Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ingen bjørneforskrift

Turfolk må passe seg: Svalbardmiljøloven åpner for at Sysselmannen kan lage en forskrift om hvordan folk skal sikre seg mot bjørn når de er på tur. Sysselmannen sier nei. FOTO: Birger Amundsen

Ingen bjørneforskrift

Sysselmannen ønsker ikke å lage egne forskrifter for fangst og isbjørnsikring i felt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.11.2012 kl 08:41

Miljøverndepartementet har bedt Sysselmannen og Direktoratet for naturforvaltning om innspill etter at svalbardmiljø­loven ble revidert tidligere i år.

I tillegg til loven finnes det flere forskrifter som utdyper bestemmelser i loven. Den reviderte loven åpner for nye forskrifter. og departementet ønsker innspill på hvilke endringer som bør gjøres.

Ikke isbjørnforkrift

Den reviderte loven åpner blant annet for at Sysselmannen kan lage en forskrift om isbjørnsikring. Den oppdaterte loven sier at alle som ferdes utenfor bosettingene må ha kunnskap om sikring mot isbjørnangrep. De må iverksette «nødvendige tiltak» og ha «egnede midler» for skremming av isbjørn.

Sysselmannen skriver til Miljøverndepartementet at de mener det ikke er nødvendig med en egen forskrift som forklarer hva nødvendige tiltak og egnede midler til skremming er. Årsaken er at det er vanskelig å formulere en forskrift som sikrer at «forkriften ivaretar de ulike hensynene på en god måte».

Vil endre leiforskriften

I en forskrift om leiropphold på Svalbard, leirforskriften, står det at folk må sikre seg mot isbjørn. De må ha med skremmemidler for jaging av isbjørn som signalpistol, -penn, blitsknall, signalskudd eller sirener.

Sysselmannen opplyser Miljø­verndepartementet om at opplistingen av de «anerkjente» skremmemidlene kan misforstås, og føre til at folk stoler for mye på dem. De påpeker også at hvordan man skal sikre en leir mot isbjørnangrep, vil kunne variere etter forholdene.

Sysselmannen foreslår derfor at teksten i leirforskriften skal forenkles og endres til at leiren skal være sikret mot isbjørnangrep.

Ingen fangstmannsforskrift

Den nye svalbardmiljøloven åpner også for at det lages en egen forskrift for fangstfolk. I sitt brev til Miljøverndepartementet skriver Sysselmannen at de ikke mener det er behov for en egen fangstmannsforskrift. De mener den reviderte svalbardmiljøloven gir etaten de rammene de behøver.

Der fikk de føringer om at høsting ikke skal påvirke bestanden nevneverdig, at de ikke skal utvide kretsen av fangstfolk, og at fangstfolk må overvintre på fangststasjonen for å få særrettigheter.

I Stortingsmeldingen om Svalbard fra 2009 står det at det er viktig å ta vare på fangsttradisjonen, samtidig som det er en levende kultur som bør videreutvikles. Da meldingen ble skrevet, var det fangstfolk på Akseløya, Kapp Wijk, Farmhamna, Mushamna og på Austfjordnes. I dag er det bare fangstfolk på tre stasjoner. Justisdepartementet påpekte også at Sysselmannen burde vurdere å modernisere fangstmannsordningen blant annet på grunn av økende behov for observasjonstjeneste på øya, og at en videreutvikling kunne være å gi fangstmenn offentlige oppgaver.

Ulovlige egg

Sysselmannen foreslår at polar­måke og svartbak fjernes fra listen over fugler det er lov å ta egg fra. Dette stiller også Direktoratet for naturforvaltning seg bak.

Direktoratet skriver i sin uttalelse til Miljøverndapartementet at de også vil innføre elektronisk eksamen for jegerprøven på Svalbard, og vil gi Sysselmannen ansvar for å arrangere denne.

Nøkkelord

Se bildet større

Ingen forskrift: Sysselmannen mener det ikke er behov for en egen forskrift for fangstfolk som Tommy Sandal. FOTO: Birger Amundsen

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!