på nytt

I dag kom det ett postfly til Longyearbyen, det første siden fredag. Dagens ekstrafly er nå kansellert, noe som blant annet får konsekvenser for Svalbardposten.

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!